9 tanců, které pohnou Vaší duší

27. dubna 2015

Představujeme Vám nový tip článků v našem Magazínu MAITREA: souhrnný přehled nejrůznějších přístupů poznávání sebe sama, metod a nástrojů osobního rozvoje. Těchto 9 tanečních inspirací je prvním článkem této tradice. Protože jak víme, při tanci rozhodně nejde jenom o tělo...

Milí čtenáři, rozhodli jsme se Vám souhrnně přiblížit, na jakých tancích můžete rozhýbat své tělo – i duši. Jejich výčet není jistě kompletní a ani jejich pořadí není podle významnosti, takže pokud znáte další, neváhejte a podělte se s námi. Tak tedy: Dámy a pánové, prosím, zadejte si. Tanec čtenářek a čtenářů právě začíná. Voilà!

příjemné tančení se slovy Vám za všechny, kdo se na článku podílel, přeje Rina Komorádová

Medicína tance: Zvědomit, nebo pojmenovat?

Pro náš mozek a v důsledku toho i pro „nás samotné“ (pro tuto chvíli opustíme filosofické traktáty o tom, kdo je tím „já“) existují dva základní druhy poznání: prostřednictvím teoretických znalostí a prostřednictvím žité zkušenosti. Tu získáváme díky svému tělu, bez něj bychom vlastně nemohli v 3D světě ani existovat. Tělo nám svými signály jasně dává najevo, co se děje, čemu věnovat svou pozornost a péči nebo naopak co změnit či dokonce opustit.

Dokonalým způsobem, jak si své tělo plně zvědomit, je pohyb. To je totiž něco, „co nás zaručeně dostane do přítomného okamžiku! Pohyb je prostě to, co se děje teď a tady!,“ říká Marold Emmelkamp, lektor tanečně-transformačního semináře Medicína tance (Movement medicine). Jak snadno ale z těla utíkáme do mysli! Co s tím? Jak se svým vědomím zůstat v těle? „Plně ho vnímat a všímat si, co dělá nebo jak se cítí. „Teď hýbu pánví a cítím bolest v kyčlích“, „teď mě bolí koleno“, „teď cítím dřevěnou podlahu pod svými chodidly“ ... Pojmenovávat, pojmenovávat, pojmenovávat!,“ radí Marold.

Taneční lektor Guy Barrington – Kolibříkovo srdce je jiného názoru: „Na tanci se mi líbí, že přesahuje jakékoliv jazykové vyjádření. Lidé často padají do pasti polarity, protože se snaží věci pojmenovat; tohle ale při tanci odpadá. V něm se totiž dostáváme ZA tohle všechno, do míst nádherné čistoty a jasnosti, která se pouze hýbe a nepotřebuje tomu rozumět ani vědět, co a proč.“

A jak to vidí sama autorka „metody“ a spoluzakladatelka škola Movement medicine Susannah Darling Khanová a autorka knihy Léčení pohybem? „Jsou chvíle, kdy pojmenování může narušit probíhající proces – a jsou chvíle, kdy je pojmenování důležité. Protože „pojmenovat“ něco na jedné straně přináší limity (česky „škatulkovat“, pozn.red.), na druhé straně ale pojmenováním propojujeme naši kognitivní inteligenci s fyzickou zkušeností, kterou jsme právě udělali.“

Tanec 5rytmů

Tatam jsou doby, kdy byl tanec pouze volnočasovou aktivitou nebo druhem sportu; o hlubších terapeutických účincích tance na psychiku člověka už dnes nikdo nepochybuje, stejně jako o jeho schopnosti přinášet poznání na poli osobního rozvoje. Výrazným příkladem je Tanec 5rytmů, ze kterého symbolika se samotným životem doslova prýští každým taktem!

„Energii, se kterou se setkáme během tance, můžeme dobře uplatnit ve svém každodenním životě. Jsou situace, kdy musíme říct ano a kdy ne; kdy musíme být aktivní a kdy naopak spíše přijímat; kdy je pro nás dobré nechat věci být...,“ říká Mati, dlouholetá učitelka Tance 5rytmů.

Podle Adama Barleyho, dalšího z učitelů tohoto tance, dalece přesahuje oblast pohybové terapie:  „Spíš to je spirituální praxe, pohybová meditace a léčení, která probíhá na několika úrovních: První z nich je ryze fyzická, ve které necháváme věci jít, jsme plně ve svém těle a rozpohybujeme ho, protože jsme často velmi zablokovaní a žijeme pouze ve své hlavě. Tím se postupně otevírá druhá úroveň, emoční.“  Pokud chcete Tanec 5rytmů pod Adamovým vedením prožít na vlastní kůži, pak se můžete těšit na poslední víkend v červnu a jeho návštěvu v České republice.

Adam Barley jde ve svých workshopech až na dřeň. foto: veřejný zdroj

Tanec, to není pouze uvědomění si svého těla, poznání svých hranic a jejich přesahování nebo uvolnění emocí. Existují příběhy lidí, kteří dotančili téměř na hranu života a smrti – a tam si museli vybrat.

Třeba Saryo: „Od svých dvaceti do osmadvaceti jsem byl závislý na tvrdých drogách. Ale to nebyl život, vlastně jsem byl napůl mrtvý, nebyl jsem ve svém těle. Jednou jsem skutečně málem zemřel. A v ten okamžik přišla jasná volba: buď umřu a zmizím z téhle planety – nebo zvolím život,“ říká učitel Tance 5rytmů. A byl to právě tento tanec, který mu pomohl říct ANO životu: „Dodnes si ten okamžik živě pamatuji. A tohle ANO je přítomné v mém všedním každodenním životě; cítím ho pokaždé, když tančím. A i když je na světě plno bolesti a utrpení, vím, že život také dokáže být naplněný, krásný a bohatý.“

K tanci 5rytmů – a nejenom k němu - doporučujeme knihy Mapy k extázi nebo Vypoťte své modlitby od zakladatelky tohoto tance Gabrielle Rothové.

Tance dávných tradic

Tanec spojuje. Nejenom nás samotné s naším tělem nebo se životem, jak ukázal příběh Sarya, ale také nás, lidi vzájemně mezi sebou. Takové jsou tance dávných tradic, které do Čechách přivedla a stále učí Ludmila Chrášťanská, nestorka na poli osobního rozvoje: „Tance dávných tradic jsou vlastně modlitby těla. Zpíváme posvátné písně či mantry a do toho děláme symbolické pohyby, při tom se většinou držíme za ruce v kruhu nebo sedíme ve dvojicích.“ A o co při těchto tancích jde? Především o symboliku propojenosti: „ Během jednoho večera se přetancuje třeba pět tanců z různých tradic, což napomáhá pochopení, že ve všech těch tradicích jde v zásadě o totéž, i když je to vyjádřeno jinými symboly. Slova dýcháme, zpíváme a vyjadřujeme pohybem. Dnes je těch tanců asi pět set a tancují se po celém světě,“ říká Ludmila.

Biodanza: Propojme kruhy!

Biodanza je tanec, který nám pomáhá si znovu uvědomit, jakou obrovskou sílu a vliv má buněčná paměť našeho těla na náš život. A nejenom na náš, ale i na další „kruhy“, které svým životem vytváříme a jichž jsem současně součástí: kruh naší rodiny, přátel, krajiny, jednotlivých zemí, naší planety, celého vesmíru. Transformace, které můžeme dosáhnout, se tak netýká pouze nás samotných, ale každé součásti většího „celku“.

A jak Biodanza vypadá v praxi? „Není to žádný improvizovaný tanec, ale komplexní a ucelený systém pohybů v kombinaci s přesně vybranou hudbou, které v souhrnu hluboce působí na náš nervový systém,“ říká Anet Langerová, první lektorka Biodanzy v Čechách. „Biodanza má přesně danou strukturu – vždy během jedné lekce (vivencie) absolvujete 10-15 jednoduchých tanců, pohybů nebo cvičení. Každá vivencie může mít různé téma, např. otevírání se lásce, rozkvétání do radosti, cítím, tedy jsem nebo dotek vášně,“ upřesňuje Anet.

Gurdžijevovy tance aneb Být pánem ve svém domě

Když mluvíme o tanci coby prostředku transpersonální zkušenosti přímého prožitku univerzální jednoty, nemůžeme minout starodávnou súfijskou tradici; o naprosto úchvatném tanci dervišů ale teď mluvit nechci – slyšeli jste o gurdžijevských tancích neboli pohybech? „Základní Gurdžijevovou premisou bylo, že běžný člověk „spí“. Jinými slovy, že jedná jako robot – pouze reaguje na věci, které se kolem něj odehrávají. Základní pointa Gurdžijevova učení spočívá v tom najít v sobě kapacitu stát se sám sebou a řídit svůj život zevnitř, nikoliv být řízen zvenčí. Být pánem ve svém domě, nikoli hostem“ říká John Wilkinson, anglický učitel těchto tanců v přímé linii jejich samotného zakladatele G. I. Gurdžijeva.

Tance nejsou ani terapeutickou metodou ani nástrojem pro navození transu, ale nástrojem poznání sebe sama. To, co je ale činí tak silnými, je jejich skupinový charakter. Jakoby nás vracely k dalšímu paradoxu života: vše musí začít na individuální rovině, ale skutečná síla vytryskne v momentu, kdy se jednotlivci spojí a zaměří ke společnému cíli.

Když tančí Súfijci

A co když Vám teď řeknu, že tance súfijské tradice vlastně vůbec žádnými tanci nejsou?! Rena Milgrom, pohybová analytička, tanečnice a lektorka s přímou zkušeností s tanci v Íránu, o tom ví své: „Když jsem žádala íránskou ambasádu o podporu našeho [tanečního] festivalu, nemohli mi pomoci. Nazvala jsem jej totiž jako taneční festival. To je pro ně naprosto nepřípustné.“ Tak jak to tedy je? „My si to představujeme jako pohyb, ale ve skutečnosti to jsou rituální pohyby, které vedou do extáze, do kontaktu s vyšším zdrojem a během kterého dosahují jiných vln vědomí. Súfijci by nikdy neřekli, že tančí,“  vysvětluje odlišnou kulturní zkušenost Rena.

Když tančí súfi... foto: veřejný zdroj

Tanec sedmi čaker

Ať už způsob, jak se dotknout onoho „vyššího zdroje“, nazveme jakkoliv (tancem  - nebo rituálním pohyby), stále platí, že to zkrátka funguje. A před námi se v tu chvíli začne rozvíjet barvitý příběh našeho života se vším, co do něj patří. „Během tance dokážeme uvidět věci a prožít emoce, které nás v životě podporují, a také ty, které nás brzdí a omezuji náš pohyb a kroky vpřed po naší cestě životem,“ říká o svém tanečním projektu 7* čakra dance jeho lektorka Silvie Henninger Kuráková.

Jak tančit do transu

Dech, hlas a pohyb. Tři magické a zároveň zcela přirozené pilíře vedoucí naše poznání za hranice představivosti; v životě existují okamžiky, které ani nejvytříbenější slovo nedokáže popsat. Stav transu patří mezi ně. Přidat můžeme ještě čtvrtý pilíř – energickou rytmickou hudbu nebo bubnování. Tím se dostáváme k transovnímu tanci coby dalšímu prostředku poznání sebe sama: „Transovní tanec je tanec, který vychází z naší nejhlubší podstaty. Často o sobě máme představu, kým jsme nebo nejsme a kým chceme nebo nechceme být. To ale většinou neodpovídá naší skutečné podstatě. K ní se dostáváme a znovu se s ní spojujeme právě během transpersonálního tance, protože jde ZA naši osobnost,“ říká Rodolphe Schlachet, lektor transpersonálního tance.

A jak si toto vědomí sebe sama udržet i po semináři? „Podle mě záleží na každém člověku zvlášť, na jeho vlastním životě, jak si to v něm zařídí. Může pomoci provádět každý den dechová cvičení nebo denně tančit. Zároveň ale také záleží na okolnostech: Když budete každý den tančit, ale zároveň budete dělat něco, co vás nebaví nebo nemáte rádi, tak vás pouhý tanec šťastnými neudělá. V takovém případě bude zapotřebí provést hlubší změnu ve vašem životě.“

Šamanská taneční tradice: tance silových zvířat

To jsou tance, během kterých své tělo doslova „nabídneme“ silovým zvířatům a tím jim umožníme, aby se projevily, aby naším tělem tančily. Za odměnu získáváme jejich medicínu - jejich sílu. Míša Petersen, cestovatelka a tanečnice těchto tanců, v tom má bohaté zkušenosti: „Během tance je možné se vytančit, uvolnit a zároveň se napojit na moudrost silového zvířete, které se s námi buď chce  s něčím podělit nebo nám jenom ukazuje, že se máme podívat sami do sebe.“ 

Medicína kolibříka: živost a radost. foto: Nusta.cz

Takže jestli Súfijci netančí, puma, kolibřík, puma, vlčice nebo kondor v nás naopak tančí velmi svěže a naplno! „Díky tanci překročíme své hranice a odhodíme všechna omezující očekávání a konvenční měřítka. Pokud se mu odevzdáme bez jakýchkoliv zábran, můžeme tanec prožít jako silný tvůrčí proces, ve vší jeho hloubce a obsažnosti,“ říká Míša o tanci silových zvířat a tím nás k tanci. Aktuální termíny naleznete na jejích stránkách Nusta.cz.

A jaké jsou Vaše další taneční inspirace? Podělte se s námi a s ostatními.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku