Biodanza – na vlně sjednocení

8. července 2011

"Biodanza znamená Tanec života. Není to rozhodně žádný improvizovaný tanec, Biodanza je komplexní a ucelený systém osobního rozvoje," říká Anet Langerová, jeho lektorka a jediná toho času v České republice. Přečtěte si, proč tento druh tance nelze zaměňovat s individuálním improvizovaným tancem nebo proč je v něm důležitý lidský dotek.

Jste první lektorkou Biodanzy v Čechách. Proč zrovna Biodanza?

Před několika lety jsem se rozhodla strávit Silvestr trochu jinak a vydala se na meditační festival do anglického Dorsetu. Tam jsem absolvovala první „vivencie“  Biodanzy, tedy „lekci Biodanzy“. Naprosto mě to ohromilo. Nepřeháním, když řeknu, že jsem do té doby nic podobně silného, radostného, uvolňujícího a láskyplného nezažila. Vrátila jsem se do Čech a hned jsem zjišťovala, kde se tančí Biodanza u nás. Překvapilo mě, že vůbec nikde. Přišlo mi, že něco jako Biodanzu určitě každý potřebujeme.

Líbí se mi, jak Biodanza dokáže během devadesáti minut vytvořit nádherné prostředí plné lásky a radosti, neznámí lidé se společně skvěle baví, odhazují své „masky“ a užívají si přítomnosti. Osobně si myslím, že je důležité, abychom jako lidé více nalézali cestu sami k sobě a jeden k druhému, a to Biodanza dokáže. V minulosti jsme vždy žili ve větších skupinách, tlupách a společenstvích, teď jsme čím dál tím více odděleni jeden od druhého a cítíme se mnohdy sami a nešťastní. Biodanza umí velmi jednoduchým způsobem dát člověku znovu pocit sounáležitosti, uvolnění a bezpodmínečné lásky. Rozvíjí mezilidské vztahy a to myslím nejen v Čechách velmi potřebujeme.

Co tento druh tance nabízí jiného na rozdíl třeba od improvizovaného tance?

Biodanza znamená Tanec života. Není to rozhodně žádný improvizovaný tanec, Biodanza je komplexní a ucelený systém osobního rozvoje. V pozadí stojí propracovaný teoretický model původem z Latinské Ameriky a léta zkoumání, jak různé pohyby v kombinaci s přesně vybranou hudbou působí na náš nervový systém. Zároveň je Biodanza velmi jednoduchá a zvládne ji úplně každý. Biodanza má přesně danou strukturu – vždy během jedné lekce (vivencie) absolvujete 10-15 jednoduchých tanců, pohybů nebo cvičení.

Facilitátor vždy dané cvičení představí, předvede a pak všichni společně na hudbu dané cvičení vykonávají. Tato cvičení a pohyby ovšem zahrnují třeba i spontánní tanec. Je na facilitátorovi, jaká cvičení zvolí, v jakém pořadí a s jakou hudbou, takže každá vivencie je jiná a může mít i jiná témata. např. „otevírání se lásce“, „rozkvétání do radosti“,“ cítím, tedy jsem“, „dotek vášně“ apod. Rozdíl oproti improvizovanému tanci také vidím ve skupinové práci. Biodanza je skupinový proces, tzn. nelze ji provozovat jen doma v obýváku, spojení s ostatními lidmi je důležitý element.

Skupinová taneční práce vyžaduje blízkou interakci. Jak moc je v Biodanze důležitý dotek? Ať dotek sebe sama, své duše nebo dotknutí se druhého člověka.

Dotek je pro nás jako pro lidi velmi důležitý. V naší společnosti ovšem nyní bohužel převládá tendence se příliš nedotýkat. Maximálně je to „povolené“ u našeho partnera nebo nejbližšího okolí. Tato sociokulturní represe vede k tomu, že jsme často odstřiženi od vlastního těla, od láskyplného spojení sami se sebou a také s druhými lidmi. Biodanza toto spojení může obnovit. Doteková cvičení jsou důležitá a v Biodanze existují, ovšem jsou velmi jemná a do programu se zařazují postupně a citlivě.

Tím, že účastníci nemluví, dáváme mysli dovolenou.

Zajímavé je, že během lekcí biodanzy se nemluví...

 V Biodanze mluvíme o třech základních centrech – hlava, srdce a pánev. Většinu našich životů dnes žijeme pouze „v hlavě“, zapojujeme pouze naší mysl a jsme odstřiženi od našeho centra pocitů – srdce a také od centra sexuálního – naší pánve. V rámci Biodanzy zažíváme integraci těchto center. Mluvením aktivujeme naší mysl, a protože ta se za celý den už napracovala dostatečně, pomáháme si tím, že účastníci nemluví,  a tím dáváme mysli dovolenou. Zpočátku se to může zdát náročné, když vám někdo zakáže na devadesát minut mluvit, ale vlastně je to velmi osvobozující a z mé zkušenosti to každý hravě zvládne.

Co byste poradila těm, kteří by rádi přišli na váš seminář, ale není pro ně jednoduché se uvolnit?

Právě proto přijďte! Biodanza Vám pomůže cítit se lépe, uvolněně a radostně. Při vivencii Biodanzy pracujeme jemně a postupně. Navíc vždy platí, že pokud se nechcete nějakého cvičení zúčastnit, vždy si můžete na chvilku sednout stranou a přidat se později. Biodanza nás učí vnímat signály svého těla, poslouchat své hranice, a tak vás určitě nikdo nebude nutit tyto hranice překračovat. Biodanza je bezpečný a láskyplný prostor pro osobní rozvoj. Navíc je Biodanza velmi příjemná a hravá. Vypadá jednoduše, ale působí hluboko. Dalo by se tedy zjednodušeně říci, že se vlastně můžete chodit 1x týdně skvěle bavit s partou prima lidí, uvolnit se a navíc je zaručené, že pracujete na sobě a rozvíjíte svou vitalitu, pocitovost, kreativitu a sexualitu. Přijďte zažít Biodanzu na vlastní kůži, srdečně zvu každého z vás!

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021