Buďte alchymistou svého života!

23. dubna 2014

„Uvnitř každého z nás je obrovský potenciál k vědomému tvoření a utváření. Naší podstatou je tvořit; připomíná to alchymický proces proměny kamene ve zlato,“ říká bioarchitekt - „alchymista“ Mike Rice, lektor semináře o vztazích Alchymie Tvého života. V čem se skrývá tajemství zdárné proměny? A kde hledat zbytek ingrediencí, aby byla proměna úspěšná? Dozvíte se v samém závěru rozhovoru...

Rozhovor vznikal postupně; v čajovně, přes email, přes facebook. A vlastně nikdy neskončil. Mike je jeden z lidí, se kterými si můžete povídat hodiny a hodiny a stále je o čem. Takže zde skutečně pouze malá ochutnávka z toho všeho:

Miku, pro koho váš seminář Alchymie Tvého života vzniknul? Komu je určen?

Vašemu životu a životu každého člověka. Není určen „pro život“ - je určený právě pro „VÁŠ život, pro TVŮJ život“... (záleží, čemu dáme při překládání z angličtiny přednost. Seminář se totiž v originále jmenuje Alchemy of  Your Life, pozn.red.) Protože uvnitř každého z nás je obrovský potenciál k vědomému tvoření a utváření. Naší podstatou je tvořit; připomíná to alchymický proces proměny kamene ve zlato. A tento proces stojí na dvou pilířích: jedním z nich je „tajemství“ a druhým „vzdát se chtění“.

Nejhlubší smysl života se, podle mě, dá popsat dvěma slovy: „vyjádřit“ a „prozkoumávat“ plný potenciál Stvoření. Život sám prozkoumává všechny možnosti, ve kterých se může manifestovat, a zaměřuje se na ty, které jsou funkční. Tedy na ty, které nabízejí nejvhodnější podmínky pro ty největší a nejhlubší zkušenosti a uvědomění. A také radost! Pokud tvoření neprobíhá v radosti, pak je něco špatně. (směje se)

Vaše cesta k semináři o kultivaci vztahů, především partnerských vedla poněkud zvláštně; desítky let až dosud jste se totiž věnoval architektuře podle zásad posvátné geometrie...

O harmonii a uspořádání vnějšího světa jsem se zajímal už od velmi útlého věku. Také proto jsem později studoval architekturu, protože jsem si myslel, že učitelé na vysoké škole o tom něco vědí a že mi to řeknou nebo vysvětlí. Nevěděli... V té době jsem se začal věnovat bojovému umění, což mi otevřelo dveře do východního světa a jeho pohledu na tok energie ve Vesmíru, kde všude v životě a jakým způsobem se promítá, jak ho ovlivňuje a také jakou sílu má záměr. Tyto „zákony“ jsem postupně začal začleňovat do své práce architekta.

Příroda inspiruje.

Propojenost východu a západu mi ukázalo feng-shui. Feng znamená vítr, tedy tok energie, shui zase vodu, tedy určitou masu hmoty, která energii drží. A v tomto obraze je obsaženo všechno, je nádhernou metaforou života: tok energie zadržený ve hmotě, která má určitý tvar, přičemž obojí dává příležitost ke změně a k růstu.

Něco jako všudypřítomný neomezený potenciál k vytvoření čehokoliv?

Ano, potenciál ukrytý v každém semínku. To proto každé semínko obsahuje jinou informaci, to proto z něj vyroste strom, keř nebo květina určitého konkrétního tvaru a ne jiného, to proto i samotná Galaxie vypadá tak, jak vypadá. Není zde příliš prostoru vysvětlit tento princip podrobněji, přesto ale stojí za to zmínit a znovu připomenout energetickou propojenost všech a všeho se vším ve Vesmíru.

Veškerá hmota jsou pouze manifestované vlny energií a informací, manifestované vědomí naší mysli. Proto každá nová myšlenka vytváří novou možnost, nový způsob vnímání a s tím vším tedy i střípek nové reality. (Na toto místě bych s Vámi moc ráda sdílela citát z knihy Terezie Dubinové Kořeny ženské spirituality, který mě v tyto dny oslovil – stejně silně jako celá kniha...: „Člověk je osobně odpovědný za všechno ve svém životě, JAKMILE SI UVĚDOMÍ, že je osobně odpovědný za všechno ve svém životě.“ - Bruce Lipton, pozn.RK)

Proto každá nová myšlenka vytváří novou možnost a s tím vším i střípek nové reality.

Jak tohle všechno souvisí se seminářem o partnerských vztazích?

Jde o vytvoření harmonie. A tu je možné vytvořit pouze tehdy, když velmi dobře znám oba protipóly, které se ve mně skrývají, ženský a mužský. Mužský princip je založený na dosažení cíle a následném konečném uvolnění, fyzickém nebo emocionálním. Tím nejjednodušším a nejzřejmějším obrazem tohoto principu je sexuální touha s konečným uvolněním v podobě ejakulace. Tento princip můžeme odhalit téměř v každé situaci běžného života: touha mít poslední slovo v hádce nebo přímém boji a tím jej ukončit nebo touha porazit nepřítele a vyhrát, ať už jde o skutečnou válku nebo souboj na finančních trzích.

Jde o to vytvořit harmonii.

Ženský princip je naproti tomu založen na neustálém proměnlivém pohybu, dalo by se říct na chaosu. A zatímco tradiční náboženství a systémy založené na ovládání v nás živily názor, že je potřeba se chaosu vyhnout, dnešní doba podle mě žádá opak: Musíme se naučit chaos obejmout a zůstat v něm ve svém středu, ve svém klidu. Seminář Alchymie Tvého života se snaží oba tyto principy v nás otevřít, pochopit, přijmout a najít mezi nimi rovnováhu.

A jak se do tohoto učení o tanci mezi dvěma protipóly promítá posvátná geometrie? Co je spojnicí mezi nimi?

S posvátnou geometrií pracujeme od samotného začátku semináře: Na tabuli nakreslím bod, symbol počátku všeho. A pak se ptám účastníků, co při pohledu na tento geometrický útvar cítí. Ne co to znamená nebo k čemu dojdou podrobnou analýzou... ale co v tu chvíli CÍTÍ. Slyším slova jako „samota“, „potenciál“, „jednota“, „potenciál k pohybu, ale dosud žádný pohyb“. Pravdou je, že tento bod symbolizuje prapůvodní počátek všeho, prapůvodní touhu se vyjádřit.

Co může tento bod udělat, aby oživil sám sebe? Aby svou touhu po vyjádření přivedl v život a skutečně vyjádřil sám sebe? Žádný čas ani prostor ještě neexistují, protože neexistuje nic vně tohoto bodu, neexistuje „žádný druhý“, ke kterému by se mohl vztahovat, a proto ani neexistuje žádný prostor k pohybu.

Tento obraz se také používá k popisu toho, jak stvořitel, ať ho nazveme jakkoliv, vytvořil život: Rozdělil sám sebe, vytvořil „toho druhého“, aby skrze něj mohl poznat sám sebe....

… a pokud tento prapůvodní zdroj začne expandovat a rozšiřovat se, musí v jednom okamžiku přijít něco, někdo, kdo řekne STOP. A to je počátek vzniku dvou polarit, ženskému a mužskému principu, ve východních naukách zvaných jako Shiva a Shakti: Ženský princip jako ten, kdo se neustále otevírá, mužský princip, vědomí je ten, kdo řekne „stop – pro tuto chvíli...“, určí ženskému principu strukturu, stabilitu a porozumění. A tím současně umožní, aby se počáteční bod mohl projevit znovu a na jiném místě, kde se znovu začne uplatňovat ženský princip otevírání – dokud ho mužský princip nezastaví. A takto neustále dokola. V omezenosti a konečnosti se tedy skrývá nekonečná neomezenost...

V omezenosti a konečnosti se tedy skrývá nekonečná neomezenost...

V posvátné geometrii je toto podobenství zobrazené ve dvou kružnicích, které jsou prolnuté určitým konkrétním způsobem. Říká se jim vesica piscis (obrázek) a symbolizují vstupní bránu, Jóni, porodní kanál, oko. A to nejúžasnější na tom je, že z tohoto tvaru tímto způsobem může vzniknout jakákoliv forma – zobrazíme-li v obraze také průměry a poloměry, začnou vznikat kříže, trojúhelníky, čtverce... Z této duality a zdánlivé oddělenosti může vzniknout cokoliv.

Stejně jako v podobenství lidí ze spojení ženy a muže.

Alchymie Tvého životanás také učí tyto dva principy obsažené v nás, v každém nádechu a výdechu, v každém tlukotu srdce oslavovat coby počátek všeho života, vyjádření a potenciálu na Zemi. Který je nekonečný – jeho omezenost se skrývá pouze v naší mysli a představivosti, co je a co není možné nebo co co znamená. Spadli jsme do pasti významů – myslíme si, že náš život je postavený na významu, že každý prožitek, každá zkušenost, každá myšlenka a každý pocit musí mít nějaký význam.

A tak tento význam neustále hledáme, protože si myslíme, že jsme odděleni od Zdroje a že tedy musíme neustále vyjednávat se vším, co nám z Vesmíru „chodí“. Neustále se honíme za smyslem toho všeho.

Skutečně nemusíme?

Samozřejmě že ne. Stačí, když si to budeme užívat! Protože z honění se za významem vzniká zmatek, nedorozumění a často také strach. A přitom to všechno je jenom určitý projev energie, která neustále protéká a my na ni pouze reagujeme – jak, záleží na nás. Ale skutečně nemusíme.

Kdybyste měl ze svého semináře zdůraznit nejdůležitější okamžiky, které by to byly – kromě pochopení a přijetí duality za pomoci posvátné geometrie?

Právě ona dualita! A jak říkáte: její pochopení a plné přijetí. Přijetí toho, že všichni v sobě máme obě části. Mužství a Ženství tančí společně ve vášnivé hře a vytvářejí vše, čím jsme a vše, co kdy můžeme zažít. Oblouk energie mezi těmito dvěma silami nás pohání, inspiruje, vyzývá a přitahuje. Motivuje nás na všech úrovních a je substrátem celé naší existence.

Mužství a Ženství tančí společně ve vášnivé hře a vytvářejí vše, čím jsme a vše, co kdy můžeme zažít.

Také proto se na semináři Alchymie Tvého života potkávají muži i ženy společně. Společně sdílí své představy či zkušenosti, co to pro ně znamená „mužství“ a „ženství“, co pro ně znamená „pravý muž“ a „pravá žena“. Na konci z toho vykrystalizuje šest slov, kterými ženy charakterizují „pravého muže“, a šest slov, kterými muži charakterizují „pravou ženu“.

Otázka se nabízí sama: Jaká to jsou slova?

Obávám se, že jejich pouhé vyjmenování neobsáhne hloubku a celý význam, který se v nich skrývá. Nechť je tedy čtenáři berou čistě jako inspiraci buď k zamyšlení – nebo k účasti na semináři Alchymie Tvého života. (směje se)

Šest slov, které o „pravém muži“ vyslovily ženy, je SÍLA, PŘÍTOMNOST, VÁŠEŇ - víc ve smyslu vášeň do života, nejenom sexuální, INTELIGENCE, HUMOR a SMĚŘOVÁNÍ. Šest slov, kterými zase muži charakterizovali muži „pravou ženu“, je KRÁSA ve smyslu unikátní a specifické vlastnosti každé jedné z nich, často se zrcadlí v očích..., ZDRAVÉ VYZAŘOVÁNÍ, INTELIGENCE, SEXUÁLNÍ OTEVŘENOST, PODPORA a DŮVĚRA.

Samozřejmě všechna tato probíraná a prezentovaná slova a charakteristiky jsou více či méně vhodná pro popis každého z nás, ať už muže či ženy, v různých momentech našich životů. Nejsou exkluzivně vyhrazena jednomu nebo druhému pohlaví. Jenom poukazují na obecnější společenské dohody, co si chceme přitáhnout a co chceme žít ve vztazích. Je to cenná informace, ale neměla by se považovat za konečný výrok o tom, jak se věci mají a proč tu jsme. Je to užitečné a zábavné zkoumat, co si přejeme změnit sami na sobě a nebo co si přejeme rozvinout sami v sobě, případně co si přejeme rozvinout společně jako pár. Proto je seminář Alchymie Tvého životaskutečně pro každého.

Náš tip:

Nejbližší semináře Alchymie Tvého života jsou zatím předběžně plánovány na víkend 24.-25. května a následně 7.-8. června. Pokud by Vás toto téma zajímalo víc, podívejte se na stránky Beauty and Truth, kde také najdete případné upřesnění termínu a místa konání akce.

V rozhovoru jsme to maličko nakousli - Mike Rice se mnoho desítek let věnoval především architektuře v duchu posvátné geometrie. Neodolám a přidám také link na jeho stránky Bioarchitektury (jsou v češtině) a také zajímavý odkaz na shlédnutí, co bioarchitektura dokáže.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku