Cesta zpátky - být ženou je nádherný dar

10. února 2012

Se Zitou, která nosí sannyas jméno Ma Prem Jwala (Plamen lásky), jsme se sešly jednoho lednového rána a povídaly si tak trochu o všem, co nám oběma k tématu tantra-jógy pro ženy zrovna přicházelo na mysl. Třeba to, jaké motivace ženy vedou, až je dovedou k Mohendžodáru, nebo jaké změny může tantra jóga pro ženy přinést do partnerského vztahu.

Zito, říká se, že Mohendžodáro se cvičí, nebo tančí?

Pokud si musím vybrat mezi těmito dvěma názvy, pak cvičí. Tak se to popisuje hlavně na začátku cesty a ženám, které s Mohendžodárem nemají žádné zkušenosti. Že „cvičíme“, říkám ženám také proto, že to zpočátku opravdu je fyzické cvičení, a chvíli to trvá, než se z  počátečního stádia dostanou k samé podstatě. Jinak to ale není ani cvičení, ani tanec, je to posvátný rituál z indické tradice. (tajuplně se usmívá) Jinak tantra-jóga pro ženy tak, jak ji jako lektorky učíme a předáváme, je celý komplex složený z několika částí; základem je ale spojení cvičení a  meditací.

Během workshopu  pracujeme s dechem a pánevním dnem, a rozvádíme energii do celého těla. Z meditací používáme nejčastěji Oshovy. Jedno bez druhého nemůže fungovat. A tento základ potom lektorka doplňuje o další, například relaxační nebo kontaktní techniky, podle toho, co si připraví nebo co zrovna v ten okamžik připlyne. (směje se) Také různě tančíme, protože tanec je vysoce ženský, a také mezi sebou sdílíme prožitky. Je to opravdu velmi komplexní a těžko se to popisuje, protože všechno, co děláme, je především o prožitku... Takže je třeba to dělat a prožívat. (usmívá se)

Zmínila jsi sdílení jako jednu z částí rituálu Mohendžodára. To je pro ženy asi hodně důležité...

Ideální je, když se vytvoří uzavřená skupinka žen, potom se totiž vytvoří bezpečný prostor pro sdílení a důvěru. Přece jenom, když se ženy  znají blíž, jsou otevřenější a sdílnější. Často se také stane, že se některé ženy na semináři natolik sblíží, že se potom spolu hlásí na další ročník školy tantra-jógy pro ženy! (směje se)

To, jak seminář vypadá a co se v něm děje, je pevně dané?

Určitou základní kostru mám, ale jinak to uzpůsobuji aktuálnímu složení a naladění skupiny, jejím potřebám. I mně samotné se v tom takhle lépe pohybuje... Ze začátku jsem to mívala více připravené (usmívá se), ale tím, že už pracuji delší dobu, se snažím vždy nacítit na skupinu a nechávám to plynout daleko volněji. Naučila jsem se dát prostor tomu, čemu se v semináři dál věnovat, co je právě v tu kterou chvíli potřeba udělat.Naciťuji a řídím se energií skupiny v daný okamžik.

Většinou ale začínáme Oshovou dynamickou meditací, cvičíme asány a prokládáme to tancem nebo jinými relaxačními technikami.... (usměje se a pak začne) Osho vlastně vymyslel své meditační techniky pro západního civilizovaného člověka tak, aby se vůbec naučil vstupovat do meditace.. Spousta jeho meditací se skládá z více částí; během aktivních se například skrze třesení nebo spontánní tanec spojujeme s vlastním tělem, během klidových fází  pak jdeme do sebe, necháváme plynout energii, a pozorujeme své pocity.

Mluvila jsi o uzavřených skupinkách. Kurzy Mohendžodára jsou tedy uzavřené nebo otevřené?

Jak kdy. Někdy se mi sejdou ženy tak, že skupinku uzavřu, a jindy, jako třeba teď na jaře v MAITREI, budu mít otevřené kurzy (platí i pro rok 2016 - pozn.red.). To znamená, že se na každém semináři budu věnovat jedné asáně a jejím aspektům a také základům Mohendžodára. Na tyto otevřené kurzy může přijít žena naprosto neznalá a vyzkoušet si, jestli jí tato cesta vyhovuje. Ze zkušeností, a především ze zpětných reakcí samotných žen ale říkám, že za jeden workshop se toho moc poznat nedá. Opravdu to chce svůj čas.

Tantra-józe se věnuješ pátým rokem. Vysledovala jsi za tu dobu, s jakými motivacemi ženy na kurzy chodí nejčastěji?

Čím dál víc lidí v poslední době chce se sebou něco dělat, jít po duchovní cestě. A na tu se vydaly i ženy; cítí, že mají potlačené svoje ženství, že se necítí být plně ženou, že nejsou uvolněné, že jsou ve stresu, a tohle všechno chtějí změnit. To bývá jejich motivace: Nejčastěji chtějí posílit svoje ženství, svoji vnitřní ženu, umět o sebe pečovat, nacházet pro sebe čas, stát se víc opravdovou ženou (směje se) a rovnocennou partnerkou. Často totiž přicházejí ženy, které řeší svoje vztahy s partnerem. Přicházejí ale nejenom kvůli duchovním účinkům, ale i těm zdravotním.

Žena posiluje samu sebe a k jistým rozhodnutím ve svém životě dochází mnohem vědoměji.

Několikrát jsem kolem sebe zaslechla, že jakmile jeden z partnerů, neřkuli oba, začnou pracovat na svém osobním růstu, jejich vztah bude vystaven silným zkouškám...

Ano, může tomu tak být, buď se rozpadne nebo naopak utuží. Žena tím, jak se mění, posiluje samu sebe a stává se vědomější, a k jistým rozhodnutím ve svém životě dochází mnohem vědoměji. A nejenom k nim dochází, ale také je dělá! Dřív je třeba dělala také, ale spíš unáhleně. Teď k nim dospěje vědoměji, a jak mi spousta žen vypráví, pokud jde o ukončení vztahu s partnerem, ukončí ho s mnohem větší lehkostí.

Co se na Mohendžodáru líbí tobě osobně?

(bez váhání) Že to je celý komplex, který pracuje s duší i s tělem. A také, že vychází skutečně z ženských principů, z tradice, kdy toto vědění  a umění tantra-jógy bylo předávané Bohyní, tzv. Velkou Matkou na pokračovatelky čistě osobní formou, kdy se to ženy učily jedna od druhé.V tomhle vidím velkou sílu, protože z těchto setkání, mezigeneračních i těch v kruhu žen, mohou ženy nabírat životní zkušenosti, a přitom nevnímat ostatní ženy jako rivalky, jak se často děje v běžném životě.

Mluvila jsi o touze lidí nějak pracovat na své duchovní cestě. S poptávkou souvisí i nabídka a ta je v dnešní době víc než bohatá. Tantra-jóga se ale přeci jenom dotýká naší intimity daleko víc než jiné praktiky, a ne vždy se podaří udělat s lektorem dobrou zkušenost. Co bys poradila ženám, které o Mohendžodáru přemýšlejí, ale nevědí, kam a ke komu zajít?

Často se pohybuješ v nějakém okruhu známých žen, kamarádek, které jsou naladěny stejně nebo podobně jako ty... A tam ti třeba některá z nich něco doporučí, protože ví, že se o to zajímáš, a tak trochu tě už zná. Takhle, přes kamarádku se mi hlásí řada žen. To je jedna cesta, podle mě dobrá. Když si vybíráš sama, daleko víc se ke slovu dostává intuice. Proto bych ženám poradila, pokud nemají doporučení, ať vybírají intuitivně. A jejich intuice je jistě zavede správně  právě k tomu „jejich“ lektorovi či lektorce.

Ty sama jsi příkladem toho, že je možné spojit trvalou a dlouhodobou práci na sobě spolu s péčí o rodinu a vychovávat děti...

Jde to a je to možné, důležité je, jak moc si žena chce najít volný čas pro sebe. A když opravdu chce, tak si ho najde! Součástí  tantra-jógy pro ženy-Mohendžodára jsou i „domácí úkoly“. Ale nejsou povinné. (směje se) Ne, samozřejmě to není o domácích úkolech, ale spíš o motivaci, a také o tom, že vše chce svůj čas a pokud chce žena pocítit výsledky, měla by „pracovat“ na sobě i doma.

 Loni v létě jsi přijala sannyas jméno Ma Prem Jwala. Co pro tebe znamená a jak se v něm cítíš?

(usmívá se) Ma Prem Jwala, Plamen lásky... Obdržela jsem ho během jednoho rituálu prostřednictvím  Milarepy, přímého Oshova žáka, protože se cítím být pokračovatelkou a žačkou velkého mistra. Mé nové jméno se mi líbí moc, naprosto jsem s ním splynula a cítím se v něm dobře, i když  mi tak říká zatím jenom velmi málo lidí, je to velká změna. (směje se)

Nejdůležitější je návrat k sobě, dovnitř k síle vnitřní ženy.

Úplně na začátku, když jsme spolu mluvily o tom, zda je Mohendžodáro cvičení  nebo tanec, jsi řekla, že ženám déle trvá, než se dostanou k podstatě. Co je tou podstatou?

(přemýšlí) To nejdůležitější je podle mě návrat k sobě, dovnitř k síle vnitřní ženy v sobě. To, že se žena stává vědomější a dělá vědomá rozhodnutí, že se stává sebevědomější, má sama sebe víc ráda, posiluje vztah k sobě, ke svému tělu i duši. Je krásnější uvnitř i navenek. Když se vrátím k původní tradici z Východu, tamní ženy byly do pozdního věku velmi krásné právě proto, že se věnovaly samy sobě, meditovaly apod. A já to také sleduji na kurzech, že ženy začínají víc zářit a otevírají svá srdce, což působí na jejich nejbližší okolí. Jsou uvolněnější, spokojenější, otevřenější a tvořivé! Nacházejí si cestu znovu k tomu, co třeba už zapomněly nebo řadu let nedělaly, třeba malování pastelkami, to mají ženy na workshopech obzvlášť rády! (směje se, pak se zamyslí) Ano, podstatou je návrat k sobě...

CESTA TANTRA-JÓGY PRO ŽENY, MOHENDŽODÁRO DO ČECH

Do Čech ji přinesla MUDr. Monika Sičová-Kůdelová ze svého pobytu v indické Puně, kde ji do tohoto posvátného rituálu „oslavy ženství“ zasvětila Amba, jedna z indických žen v přímé tradici učení Mohendžodára z generace na generaci. „Monika přinesla Mohendžodáro do Osho meditačního centra Lažánky u Brna. Tam jej nejdříve učila sama, ale teď, třetím rokem, ho už mohou vyučovat i certifikované lektorky. Díky tomu se Mohendžodáro dostává i do menších, regionálních měst,“ říká Zita.

„Po základech Mohendžodára,  kdy se ženy naučí první čtyři asány a jejich spojení do tzv. mateřského okruhu, je velmi dobré se přihlásit do celoroční školy, na které se naučí další asány, pátou až devátou. Asán je celkem devět a my pracujeme buďto s ženskými aspekty, pak je to 18-tková sestava, nebo i s mužskými aspekty, a pak je to mystická 36-tková sestava. S každou asánou a jejími aspekty se dá pracovat i jednotlivě,“popisuje cestu k sobě, ke své vnitřní ženě Zita.

Akce lektorky v Maitrei

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021