7. listopadu 2012

Když totemová zvířata léčí

Když totemová zvířata léčí

Každý z nás má uvnitř sebe vlastní totemová zvířata sídlící v jednotlivých energetických centrech v těle. Co se nám snaží říct? A proč s nimi vůbec komunikovat? „Je zapotřebí vyživit sám sebe zevnitř, své zraněné části. Naše vnitřní totemová zvířata… Více

24. října 2012

Mystérium okamžiku - video

Mystérium okamžiku - video

Video s novodobým mystikem Timem Frekem o prožívání úžasu nad každým okamžikem v našem životě. Tim Freke bude v Praze v… Více

Dost bylo hry na oběť!

Rozhovor s Ottou Richterem, jedním z průkopníků, kteří přinášeli z USA do Evropy… Více

11. dubna 2012

Jak se vypráví písnička

„Kurzy nejsou pro ty, kteří neumějí zpívat, ale pro ty, kteří si myslí, že neumějí… Více

19. října 2011

26. srpna 2011

Probuzení aneb Od zmrznutí k životu

Probuzení aneb Od zmrznutí k životu

S tíživými událostmi a traumaty se během života setká každý člověk. Ne každý ale ví či tuší, co traumatická událost dělá s jeho tělem a jak ovlivňuje jeho život i po mnoha letech. O tom všem a o metodách, jak trauma vyléčit, jsme si povídali s Mirkem… Více

25. srpna 2011

Léčivé pohyby ve službách Životu

Léčivé pohyby ve službách Životu

Silné, naplněné, pohnuté, hojivé, dlouho doznívající, uzdravující – sedm statečných slov dostatečně smělých na to, aby popsala… Více

Dýchání osvobozuje

8. března 2011

Barvy jsou mateřským jazykem podvědomí

"V arteterapii spojujeme barvy s emocemi. Skrze výtvarnou tvorbu se na inidividuální… Více

15. září 2010

Život nemá zpátečku

14. července 2010

Mystická růže

Představte si třítýdenní seminář. První týden se smějete, pak týden pláčete a poslední… Více

17. června 2010