Je možné „naučit se žít“?

24. dubna 2013

Je nám umění žít vrozené podobně jako schopnost řeči? Nebo je to spíše zkušenost získaná vlastním prožitkem? Existuje řada návodů, jak „žít“ – kvalitněji, hodnotněji, vědoměji... Je ale možné se připravit na něco tak komplexního a neuchopitelného, jako je život? Zeptali jsme se Komaly a Khushrua, lektorů Výcviku pro život.

Je vůbec možné se na život nějak „vycvičit“, připravit se na něj?

Khushru(Kh): Podle mě není možné „být vycvičen na život“, ale je možné se „učit, jak životu lépe rozumět a lépe v něm být“, lépe v něm existovat. Mít k dispozici více schopností, způsobilostí a praktického porozumění, jak toto velké mystérium zvané život funguje a jak s ním zacházet. Už se to děje, my už náš život žijeme, ale jde o to lépe porozumět, co (zdůrazní) je vlastně to, co se už děje. Přinést více porozumění do míst a okamžiků, kterým ještě nerozumíme a nevíme, o co v nich jde, co se děje.

Komala(Kom): Pud přežití a sebezáchovy je obrovský, ale žít život naplno a plně využít veškerý svůj potenciál je úplně něco jiného. Každá lidská bytost přichází na svět se svým vlastním potenciálem, který je naprosto jedinečný a odlišuje ho od ostatních. Častokrát ale nevíme, jak ho v sobě rozvinout a dát mu ve svém životě prostor...

Kh: Navíc náš každodenní život s sebou nese celou řadu výzev, se kterými se musíme potýkat: Řešíme svou práci, své emoce, své přátele, musíme nějak přežít, přemýšlíme, co je smyslem našeho života, zda máme dostatek času na meditace, co si ze všech možností, které život kolem nabízí, mám vybrat...

Kom: ... jenže když nemám žádný vnitřní kompas, může mě to totálně zavalit. Výcvikem pro život, který s Khushruem děláme, se snažíme lidem dát nástroje, aby porozuměli tomu, jak spolu všechno souvisí, co to znamená, s čím se právě potýkám a co z toho všeho je pro mě důležité. Aby nabyli schopnosti kráčet životem a porozumět mu, rozumět vztahům, které potkáváme, vztahu sám se sebou, se svým tělem a svou myslí, se svými myšlenkami, duchovní sférou, s vlastní silou.... Rádi bychom přemostili propast chybějícího porozumění našemu vnitřnímu světu a zároveň dodali lidem odvahy jít jejich vlastní cestou.

Často opakujete slovo „rozumět“, „porozumět“. Ale ono také na druhou stranu platí, že ne všemu, co se nám v životě děje, musíme rozumět – daleko důležitější je tomu udělat prostor, aby se dělo...

Kh: (smích, pak zvážní) Velmi dobrý postřeh... Ano, rozumět (zdůrazní)  je velmi důležité. Ale toto porozumění je něčím, co vlastně podporuje (zdůrazní) to, co jste zmínila: Umožnit, aby se věci děly. Takže ano, dát prostor tomu, aby se dělo, protože to je nejvyšší princip učení bytí; protože právě tehdy se v nás začne něco dít, něco se pohne.

Všichni ale víme, že toto „buď s tím, udělej prostor a zůstaň v tom“ je někdy pěkně těžké... (smích) To se lehce řekne, ale JAK se to dělá? ... A jsme zpátky na začátku: Naučit se porozumět tomu, co se děje a CO je vlastně to, čemu mám udělat prostor. Protože tím tu obrovskou změť zmatku rozdělíme na menší části, se kterými se už vypořádáme podstatně snadněji, kousek po kousku.

A jsme zpátky na začátku: Naučit se porozumět tomu, co se děje a CO je vlastně to, čemu mám udělat prostor.

Kom: „Porozumění“, jak o něm mluvíme, ale není pouze záležitostí intelektu nebo mysli. Je to spíše schopnost naučit se být (zdůrazní) v daném okamžiku maximálně přítomný a vědomý si všeho, co se děje v těle. Jde o fyzický, smyslový prožitek, o to, jak cítíme pohyb energie v našem těle a jak a kde se v něm projevuje. Jde o pozorování toho všeho zevnitř sebe sama... Celé je to velmi komplexní.

Kh: A to je také důvod, proč v rámci výcviku pracujeme se systémem čaker. Přesně totiž kopírují jednotlivé úrovně našeho bytí, od těch ryze živočišných až po ty nejjemnější. Vytvářejí určitou mapu zobrazující různá témata jednoho a téhož. Jako když letícímu paprsku světla vsunete do dráhy krystal: Paprsek se rozlomí na různé barvy a různé tvary. Proto, když chceme něčemu udělat prostor, musíme být vyladěni na stejnou frekvenci, mluvit stejným jazykem jako to, co se uvnitř nás odehrává.

Co to znamená konkrétně?

Kh: Když pětiletému dítěti vezmete hračku, se kterou si hraje, určitě se mu to líbit nebude. A je naprosto jasné, že v této situaci nepomůže, když s ním budeme mluvit intelektuálně a budeme vysvětlovat. ,Tak se nezlob, on ti to zítra vrátí, počkej...´ Pětiletému dítěti je úplně jedno, že zítra (zdůrazní) bude mít hračku zpátky! Jediná cesta je mluvit s ním z pozice, která je vyladěná na jeho (zdůrazní) frekvenci - v tomto případě to může být naše vlastní vnitřní dítě.

3. čakra - vymezení sebe sama

V tu chvíli přichází ono „porozumění“, pochopení: ,Páni, to musíš být opravdu dost naštvaný! Vzali ti to nejcennější, co jsi měl!´ V tom okamžiku přijímáme situaci, jaká je, ale zároveň se ji nesnažíme změnit. Pouze jsme plně přítomní a „dáváme prostor“ dítěti, třeba tak, že mu řekneme: ,Vím, jak se cítíš, vím, jaké to je a čím procházíš... A je to tak naprosto v pořádku... Protože vím, že to přišlo a zase to odejde.´

Kom: Stejný princip můžeme uplatnit také vůči našim strachům, které mnohdy bývají naprosto iracionální: Bojíme se, že nás opustí partner, že ztratíme práci... Každého z nás to někdy napadá! Ano, mohli bychom si sednout a říct si: ´Podívej, nemá cenu se kvůli tomu nervovat, vždyť si najdeš jinou práci...´ Jenže to nepomáhá.

Musíme se vyladit stejně, jako je tato emoce strachu, a být v ní. Vědomě, s plnou jasností! Nejde o to do ní skočit po hlavě a ztratit se v ní! Podstatnou součástí výcviku je práce s vědomím, proto v něm máme řadu meditací. Pro nás osobně meditace totiž znamená být plně v přítomnosti, být si vědom toho, co se děje.

Musíme se vyladit stejně, jako je tato emoce strachu (...) Ale nejde o to do ní skočit po hlavě a ztratit se v ní!

„Vyladit se na stejnou frekvenci“ - jak se to dělá?

Kh: Tato práce má dvě části: Jednou je čisté posilování toho, co už tady je, čímž je naše vědomí – prostě si v každém okamžiku našeho každodenního života uvědomovat, co se právě děje... A to už se děje, není to nic ezoterického. Naše vědomí je naším duchovním svalem, který můžeme a vlastně bychom ho měli posilovat... (směje se)

A pak je třeba se naučit „jazyk“ všech těchto různých zkušeností. Takže když mě něco naštve, budu už nejenom vědět, o co ve skutečnosti jde, ale zároveň budu umět vybrat správný způsob, jak právě této konkrétní energii udělat prostor.

Kom: Toto „učení se jazyku“ neprobíhá  mentálně, ale prostřednictvím vlastní zkušenosti, přímého prožitku v těle. A to už jsme se z tématu samotného bytí a přežití dostaly do druhé čakry, k prožívání a vyjádření sebe sama skrze pocity. V tomto prostoru se ocitáme pokaždé, když jsme pod vlivem svých emocí, jako děti. Na rozdíl od nich si jich ale jsme vědomi. Díky tomu nejenom lépe chápeme druhé, kteří se ve svých emocích ztrácejí, ale také těmito konflikty procházíme lehčeji, nezávisle na tom, v jakém typu vztahu k nim dochází.

To je tedy ta mapa, kterou jste zmínili ve spojitosti se systémem čaker?

Kom: Ano. Každá čakra se týká specifického tématu lidského života, která jsou v dnešní době už ale celkem dobře popsána, proto se jim podrobněji věnovat nebudu. Ráda bych zmínila dva protichůdné transcendentní toky vědomí, které se dějí a které můžeme z této „mapy“ vyčíst:

Systém sedmi čaker symbolicky odráží život člověka, od jeho narození a plné zakotvení ve hmotě, což je téma první čakry, až po plnou seberealizaci, plné uvědomění si své božské podstaty a zároveň dar nadhledu, což je téma čakry sedmé. To je pohyb zdola nahoru.

6. čakra - vnitřní vhled

Současně ale probíhá pohyb opačný, shora dolů, který představuje manifestaci, projevení. To se děje v každém okamžiku, kdy do naší mysli přichází nějaký nápad, něco z transcendentního prostoru, o čem třeba v ten okamžik ještě nevíme úplně přesně, co to je. Ale už je tady, už to vstoupilo do naší sedmé čakry.

Kh: A tím, jak se tímto nápadem zaobíráme, postupujeme sestupně přes jednotlivé čakry: Začneme o nápadu přemýšlet, dostavují se vize a obrazy, jak by to mohlo vypadat – to jsme v šesté čakře, v našem třetím oku. Pak o tom možná začneme mluvit s přáteli, tomu odpovídá pátá čakra, téma komunikace. V oblasti srdce, naší čtvrté čakry, se dostaneme k tomu, že je potřeba spojit dohromady všechny jednotlivé složky v celek. Je zapotřebí vytvořit vzájemně propojenou síť!

A potom nastává čas přejít ke skutečným činům, naše třetí čakra. Skutečně vzít věci do vlastních rukou a něco udělat! Spousta lidí ale právě zde zůstane zaseknutá, protože sice krásně sní o tom, jak by mohl jejich život vypadat, a myslí si, že nějakým zázrakem se to splní. Ale ten zázrak se stane pouze tehdy, když se do něj osobně zapojím!

Kom: Takto se přes témata druhé čakry postupně dostaneme až k samotnému zhmotnění naší původní myšlenky. Toto je proces kreativity a projevení se, manifestace. Cesta od myšlenky k samotnému výstupu, ať je jím cokoli....

Silně mi to připomíná větu, kterou kolem sebe často slýcháme, a už dávno ne pouze v ezoterních kruzích, protože o tom mluví i kvantová fyzika. Větu, že pole lidských možností je neomezené...  

Kh: Přesně!

... někdy se ale tento proces v nějakém místě zastaví a ne a ne se hnout dál... Proč se to děje, kde se to v nás děje a co s tím?

Kom: To je dobrá otázka... Protože tento stav by mohl odkazovat na to, že v nás existují určitá místa, ve kterých nám naše energie neproudí tak volně, jak by mohla. Že tam máme nějaké skutečně hluboce zaryté vzorce chování, myšlení nebo jednání. Což následně může ukazovat, že to je přesně to místo, kde nás čeká práce...  (usmívá se)

Zároveň je ale v těchto místech je uloženo spousta energie a tedy i obrovského potenciálu pro nás! To je možná to místo, respektive téma, ve kterém spočívá náš dar tomuto světu, naše poslání, které můžeme s ostatními nejvíc sdílet, protože „ho máme nejvíc“.

To je možná téma, ve kterém spočívá náš dar tomuto světu, který můžeme s ostatními nejvíc sdílet, protože „ho máme nejvíc“.

Kh: Za tuto otázku jsem moc rád, protože nám to umožňuje podívat se na život tak, jaký skutečně je: Je nejenom o hezkých vizích, jak probíhá celý proces toku vědomí, kterému se v našem semináři učíme  porozumět, ale je také o okamžicích zastavení se na cestě, o tom, že ne vždy se nám daří, nepostupujeme.

Na druhou stranu je ale tohle přesně to, proč náš seminář pořádáme; to jsou přesně ta místa, která umožňují změnu (zdůrazní). Kde není žádný problém, je nám příjemně a my nemáme důvod, proč takovým  místům věnovat čas, energii a pozornost. Ale místa, kde je naše energie zaseknutá, kde neproudí, to jsou přesně ta místa, o která nám ve Výcviku  pro život jde. Mimo jiné...

7. čakra - božské vědomí, dar nadhledu

Poznámka z natáčení:

Při fotografování jsem Komalu a Khusrua požádala, zda by mohli pomocí gest a mimiky zpodobnit témata jednotlivých čaker. Jak to dopadlo, vidíte z fotografií v rozhovoru...

Náš tip:

Výcvik pro život začíná koncem května prací s první čakrou. Vstoupit do výcviku lze ale během kteréhokoliv modulu. Nebo také můžete absolvovat pouze jeden jediný modul. Více informací najdete na www stránkách Výcvik pro život nebo se podívejte přímo na www stránky Komaly a Khushrua.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021