Když je tanec Vaší medicínou

3. dubna 2013

Meditace v pohybu. Léčení prostřednictvím tance. Proč je vlastně pohyb pro uvědomění tak důležitý? Co se při něm děje? Jak v sobě probudit svého Tanečníka a k čemu nám je dobrý? A co je to vlastně ta Medicína tance a kolikrát denně ji užívat? Zajímá Vás, co na tyto otázky odpověděl Marold Emmelkamp, lektor tanečně-transformačního semináře Medicína tance? Nahlédněte...

V průběhu vývoje jsme se postupně oddělili od svého skutečného já, od své podstaty a zároveň od svého těla. V současné době se tomuto spojení a návratu k sobě věnuje řada metod. Jak tuto propast přemosťuje Medicína tance?

Předně naprosto souhlasím s tím, že naše životy jsou hodně „odtělené“, odpoutané od těla, obzvlášť tady, na Západě. A Medicína tance na to reaguje pokaždé, když vstoupíme na taneční parket, ať už tančíme spolu s druhými na semináři nebo sami doma; říkáme tomu, že probouzíme Tanečníka v sobě.

Co to znamená?

Jednoduše řečeno to je zaměření pozornosti mysli na tělo. Fakticky to vypadá tak, že rozhýbáme své tělo a pak se pozorností přeneseme do samotného pohybu. Ze svého těla tak učiníme jakousi kotvu pro svého ducha, pro svou pozornost. Prostřednictvím pohybu tak přeměňujeme tu inteligenci, která přemýšlí, do inteligence fyzické, inteligence našeho těla, do pohybu.

 To je první fáze; v té druhé potom tuto probuzenou fyzickou inteligenci  vnášíme do svého srdce, čímž tuto vlastnost na fyzické úrovni přeměňujeme na inteligenci emoční, na city. Díky tomuto kroku tanečník či tanečnice nacházejí svůj vlastní tanec. Tanec svého vlastního srdce, protože to je plné příběhů a emocí, které chtějí být vyjádřeny.

Srdce je plné příběhů a emocí, které chtějí být vyjádřeny...

Takže záměrně přinášíte vědomí do těla a necháte své srdce, aby promlouvalo skrze pohyb ...

Ano a to vlastně vytváří podstatu Medicíny tance, kterou by také šlo vyjádřit jako vyrovnání těla, mysli a srdce. Všechny tři vytvoří jednu souvislou linii, nic není ani výš ani níž, nic nevyčuhuje, všechny tři jsou v naprosté harmonii. A děje se to skrze pohyb, protože vnést vědomí do svého těla jde daleko snadněji, když se hýbeme. Alespoň tak mi to potvrzuje moje každodenní praxe...

A potom začne srdce skrze tanec vyprávět své příběhy. Začne se osvobozovat...

...ano, dáváme svému srdci k dispozici tohoto svého Tanečníka, aby pro ně tančil.

Ptám se proto, že mně se toto uvolnění a vyjadřování příběhů děje během spontánního tance doma o samotě, aniž bych si během něho cokoliv záměrně zvědomovala. Je to to samé?

Medicína tance toto dělá vědomě, protože zároveň představuje určitou praxi všímavosti. Pohyb je totiž něco, co nás zaručeně dostane do přítomného okamžiku! Pohyb je prostě to, co se děje teď a tady! Když tančíme běžným způsobem, máme tendenci se sice hýbat, ale myslí jsme na tisíci místech najednou: Co nás dneska ještě čeká, co jsme měli říct partnerovi a neřekli, jestli stihneme s dětmi udělat domácí úkoly...

Tím ale pouze posilujeme oddělení od svého těla! A to není záměrem Medicíny tance; ta se naopak snaží o „vtělení“ tedy záměrně vnést vědomí do svého těla. A to se někdy stane velmi lehce, jak jste nejspíš prožila vy, ale někdy to je složitější. Co nám pomáhá zůstat svým vědomím v těle, je, když ho budeme plně vnímat a všímat si, co dělá nebo jak se cítí. „Teď hýbu pánví a cítím bolest v kyčlích“, „teď mě bolí koleno“, „teď cítím dřevěnou podlahu pod svými chodidly“ ... Pojmenovávat, pojmenovávat, pojmenovávat!

Pohyb je totiž něco, co nás zaručeně dostane do přítomného okamžiku!

Jakmile se tyto procesy spustí, je dosaženo cíle, který Medicína tance má, nebo to jde ještě někam dál?

(usměje se) Jak jsem řekl, v první řadě jde o to probudit v sobě Tanečníka. A v tom je obsažena samotná medicína, protože v sobě probouzíme inteligenci svého těla a srdce. Nic na sobě neměníme, pouze toto uvědomění si sebe sama, svých pocitů vkládáme do podmínek, ve kterých se právě nacházíme. A tato inteligence ví sama velmi dobře, co je zapotřebí v danou chvíli udělat.

A co se potom stane? Plně procítíme své propojení, svou jednotu! Pocítíme hluboké spojení s životem. Naplnění! A tím to nekončí; prožitek je důležitý, ale možná daleko důležitější je přivést tyto svoje zkušenosti a prožitky do svého vlastního života...(zamyslí se) Je tedy pravda, že v tanci jde o daleko, daleko víc. Můžeme říct, že nás Medicína tance podporuje jednak v hlubokém přijetí sebe sama a jednak v tom, jak si splnit své sny.

Splnit si své sny? Prostřednictvím tance?

Ano, ale k tomu je zapotřebí projít devíti branami. A devět bran dává dohromady tři cesty: Už jsme mluvili o těle, srdci a mysli – ty představují tři brány první cesty, Cesty posílení (The Journey of Empowerment), jejímž cílem je nalézt sám sebe v přítomném okamžiku. Děje se tak díky zvědomování se ve svém těle. Tuto část můžeme také vyjádřit pomocí Stromu života a jeho tří základních částí: kořenů, kmene a koruny coby symbolů těla, srdce a mysli.

Druhou cestu, Cestu zodpovědnosti (The Journey of Responsibility), tvoří další tři brány – naše minulost, přítomnost a budoucnost, které se na této cestě propojují. Protože velká část lidí, troufám si tvrdit, že téměř většina, žije pouze z příběhů, které se už dávno udály v minulosti, a snaží se druhé napasovat do role, že oni jsou zodpovědní za jejich štěstí.

Jak si Medicína tance poradí s tímhle velmi rozšířeným zvykem?

Umožní nám, abychom všechny tyto příběhy strávili, nechali je být, a tím se vnesli plně do přítomnosti. A žít v přítomnosti znamená plně za to přijmout odpovědnost; my sami jsme zodpovědní za to, že už nežijeme minulostí, my sami jsme zodpovědní za to, že kreativně tvoříme svou budoucnost, o které sníme.

Tehdy se dostáváme ke třetí cestě nazvané Žít svůj sen (Living the Dream). Jejími branami je naplnění, propojenost a konečná realizace. Z první cesty získáme sílu a na druhé odpovědnost, abychom prostřednictvím třetí cesty přinesli světu své nejhlubší dary, které nám byly při našem zrození dány! A tím došli svého naplnění. Což je skutečně možné, žít naplněný život! Máme-li k tomu sílu, se kterou jsme plně spojeni a můžeme ji čerpat ze samé hloubi života, a jsme-li si vědomi své odpovědnosti.

Je tedy jasné, že toto všechno není otázka jednoho večera nebo semináře...

Ne, k tomu se skutečně nelze dostat během jedné večerní lekce (směje se); vyžaduje to soustavnou práci skrze pravidelnou praxi. Medicína tance vlastně dělá to, že nám k tomu poskytuje nástroje a příležitost něco změnit. Samozřejmě existují workshopy speciálně zaměřené pouze na jednotlivé Cesty. Ale zároveň také už každá lekce představuje možnost (zdůrazní) okusit, jaké to je být plně v přítomnosti! Jaké to je pocítit, že já sám jsem zodpovědný za to, že se mé sny stanou skutečností! Jaké to je začít je tvořit! Tohle například budeme ochutnávat na našem workshopu v Maitrei...

Medicína tance vlastně dělá to, že nám poskytuje nástroje a příležitost něco změnit.

To kolem sebe slyšíme často: Žij svůj sen! Dělej to, po čem tvé srdce touží! Mnohdy nám ale chybí dostatek odvahy opustit známé a zajeté koleje. Zažil jste ve své praxi, že by se do toho někdo z účastníků Medicíny tance skutečně pustil takto naplno?

(usmívá se) Ano, zažil, tak totiž vypadala moje vlastní cesta... (směje se) Z vlastní zkušenosti tedy mohu říct: Ano, můžete chodit na semináře a něco se ve vás může změnit. Stejně důležitá je ale potom vaše praxe doma. Téměř každý z nás už nějakou „praxi“ vypěstovanou má: sedí a pozorují mysl nebo svůj dech nebo hodinu denně zpívají. I Medicína tance nás pozývá k tomu, abychom ji doma pravidelně praktikovali. Protože tanec doma je stejně důležitý jako tanec ve skupině na seminářích!

(odmlčí se) Pro mě je tanec skutečně praxí, tančím každý den. Často první věc, kterou udělám hned po probuzení, je, že zamířím rovnou na svůj „taneční parket“.  (směje se) Mám za sebou stovky hodin tancování, a o Medicíně tance tak rozhodně mohu říct, že vám skutečně dodá odvahu, sílu a klid k tomu, abyste zrealizovali své sny... Je to medicína pro váš Posvátný sen, aby se uskutečnil. To je také důvod, proč existuje Posvátný sen i a proč existuje Medicína tance...

Náš tip:

„Ze své vlastní zkušenosti tvrdím, že neexistuje jiná taneční praxe, která přináší tolik léčení jako Medicína tance,“  říká jeden z účastníků Maroldova semináře, vlastním povoláním kouč & trenér. Chcete-li se přesvědčit na vlastní oči respektive srdce, přijďte k nám do Týnské uličky 6 o víkendu 14. - 15. září 2013 a „ochutnejte“ Medicínu tance – Léčení pohybem.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021