Klíč k životu? Každý jej máme!

24. srpna 2016

Jan Peterka si prošel velkou krizí, aby nakonec posilněn o tyto zkušenosti mohl zprostředkovávat svým klientům prožitky, které jen život umí. V Maitrei nabízí jak konstelační semináře, tak individuální sezení prostřednictvím metody „Klíč k životu“. Pracuje také s reiki, astrotypy a koreláty vztahů.

Jak jste se dostal k tomu všemu, co v současné době děláte a nabízíte?

O duchovní věci jsem se zajímal od mládí, hodně jsem četl, měl jsem dost široký záběr, zajímalo mě náboženství, duchovní literatura, filozofie, psychologie ale i UFO a jiné záhady. Dostal jsem se k tomu hlavně díky svojí matce, která onemocněla rakovinou, když mi bylo 16 let, hledala určité informace a často se mnou mluvila na toto téma. Dnes si zpětně vybavuji, že se mi už v dětství vynořovaly zajímavé postřehy, zážitky a otázky.

Po letech jsem se pak sám dostal do rodinných problémů v manželství, zkrachovala mi firma, čímž jsem se dostal i do finančních potíží, tak se mi celý dosavadní život zcela zhroutil. Bylo to pro mne období hluboké krize. V tu domu mi přišly do cesty techniky, jako jsou Reiki, rodinné konstelace a Klíč k životu. Jsem za to velmi vděčný, protože mi moc pomohly a dodnes pomáhají, stále je využívám pro svůj rozvoj. Díky nim jsem přestal těžké životní okamžiky vnímat jako negativní, ale začal jsem objevovat jejich potenciál, který je pod nimi ukrytý. Důležitou etapou byly i východní masáže, které ale byly důležité spíš pro můj rozvoj a po nějaké době jsem je přestal praktikovat. Byly úžasné, ale nebyla to moje cesta.

Jan Peterka

Rodinné konstelace dobře znám, sama jsem absolvovala dvouletý výcvik, ale vůbec netuším, co je Klíč k životu. To slyším poprvé až teď od vás. Oč jde?

Tato technika je poměrně mladá. Je to česká metoda, kterou vyvinula PaedDr. Jana Nováková. Podobně jako u rodinných konstelací a dalších prožitkových technik se to těžko popisuje, pro každého to může být trochu jiné a je potřeba to zažít.
Jedná se o metodu, která nás zasahuje na různých úrovních, mentální, emoční, duševní, duchovní, energetické, ale i fyzické. Využívají se pro to jednoduché, ale účinné techniky, které zvládne úplně každý. Například uvedu práci s vnitřními obrazy a symboly, které působí hodně podvědomě, a afirmacemi, které zase oslovují naší vědomou a rozumovou část, a tím podporují náš vědomý záměr. S těmito a s dalšími technikami pracujeme cíleně v oblastech naší psýché, které souvisí s tématem, na kterém pracujeme.
Nejprve se klient dívá na to, co se skrývá pod povrchem a pak si to spojuje se svým současným životem, kde se mu to děje. Je to důležité uvědomění. Dokud jsou tyto pocity, programy a přesvědčení nevědomé, tak nás ovládají, ale nemůžeme s nimi nic dělat. Pokud si je „zvědomíme“, můžeme s nimi dál pracovat. Často stačí si je pouze uvědomit.

Dokud jsou tyto pocity, programy a přesvědčení nevědomé, tak nás ovládají, ale nemůžeme s nimi nic dělat.

S Klíčem pracuji formou individuální práce, ale nabízím také pěti-blokový transformační a výukový kurz Klíče k životu, ve kterém postupně otevíráme klíčová životní témata, probíhají zde iniciace do různých realit a úrovní systému Klíče a zároveň se účastníci učí s touto metodou pracovat. Je to zajímavá, pestrá a hravá práce, ale občas to může být i dost náročné, protože se setkáváme s něčím, co bychom raději neviděli.

S Klíčem k životu je možné pracovat na různých tématech, prakticky neexistuje žádné omezení, například různé závislosti, strachy, úzkosti, pocity smutku, beznaděje a mnoho dalšího, co nás omezuje. Pomocí Klíče se daří odstraňovat i různé fyzické problémy, např. migrény.

Bylo by možné tímto způsobem doplňovat klasickou medicínu?

Určitě ano. Klíč k životu v žádném případě lékařskou péči nenahrazuje, ale může ji velmi dobře doplňovat. Může podpořit nebo urychlit probíhající klasickou léčbu. Jsou i zkušenosti že tato práce sama o sobě pomohla s různými potížemi.

Díky této terapii zřejmě člověku mnohé věci jaksi „dojdou“ a docvaknou, viďte?

Ano. Je to prožitková terapie, která přináší mnohá pochopení, uvědomění, nové úhly pohledu na svět a na to, co se nám v průběhu života děje. Někdy ale při terapii proběhne i něco, čemu prostě nerozumíme a i přesto to má na nás velký vliv. A tak mi došlo, že není potřeba vždy všemu rozumět. Pamatuji se na jednu z mých „nejsilnějších“ konstelací, kde jsem rozumově nepochopil, o co tam šlo, ani co se kde přihodilo a i přesto se mi ihned po konstelaci v dané oblasti velmi ulevilo.
Často se také člověk pobaví, když objeví nějaký svůj skrytý program či přesvědčení. Je potřeba brát to vážně, ale s humorem.

Pomocí Klíče se tedy dostáváme až k nejstarším událostem svého života?

Klíč ke změně, klíč k životu...

Tato metoda je vyvinuta tak, že pracujeme v přítomném okamžiku s tím, co je tady a teď, ale energeticky tato práce působí regresně. Tím je tato technika bezpečnější a má podle mě méně vedlejších účinků než techniky, které se cíleně zabývají minulostí. Někdy se při práci s Klíčem také vynořují regresní zážitky, pokud je zrovna klient potřebuje, ale cíleně k nim nesměřujeme.
Nepřímo tak pracujeme s minulými zážitky z našeho současného života, porodu, těhotenství, až do okamžiku početí. Někdy pak pracujeme v generacích s převzatými energiemi od našich předků. Vstupujeme také do dalších úrovní a vnitřních realit, které přesahují náš současný život i energie země. Práce s Klíčem nás zasahuje na mnoha úrovních, které ani neumíme vnímat. I po několikaleté práci s Klíčem neustále objevuji další úrovně této práce.

Jak sezení s klientem probíhá?

Popíšu to zjednodušeně: Nejprve proběhne úvodní rozhovor, kde si ujasníme, na čem chce klient pracovat. Pak s pomocí kineziologického (svalového) testu vytestuji informace, které jsou potřebné k naší práci. Je to forma komunikace s podvědomím klienta. Pokládám otázky a svaly na rukou mi odpovídají. Ověřuji například, jestli můžeme na klientově problému pracovat, zda je na to připravený, a následují ještě další přípravné otázky. Pak vytestuji tzv. klíčové body, velmi zjednodušeně řečeno body v klientově psýché, kde problém vznikl nebo kde se během života posílil a kam smíme vstoupit, aby vše proběhlo bezpečně. K některým tématům je totiž potřeba se víckrát vrátit a odkrývat je postupně. Většinou zjistíme tak čtyři body, ale někdy i pět a více. Po této přípravné fázi, ve které se ale už energeticky něco děje, přichází samotná práce. Klient si zavře oči a postupně spolu vstupujeme do vytestovaných bodů, kde za pomoci různých technik pracujeme s vnitřními obrazy, symboly a s pocity, které jsou ukryté v daných bodech. Po uvědomění si toho, co je, pracujeme dál formou transformace a nového záměru. V některých vnitřních realitách ale pracujeme i jinými technikami, například práce s vnitřním dítětem, práce s čakrami, čistě energetická práce a další.
Po práci ještě vytestuji, jestli klient potřebuje na tématu pracovat i doma. Je to forma meditace, která vyplyne z naší práce. Díky tomu může klient své zážitky lépe integrovat do svého života.

Pracujeme v přítomném okamžiku s tím, co je tady a teď, ale energeticky tato práce působí regresně.

Kde jste se této metodě učil?

Základní kurz Klíče k životu se skládá z pěti kurzů, první je čtyřdenní a další dvoudenní. Já jsem celým cyklem prošel asi šestkrát, u dvou lektorů. Prošel jsem kurzem také přímo u zdroje, u Jany Novákové, což je jedna z podmínek, abych mohl tento kurz vyučovat.
Mimo to jsem absolvoval další tematické kurzy Klíče, jako například Čakrový seminář, Andělský seminář, Sebejistota-bohatství, Komunikace, Přijetí-odpuštění a další.

Co vám to konkrétně dalo?

Musím říct, že čím déle s Klíčem pracuji, tím hlubší zážitky mám. Na začátku jsem spíše klouzal po povrchu, což jsem v té době ale tak nevnímal.
Je těžké říct, co mi Klíč dal, protože jsem zároveň pracoval i s Reiki, meditací nebo formou konstelací a nedá se oddělit, s čím mi pomohl Klíč a s čím jiné techniky.
Během několika let ale uvnitř mě proběhla výrazná proměna. Jsem mnohem stabilnější, sebejistější a dívám se na život úplně jinýma očima. Některé problémy zmizely, některé jsem přestal vnímat jako problém a jiné se zase vynořily, ale nevnímám je jako tragédii, ale spíš jako výzvu. Což ale neznamená, že je to vždy snadné.

Během práce jsem objevil části sama sebe, o kterých jsem neměl ani ponětí a zažil jsem na vlastní kůži, co to znamená, že je mi život zrcadlem.

Mohl bych uvést mnoho konkrétních prožitků, které mi Klíč přinesl, to ale přesahuje možnosti tohoto rozhovoru. Během práce jsem objevil části sama sebe, o kterých jsem neměl ani ponětí a zažil jsem na vlastní kůži, co to znamená, že je mi život zrcadlem. Velmi silným zážitkem u mě byly silné prožitky s mužskou, ale i ženskou energií. Byly to ale také zážitky, které by se daly popsat jako zážitky blízké Bohu, klid a mír, vše je tak, jak má být. Není to ale vždy, někdy je tato práce i těžká, člověk by se v tu chvíli na to nejraději vykašlal, ale někde uvnitř sebe cítí, že i tak to má smysl.

Vzpomenete si na nějakého klienta, u kterého byla změna velmi výrazná a rychlá?

Takových klientů bylo více, ale uvedu hned svojí úplně první klientku, ze které se později stala moje současná partnerka. Měla problém s tísněmi, hlavně v dopravních prostředcích, musela někdy i předčasně vystoupit. Hned po prvním sezení mi poslala nadšenou sms-ku, že se jí výrazně ulevilo a že v pohodě dojela tramvají až domů, aniž by měla potřebu vystoupit. Bylo to pro mě velice povzbuzující, protože jako začátečník jsem měl během práce velké pochybnosti.

Co je tedy podle vás „klíčem k životu“?

Záleží na tom, co potřebujeme odemknout… (usmívá se) Podle mne je klíčem k životu to, jak k životu přistupujeme. A to je to, co nás techniky osobního rozvoje učí. Pokud se nás v životě něco dotýká, máme se na chvilku zastavit a vnímat, co se děje v nás děje. To je totiž náš díl odpovědnosti. S tím máme šanci něco dělat. Bez toho se pouze pereme s větrnými mlýny. Takže jedním z klíčů k životu může být pravdivé vnímání, bez posuzování a odsuzování. Jak je psáno v Bibli, „Pravda vás osvobodí“.

Rozhovor vznikl 15.8.2011. Aktualizováno.

Kontakt:  www.janpeterka.cz

Skupinové semináře v Maitrei: http://www.maitrea.cz/jan-peterka 
Individuální sezení v Maitrei: http://www.maitrea.cz/terapeuti-v-nasem-dome

 

Autor článku: Helena Chvátalová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021