Kotodama – zvuk naší duše

13. května 2015

Získat rozhovor s Karlem Grünickem byl jedním z mých záměrů už dlouho - který se nakonec podařilo uskutečnit až nyní. I přes stručnost Karlových odpovědí jsem ráda, že se mi s ním vůbec podařilo spojit a promluvit si o Kotodamě, dávné nauce o zvuku naší duše.

V první chvíli mě stručnost Karlových odpovědí na mé otázky poněkud vyvedla z rovnováhy. Po tolika rozhovorech, kdy to lidé na "druhé straně" ze sebe doslova chrlí, jsem na téměř lakonické odpovědi nebyla zvyklá. Na druhou stranu mám ráda výzvy. A povídat si o něčem takovém, jako je “zvuk naší duše”, výzvou rozhodně bylo. Ale stejně: není nad prožitek, že ano...

Jste lektorem Kotodamy. Co to je?

Kotomada je starodávná japonská nauka o čistém zvuku. Stručně řečeno koto znamená „zvuk“ a tama „duše“. Kotodama je tedy slovo označující zvuk naší duše - nebo také vibraci, která hýbe naší duší.

Kotodama vychází z principu, že slovo je akce vycházející na základu podnětu naší duše. Že všechno ve vesmíru je vibrace – a podobně jako jakákoliv starodávná tradice, že celý vesmír vzniknul ze zvuku čili z vibrace.

Je záměr tím, co je při práci s vibracemi rozhodující, abychom udrželi svou mysl ve stavu klidu a míru?

Ani bych neřekl, že je to záměr, co je tak zásadní; spíš být si naprosto a plně vědom toho, jakou vibraci zvuk naší duše má. Protože stav klidné mysli přichází jako přirozený následek tohoto uvědomění si.

Jak poznáme, jakou vibraci zvuk naší duše má?

Tomu se budeme podrobně věnovat na květnovém semináři v Čechách, ale stručně řečeno použijeme metody hledání vlastního tónu, zpěvu a také recitace.

Kde jste se tuto techniku naučil?

Velmi, velmi dlouho se tyto techniky předávaly pouze ústně z učitele na jeho žáka. Moje linie pochází od učitele Nakazono, který žil v Paříži a byl jedním z prvních učitelů Aikida v Evropě. A mimojiné také praktikoval učení Kotodama. Nakazono předal toto učení svému žáku, od kterého jsem se ho naučil já.

Jaké kvality nám může tato technika přinést do života?

Praktikování Kotodamy můžeme také nazvat „meditací zvuku“, protože v sobě obsahuje kosmické vzpomínky na to, že vesmír je ze své podstaty složen ze zvuku. Stejně tak je ale tato technika schopná na vibrační úrovni ovlivnit minulost celé lidské civilizace. A především nám poskytne naprosto nový pohled na naši vlastní existenci - a také na naše fyzické tělo.

Praktikování Kotodamy můžeme také nazvat „meditací zvuku“, protože v sobě obsahuje kosmické vzpomínky.

Existují nějaká cvičení, která nauka Kotodama používá?

V podstatě to jsou ta, která jsem už zmínil: hledání vlastního tónu, zpívání a recitování.

Jak často denně tato cvičení praktikovat?

Víte, není to tak úplně záležitost pevné nebo časté praxe. Ve skutečnosti pokud přijmeme tento pohled na náš život a celý vesmír, tak uvidíme, že Kotodama, daleko víc než duchovní praxe, je součástí našeho života. Tím pádem se její praktikování stává jeho zábavnou složkou a provádíme ji ne proto, že musíme, ale proto, že chceme. Zároveň ale platí to, co jsem řekl před chvílí, a tedy, že ji lze stejně tak dobře použít jako meditaci, pokud je vám to blízké.

Zvuk je velmi mocným nástrojem od té doby, co člověk objevil svůj hlas. Dodnes se zvuk používá během rituálů a oslav, například šamanských nebo stačí vzpomenout sílu buddhistických manter. Jako civilizace jsme na to ale nějakým způsobem pozapomněli...

Ano, ztratili jsme své kořeny. Doslova jsme se odřízli od této mocné síly; velký podíl na tom má západní způsob vzdělávání a naše způsoby přemýšlení a chování, kterými se snažíme svět a život vysvětlit jenom na základě přírodních zákonů. Tím ale sami sebe ochuzujeme o obrovské kouzlo, které náš život také skrývá...

Tím ale sami sebe ochuzujeme o obrovské kouzlo, které náš život také skrývá...

V čem to kouzlo podle vás spočívá? V tom, že se člověk může skutečně podílet na spoluvytváření své reality?

Kouzlo, které jsme ztratili, spočívá v tom, že nejsme schopni vidět skutečnou realitu, která se skrývá za hranicemi hmoty. Tím pádem nejsme schopni prožívat skutečnou radost a tanec života. A ano, souhlasím s vámi, že v tomto ohledu jsme schopni vytvářet realitu. (zde pro upřesnění: Nesouhlasím s Karlovým výrokem „tvořit realitu“ - osobně vyznávám přístup „spoluvytvářet realitu“, tedy tak, jak jsem položila otázku, pozn. RK)

Vím o vás, že jste učitelem bojového umění Aikido. Prozraďte mi, jaké je spojení mezi dávnou naukou o zvuku naší duše (Kotodamou) s tímto bojovým uměním?

Pokud je mi známo, tak se Kotodama do vědomí lidí žijících na Západě dostala právě prostřednictvím bojového umění Aikida. A to proto, že zakladatel tohoto bojového umění, Morihei Ueshiba, se Kotodamě plně věnoval u praktikoval ji. Což koneckonců můžete také vidět na některých jeho starších videoukázkách.

Na konci května přijedete do České republiky a povedete zde workshop na téma dávné nauky o zvuku naší duše. Jak bude workshop probíhat?

Budeme hodně pročišťovat své tělo a energetické pole, jak jinak než za pomoci zvuku. Naučíme se, jaký mají jednotlivé samohlásky a souhlásky význam z energetického pohledu, což nám dopomůže uchopit své vlastní jméno jako důležitou mantru k pochopení toho, kým skutečně jsme jak na energetické rovině, tak v „běžném“ životě.

Budeme hodně pročišťovat své tělo a energetické pole.

Díky technikám, které se postupně naučíme, budeme schopní se dostat do skutečného kontaktu se svými vnitřními orgány a také s buněčnou pamětí svého těla. A mnohem, mnohem víc...

Náš tip:

Pro ty z vás, koho starodávné učení Kotodama zaujalo, zaškrtněte si v kalendáři prodloužený víkend 29. - 31. května a v tyto dny přijeďte do Osho Leela centra v severních Čechách. Věřte, že odjedete a „něco bude jinak“....

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021