Kvantová tantra – když vím o svých pocitech

20. dubna 2016

„Společný jmenovatel mezi tantrou, vipassanou a kvantovou metodou je, že to vede k jedné a té samé podstatě věci, kterou je energie. Vše, co se děje ve vnějším světě, se nám na těle odráží jako pocit. Na každý pocit určitým způsobem reagujeme. Otázka je, jestli o své podvědomé reakci víme a nebo nevíme. Jestliže o něm nevíme, reagujeme nevědomě. Právě reakční nevědomá část způsobuje, že nejsme pány svého života a ten si s námi občas dělá, co chce. V kvantové tantře se učíme naše pocity zvědomit, tedy začít reagovat vědomě,“ vysvětluje pro Magazín Maitrea Tomáš Michal, lektor kvantové tantry.

Spousta lidí bude znát tantru, budou znát pojem kvantová fyzika, ale kvantová tantra je záhada i pro mě. Jak ses, Tomáši, dostal ke kvantové tantře?

Byla to velmi zajímavá náhoda. Už po prvním semináři tantry jsem cítil, že tantra je moje cesta. Projela mnou úžasná energie a náhle jsem měl pocit, že plně rozumím přírodě, bylo to opravdu kouzelné. Co se týče kvantové části: bylo léto, jel jsem na bruslích a něco mi říkalo, že si mám promluvit s jednou osobou, se kterou jsem ale mluvit vůbec nechtěl. Něco mě k ní stejně táhlo. Nakonec, jako by to tušila, mě pozvala na oběd, během kterého jsem viděl mladé ženy, jak ohýbají příbory z pevného kovu. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem je já sám ohnul svojí silou, ale jemné dívky je byly schopné ohnout bez extra velkého snažení.

Zaujalo mě, jak je to možné a tak jsem se přihlásil na čtyřdenní seminář. Druhý den semináře byla praxe, ale pořád jsem to nemohl nějak uchopit. Byl jsem z toho rozladěný, ale říkal jsem si: „Tome, tohle nejsi ty, zůstaň tomu otevřený. Co tě sem vlastně přivedlo?“ Potřeboval jsem se jenom uklidnit. Zniternil jsem se již známou tantrickou metodou a najednou jsem pocítil proud energie po celém těle. Bylo to až neuvěřitelné! Strávil jsem v téhle meditaci celý zbytek kurzu a děly se neuvěřitelné věci: Byl jsem schopný změnit víno na vodu nebo ohýbat příbory. Měl jsem pocit, že se dotýkám čistého vědomí.

Později mě napadlo tyto dva přístupy propojit. Na základě vlastních zkušeností jsem si ověřil, že se kvantová metoda a využití tantrických technik vzájemným působením znatelně umocňují, a tak jsem začal postupně vytvářet seminář kvantové tantry. Snažím se být v pravidelném kontaktu s kvantovými fyziky a díky nim vím, že to, co na seminářích děláme a čeho při tom využíváme, je popsáno i vědecky. Nejedná se tedy o žádný výmysl.

Byl jsem schopný změnit víno na vodu nebo ohýbat příbory. Měl jsem pocit, že se dotýkám čistého vědomí.

A není lepší spíš měnit vodu na víno? (smích)

To jsem nezkoušel. (smích) Ale říkal jsem si, že zkusím něco těžšího, co jen tak lehce ohnout nejde. Použil jsem kovovou lžíci na boty a aniž bych musel vyvinout nějakou větší sílu, jsem ji jako papír v pár okamžicích ohnul a to jen díky své koncentraci a uvědomění. V tu chvíli jsem se dotknul něčeho nepopsatelného. Začal jsem pak dělat na kvantových kurzech asistenta a teď je i sám vedu.

Během kurzu se otevřou skryté schopnosti.

Díky tantře vidím, jaké bloky je potřeba uvolňovat, a tím se dostávat do stavu naprostého uvolnění. Díky tomu pak lidé na konci kurzů rozjásaně hlásají, že se jim podařil jeden z těch „zázraků“. Říkám to záměrně v uvozovkách, protože jsou to vlastně úplně normální věci, o kterých nám však naše mysl tvrdí, že je pro nás jejich realizace nemožná.

A jak je to užitečné a praktické pro život? Co mi ohýbání příborů přinese pro můj život tady?

To, že si lidi můžou doslova sáhnout na tyhle věci a prakticky si je vyzkoušet, jsou spíše důkazem pro rozum. Děláme to na kurzech proto, aby klienti viděli, že je to možné a že se to děje. Sám jsem se zajímal  také o to praktické využití. Nazval bych využívání této techniky jako „vědomý šťastný život“. Kurz má mnoho pozitiv, například stát se vyrovnanější díky svobodnější mysli, získat sebevědomí a schopnost zlepšit své vztahy s okolím včetně komunikace. Zároveň nám pomůže uvědomit si sílu vlastní zodpovědnosti a volby a hlavně pochopit a přijmout princip vědomého bytí. To vše pomocí použití tantrických přístupů. Nemusíme reagovat na své pocity nevědomě, cílem je dostat je do vědomé mysli a tím být v hlubším kontaktu se svým vědomím. Cílem všech těchto cvičení je stávat se vědomě lepším člověkem. Hlavním přínosem je, že si člověk uvědomí svoje nejhlubší strachy a je schopný s nimi pracovat. Zároveň také objeví sílu svých myšlenek a víry v to, že čemukoliv budeme věřit, že dokážeme, to opravdu dokážeme.

Hlavním přínosem je, že si člověk uvědomí svoje nejhlubší strachy a je schopný s nimi pracovat. Zároveň také objeví sílu svých myšlenek a víry v to, že čemukoliv budeme věřit, že dokážeme, to opravdu dokážeme.

Probíráme spoustu metod, jak si  vyřešit strachy, které máme, jak s nimi být v kontaktu a dostat se tak do  stavu, ve kterém strach neovlivňuje náš život. Dostáváme se zároveň k tomu, co je za tím strachem. Praktický přechod za hranici strachu je i to ohýbání příborů nebo přechod přes uhlíky. Je to vlastně ekvivalent překonání životní zkoušky. K tomu, abychom to zvládli, potřebujeme „pouze“ překonat naše strachy.

A nemůže se stát, že si člověk nějaký svůj strach otevře, ale nebude ho umět zpracovat? Aby to nezůstalo jako otevřená rána?

Naše kurzy máme pravidelně, takže se vídáme poměrně často.., tzn. kdyby se cokoliv takového přihodilo, budeme s tím dále pracovat. Musím zdůraznit, že naše kurzy nejsou žádnou „one man show“, nejsou o mně. Jsem z naší společné práce tak nadšený, že jsem s účastníky v kontaktu tak často, jak to jen jde. Podařilo se mi shromáždit velké kapacity z České republiky, které se v této sféře pohybují už více než dvacet let a díky nim je možné zajistit, aby kurzy byly bezpečné. V současné době už máme na 300 absolventů.

Tomáš Michal

A co to konkrétně dalo tobě?

Úplně se mi změnil život. Nejsilnější byly asi ty vhledy do vyššího vědomí. Výrazně se mi zlepšily vztahy s mým nejbližším okolím a silně jsem pocítil, že bych chtěl být lepším člověkem. Ale ne účelově, abych se někomu zavděčil, ale pocítil jsem touhu po vyšším dobru a nezištnosti. Těžko se mi o tom mluví. Prožitky srdce se obtížně dávají do slov.

A jak ti tahle specifická energetická práce pomohla vnímat emoční informace?

Tantra, vipassana i kvantová metoda nás učí rozpoznávat ty nejjemnější pocity až na úroveň energií. Ve finále by naší vědomé pozornosti neměl uniknout žádný pocit, díky čemuž se budeme schopni mnohem lépe rozhodovat, jakým způsobem a jestli vůbec na daný pocit budeme nebo nebudeme reagovat.

Ve finále by naší vědomé pozornosti neměl uniknout žádný pocit, díky čemuž se budeme schopni mnohem lépe rozhodovat, jakým způsobem a jestli vůbec na daný pocit budeme nebo nebudeme reagovat.

Dává nám to zdravou, vědomou svobodu, abychom skutečně mohli převzít zodpovědnost za svůj život a stát se tak svobodní.

Těch nevědomých pocitů musíme mít v těle nahromaděných spousty...

Ano. Z vědomé části naší mysli vycházejí pocity, o kterých se časem dozvíme. Za jejími hranicemi, které však nejsou pevné se nachází ta nevědomá oblast, kde jsou pocity hluboko uložené a trvá jim někdy dost dlouho než vyplavou na povrh, Příklad: Někdo třese nohou, nebo si poklepává prsty. Tělo se takto projevuje, protože se například cítíme nepříjemně z nějakého dotazu. Díky koncentrované pozornosti a zvědomění si našich jemných pocitů až na úroveň energie můžeme reagovat vícevědomě.

Když už jsem v momentě, že si uvědomím svůj pocit, co doporučuješ dál? Nechat to plynout, nebo nějak zasáhnout?

Řekl bych, že výsledkem toho uvědomění je svoboda. Přestaneme být otroci vlastních pocitů, kdy se propadáme do myšlenkových spirál a vzorců, že vše bude ještě horší. Dám příklad: Měl jsem bouračku. Okamžitě mi začaly naskakovat ty nepříjemné pocity: spěchám a zdržení se mi vůbec nehodí; auto je na odpis; nevím, co se mnou je, jestli jsem v pořádku. Kdybych neměl tuhle průpravu, tak asi vybouchnu, začnu být naštvaný a rozeřvu se na toho, kdo mě naboural... Ale místo toho jsem se nadechl, začal pozorovat své pocity, ale rozhodl se, že místo toho pošlu do vesmíru vděčnost, že se mi právě tohle stalo a že je to součástí mojí cesty. Rozhodl jsem se, že budu jednat jako lepší člověk. Ano, stejné pocity tam jsou stále přítomné, dýchám do nich a ony postupně odeznívají. Nakonec jsem byl schopný tu situaci zvládnout v klidu a ještě jsem měl dobrý pocit z toho, jak skvěle jsem to ustál. (smích) Možná, že ženský přístup může být trochu jiný, což je důvod proč vedu semináře společně se ženou. Podstatou muže je vědět o svých pocitech a neutíkat před nimi.

T. Michal během kurzu.

A je to tak, že si ty pocity uvědomíš, dovolíš si je prožít na malém prostoru, nebo je zklidňuješ ještě dřív, než mají šanci otevřít se naplno?

Postupně zjišťuju, že s pocity se dá pracovat širokou škálou metod. Nejdůležitější je, nebýt s nimi v rezistenci. Tušíme všichni, že pak sílí a může se z toho stát boj. Nejjednodušší přístup je být s daným pocitem přítomný a tím postupem času zeslábne. Čím je člověk klidnější a méně na sebe tlačí, tím rychleji ten pocit slábne. To je ale celkem umění. (smích)

Ty další, zajímavější přístupy už mají přesah do kvantové metody. Jsme schopni energii pocitu vzít a poslat ji do Světla. Takže pokud se ve mně objeví nějaký nepříjemný pocit a jsem například na jednání, můžu tohle použít. Vnímám jen ten negativní pocit, ale zastavím jeho projev. Je to, jako když mám horečku, chci jí zastavit a tak si vezmu paralen. Za chvíli se horečka může vrátit, protože jsem pouze utlumil příznak, ale nehledal příčinu horečky. Vhodný způsob je tedy takový, který sice vyžaduje trochu více času, který věnujeme hledání příčiny, většinou se jedná o nějakou formu strachu. Velmi podobný způsob je jít strachu vstříc, mít ho rád a objevit jeho zdroj. Když se rozhodnu pro realitu, ve které tento strach nemám, je to energeticky velmi podobné tomu, jako když se strachu zbavím.  Aby to vůbec bylo možné, je podstatné mít vytrénovanou sílu vědomí.

Co když si některé dobré duše zaměňují vyšší dobro s neschopností nastavit si vlastní hranice? Máš i takové klienty?

Tohle je přesně případ mojí maminky. Rozdává všude dobro, a přitom si neumí nastavit hranice. Odpověď by byla velmi složitá, ale mě na tom těší právě všechny ty možnosti poznávat se. Je však dobré si uvědomit z jaké pozice co člověk dělá?  Jsem teď na někoho hodný proto, aby uspokojil své ego, nebo je to skutečně z pohledu vyššího dobra? V tom je samozřejmě hodně velký rozdíl. Esencí je zpřítomnit se a zjistit, co je tím pravým záměrem. Jestli, když píšu kamarádce smsku: „Jak se máš?“,  je mou vnitřní motivací strach, abych o kamarádku nepřišel, nebo jestli je to skutečně upřímná starost o ni (ne o sebe)? Taková zpráva může být napsaná úplně stejně, ale energie a záměr, se kterým ji posílám, tu mohu cítit a být o ní přesvědčený jen já sám.

Kontakt: http://kvantovatantra.cz/

 

Autor článku: Bára Pečová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021