Léčivá síla vody - se blíží!

11. května 2016

Praha alchymická 2016. Začátek června slibuje skutečně magické okamžiky – a velkou měrou k tomu přispěje i konference o Léčivé síle vody. Zpovídala jsem dva z jejích přednášejících, kteří patří mezi významné osobnosti na poli výzkumu v oblasti vody: Rogera Greena a Dianu Siswartonovou.

Roger Green, rodák z Nového Zélandu, průkopník feng-shui na Západě, odborník na posvátnou geometrii, spoluzakladatel klinik alternativní medicíny v Austrálii a Evropě.

Roger Green

Rogere, co je na vodě tak nevšedního, že jste se právě o ní rozhodli uspořádat konferenci?

Voda je zkrátka mystérium, i pro vědce, jak se za posledních sto let ukázalo. Voda je také obrovskou součástí našeho života, jak víme, lidské tělo je ze 70 % složeno z vody a během posledních dvaceti let se také objevilo spousta léčivých technologií založených na práci s vodou: vodní terapie (Watsu – vodní shiatsu, aqua-healing apod. - pozn.red.) nebo alkalizace vody coby její zdravější podoby pro lidský organismus.

Proto jsem pojal záměr uspořádat v Praze konferenci o léčivé síle vody a pozvat na ni přední světové odborníky, kteří tomuto tématu zasvětili posledních dvacet let výzkumu. Budeme se zajímat o vodu jako takovou, o její přirozený řád a úžasnou schopnost léčit. Také nastíníme tajemství vodíku a kyslíku a jejich léčivých vlastností. Jak víme, existuje řada léčebných technik využívajících právě tyto dva prvky a na ty nejnovější se spolu podíváme. Chceme se zkrátka věnovat vodě z nejširšího hlediska, vědeckého i alchymického.

Z programu sympozia mě zaujalo téma zlatého řezu vodíku. Zlatý řez, ideální proporce mezi různými délkami, je znám z posvátné geometrie. O co ale jde v případě vodíku?

Tak tohle je i pro nás velmi zajímavé téma... Také proto, že molekula vodíku byla vůbec první molekulou, která se ve Vesmíru objevila. Kromě toho je většina Vesmíru složena z vodíku...  S kolegou Danem Winterem se řadu let zajímáme o posvátnou geometrii v nejrůznějších oblastech života: v umění, filosofii a také ve vědě. A díky tomu Dan přišel s teorií zlatého řezu vodíku.

TIP: Praha alchymická 2016 - Léčivá síla vody

Podle ní ve vodíku existuje něco jako zlatý řez mezi protonem a elektronem. A Dan se začal zajímat o to, že energie má schopnost setkávat se ve vzájemném poměru zlatého řezu a v něm tvořit hmotu. Na základě této skutečnosti vzniklo zařízení s názvem Theraphi na vytváření přirozeného bioaktivního energetického pole. Praha bude dalším místem na světě, po New Yorku a Belgii, kde ho slavnostně představíme.

Praha bude dalším místem na světě, po New Yorku a Belgii, kde zařízení Theraphi slavnostně představíme.

Co se o vodíku také moc neví, je to, že je antioxidantem číslem jedna! Jeden z dalších účinkujících na sympoziu vynalezl zařízení na výrobu takto obohacené vody, kterou mohou lidé pít, a další z účinkujících zase přichází s potravinovým doplňkem na vnitřní užívání.

TIP: 7. června od 19:30 zařízení Theraphi v akci

Jak tedy tohle využít v našem každodenním životě?

To jsme přesně udělali v zařízení Theraphi. Je to vlastně zařízení určené k léčení; lidé se posadí mezi dvě větší baňky naplněné plazmou, která nese určité vibrace vytvářející bioaktivní pole. A protože, zjednodušeně řečeno, jsou tyto frekvence ve zlatém řezu, dostanou se do hloubky lidského DNA a buněk našeho těla. A jak víme, buňky našeho těla potřebují vibrovat na určité frekvenci, aby byly zdravé.

A co třeba tekutý kyslík jako způsob léčení rakoviny? Také jedno z témat sympozia.

Jde vlastně o ozón, kyslík se třemi atomy. A právě tento třetí atom má pozitivní léčivé vlastnosti. Víte, rakovina a mnoho dalších bakterií a virů nemohou přežít v okysličeném prostředí. Toto bylo lékařsky dokázáno před mnoha lety. Jestliže je tedy našemu tělu umožníme, aby v sobě mělo více kyslíku, paraziti ani rakovina v něm nebudou moci existovat. Ozonová terapie se používá už dlouho a může se užívat jak vnitřně, tak se lze například koupat ve vodě obohacené ozonem. Což je pro celé naše tělo velmi detoxikující.


Diana Siswartonová, vyhledávaná odbornice a poradkyně v oboru nechemického čištění a regenerace vody

Diana Siswartonová

Diano, jak bys představila svou práci?

Pracuji s pamětí vody, s její strukturou. Zabývám se úpravou vlastností vody bez chemie, často mechanickými postupy. Často se totiž soustředíme především na její hmotné složení, kolik čeho obsahuje. Jenže to kouzlo není v tom, co voda obsahuje, ale v tom, jak je tento obsah uspořádán – forma je důležitá! Jako například uhlík: je to pořád jeden a tentýž prvek, ale v jednom uspořádání je to měkký grafit, tužka na kreslení, a v jiném uspořádání tvrdý diamant....

To samé platí o vodě. Může mít stále stejné složení, ale jiné vlastnosti bude mít, když je uspořádána tak, a jiné, když je uspořádaná jinak. Voda je ve skutečnosti tekutý krystal. Má v sobě pravidelně geometricky uspořádané oblasti, jaké existují v krystalech.

Jak si to představit?

Jako tanec. Když bude hrát valčík, všechny páry na parketu začnou tančit ve stejném (zdůrazní) rytmu. Jakmile přestane hudba hrát, páry se po parketu neuspořádaně rozptýlí. A to samé se děje ve vodě: frekvence, která je přítomná ve vodě, udržuje v krystalické mřížce vody určité formace molekul. A tyto uspořádané formace umožňují dokonalý a plynulý přenos informací a energie. To je přirozenost krystalu. A tak když pijeme vodu, která obsahuje tento řád čili živou vodu, tak jej vlastně vnášíme i do svého těla.

Živá voda, to zní jako z pohádky. Jak taková voda vypadá?

Obecně řečeno je to voda, která podporuje život a obsahuje pohyb, změnu, rytmus a současně i řád. Každá forma je ztělesněná vibrace. A voda je nesmírně citlivá na vibrace! Dokáže se jim perfektně přizpůsobit ve svém uspořádání. Všechno, co se děje kdekoliv ve vesmíru, ona zhmotní.
TIP: Jak vypadá zhmotnění skladby od Pink Floydů, můžete vidět zde.

Každá forma je ztělesněná vibrace.

Je obrovský rozdíl, jestli pijeme vodu z potrubí, kde takříkajíc stojí, nebo jestli se napijeme vody z lesní studánky, která má nejblíž vibracím samotné Země! A protože Země zase nese vibrace Kosmu, tak taková voda je živá i proto, že je v  harmonii s vyššími kosmickými vibracemi. Tím pádem když pijeme právě tuto vodu, tak tyto kosmické univerzální vibrace, formy, to je totéž, přijímáme a posilujeme je v sobě.

Když tohle víme o vodě, jak s tím pracovat prakticky? Ve svém každodenním životě?

Hodně lze ovlivnit například vířením vody, abychom nepili stojatou vodu z potrubí. Vždyť krev v našem těle, naše ohnivá voda, také nemá žádný kohoutek, abychom jí řekli „Tak, teď teč... a teď neteč.“ Živá voda se musí pohybovat. Dnes už existují technologie, díky kterým toho docílíme i v našich domácnostech. Třeba různé nástavce na kohoutek nebo části potrubí, které tuto stojatou vodu rozvíří. Je skvělé, že se řada těchto mechanických technologií s úspěchem používá i v průmyslu. Ovšem vedení o tom nerado mluví.

Proč?

Bojí se, že když řeknou, že vodu čistí těmito řekněme alternativními postupy, nikoliv chemicky, tak budou mít lidé strach, že to není dostačující. A přitom používání právě těchto technologií je daleko účinnější! Protože vodu znovu oživují, navrací jí vitální sílu, pránu. Budeme-li vytvářet formy, které umožňují cirkulaci, tak i voda bude živá a také vše, co napojí.

Budeme-li vytvářet formy, které umožňují cirkulaci, tak i voda bude živá a také vše, co napojí.

Voda je ale obrovskou inspirací i pro společenské systémy či politické zřízení. Jak jsem už říkala, u vody stejně jako u jiných materiálů platí, že forma určuje vlastnosti. Takže společnost, která je hranatá, má pyramidální strukturu, se bude chovat úplně jinak, bude mít úplně jiné vlastnosti než společnost, která je založená na principu kruhu. Zatímco ta první je pevná, rigidní a nikdo nikdy nevidí všechno, jen ti nahoře, v kruhové formě vidí každý každého, nejsou tu stagnující hrany, kde se hromadí moc, peníze, informace - vše proudí.

Na sympoziu o léčivé síle vody a přírodních vodních technologiích, které se chystá v Praze, budeš jednou z přednášejících. Co chceš lidem přinést a sdělit?

Moje přednáška se týká způsobů, jakými lze testovat vitalitu vody čili jak hodnotit, zda je voda živá. Krystalická metoda pana Masaru Emota není jediná, zajímavé ale je, že u všech vitálních vod se nějakým způsobem opakovaně projevuje onen řád. Například tzv. kapková metoda jasně ukazuje, že živá voda tvoří meandry, doslova růžice. To vidíme ve vodách ze studánek. Chemicky znečištěná voda nemá sílu tvořit tyto růžice, paprsky vybíhají ze středu a jsou téměř rovné, nemeandrují, nekudrnatí... Některé z těchto metod používají například francouzští vinaři pěstující ekologicky vinnou révu ke zjištění kvality svého vína a také půdy.

Chemicky znečištěná voda nemá sílu tvořit tyto růžice, paprsky vybíhají ze středu a jsou téměř rovné, nemeandrují, nekudrnatí...

Přála bych si, abychom pracovali i s vitální kvalitou vody. Abychom si hráli s tím, co je živé a s tím, jak to oživovat! Nejúžasnější na tom je, že nemusíme nutně sprásknout ruce nad tím, že máme mrtvou vodu, ale že ji můžeme opět vdechnout život pomocí jednoduchých principů okoukaných od přírody! A i o ty bych se ráda na konferenci s lidmi podělila.Akce v Maitrei:
10.-12.6.2016   Praha alchymická 2016 - Léčivá síla vody

Autor článku: Kateřina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021