Minulý život? Vaše brána do budoucnosti.

22. února 2017

Kiran Anumalassety pracoval jako softwarový inženýr. Skrze vzpomínky na minulé životy ale pochopil, že jeho posláním není programovat počítače, nýbrž lidské myšlení. Stal se spirituálním průvodcem, který své klienty pomocí metody regrese do minulých životů navrací ke spojení s vlastní duší.

Co si mám představit pod pojmem regrese do minulých životů?

Představ si terapeutický nástroj. Slouží k tomu, aby ses hlouběji podíval na problémy, které tě v současném životě trápí. Je to most, který tě zavede k dalekým vzpomínkám z minulosti. Regrese do minulých životů je v podstatě nahlížení na kořeny problémů tvého života, který teď žiješ. Při této terapii je klient vedený do podvědomého stavu, odkud se na povrch vyplavují dávné vzpomínky. Klienta neřídím já, ale vede ho jeho vlastní duše. Dotýkáme se energie duše, abychom zjistili, co nám ublížilo a co nás kvůli tomu stále trápí.

Regrese do minulých životů je v podstatě nahlížení na kořeny problémů tvého života, který teď žiješ.

Co se stane, když se rozpomeneme?

Kiran Anumalassety

V momentě, kdy si člověk tyto vzpomínky uvědomí a dokáže je zpracovat, opustí tak veškeré emoce svázané s minulostí. Mnoho z nich má co dočinění například s traumatickým zážitkem smrti. Nebo v sobě neseme mnoho viny, studu, strachu či zlosti a rozhořčení. Tyto emoce nás dál provázejí i v současném životě, jsou stále živé. Regrese do minulých životů nám v podstatě pomáhá dostat se hlouběji k těmto vzpomínkám a ulevit jim. Tím, že je necháme odejít, přestanou nás pronásledovat. V tu chvíli se nám otevře ohromné pochopení toho, proč jsme dosud trpěli. To napojení je najednou velmi zřetelné a dá ti možnost udělat nové rozhodnutí. Nejsi dál svázaná minulostí. Pochopíš, že svůj život můžeš změnit. Že můžeš vytvořit zcela novou budoucnost, která není postavená na strachu, vině ani vzteku. Naopak. Klíčí z odpuštění, míru a radosti.

Na svém webu máš citát z Bhagavadgíty, že poznáním duše zničíme karmu, jako když jiskra ohně zažehne dřevo a spálí ho na popel. Znamená to, že karmu můžeme kompletně zrušit?

Ano. Karmu můžeme chápat jako dobrý nástroj k učení pro naši duši. Umožňuje nám učit se z našich chyb, zkušeností nebo selhání. Regrese do minulých životů nám pomáhá ve dvou směrech. Za prvé, díky hlubokému pohledu do minulosti můžeme nechat minulost odejít. Minulost je náš moudrý učitel. Za druhé, nejsme toto limitované tělo. Nejsme to, s čím se identifikujeme. Ztotožňujeme se s tolika věcmi v tomto životě, ale ty věci nejsou tím, kým my skutečně jsme. My jsme nekonečné duše, jsme bohové žijící ve fyzické formě. Je neuvěřitelně léčivé dotknout se této esence. Právě o tomto Bhagavadgíta mluví. Když si uvědomíš, že jsi duše, pak se karma rozpustí. Ve skutečnosti jsme mnohem větší, než si dokážeme pomyslet.

Ztotožňujeme se s tolika věcmi v tomto životě, ale ty věci nejsou tím, kým my skutečně jsme. My jsme nekonečné duše, jsme bohové žijící ve fyzické formě.

Ty jsi měl sen, když ti bylo čtrnáct let, který tě zavedl do minulých životů. Byla to předzvěst tvé budoucí mise, kterou teď vykonáváš?

Řekl bych, že ano. Nikdy jsem si nepomyslel, že bych dělal něco jako regrese do minulých životů. Jako malý jsem chodil do školy, pak jsem studoval počítačové inženýrství a následně jsem pracoval jako softvérový inženýr v USA i v Indii. Byl to ale velmi povrchní život. Sny se naopak noří z podvědomí, pochází z duše, aby nám připomněly náš vyšší účel. Naše duše sem přichází s určitým posláním a my přizpůsobujeme náš život tomuto vyššímu účelu. Je to jako vnitřní volání, kterému nejde odolat. Toto volání ke mně přišlo ve zmíněném snu. Byl neuvěřitelně živý. Stále ho mám v paměti a skrze všechny ty roky mi neustále dodává inspiraci, že nejsem jen tato omezená fyzická schránka. Skrývá se tu ohromný život za tím vším, co běžně vidíme. Všichni jsme badatelé, cestovatelé z jedné dimenze do druhé. Z jednoho života do druhého. Je to taková hra. Chceme zkoumat, učit se, chceme nastřádat tolik zkušeností a zážitků, kolik jen jde. Proto máme tolik životů. Já jsem byl v jednom minulém životě velmi bohatý muž, měl jsem zdánlivě všechno kromě klidu. V dalším životě jsem byl rybář, který měl velmi jednoduchý život na pobřeží moře. Duše si pohrává s různými rolemi a učí se z nich. Pokud věříme, že jsme jen toto tělo, rázem bereme život moc vážně a naplníme ho převážně obavami, lítostí a smutkem.

Ty jsi pocítil jednotu duše a vesmíru poprvé ve snu. Zažijí lidé na tvém workshopu něco podobného? Dotknou se podstaty duše?

Ano. Duše nám není vzdálená. Jsme s ní v kontaktu v každičkém momentu. Jen se musíme ztišit, uvolnit se, sednout si a odpočívat. Ponořit se do hlubin svého nitra a pocítit ji. Tohoto dosáhnout je díky regresi do minulých životů možné. Každý z nás to může zažít, každý z nás se může spojit s duší.

Jaké techniky k tomu používáš? Čím bude tvůj seminář naplněný?

Začnu nejprve prezentací, kde podrobně vysvětlím koncepty o duši a ukážu výzkumy, které vychází z metody regrese do minulých životů. Toto počáteční vysvětlení je pro lidi velmi důležité, zbaví je to na úvod možných pochybností. V první fázi je vědomě na terapii připravím. Potom přistoupíme k vedenému procesu, který klienty povede od hmotného těla k éterickému tělu. Přesně tam se naše vzpomínky z minulosti hromadí. Prozkoumání éterického těla bude průpravou k tomu, abychom zažili navrácení se ke vzpomínkám z minulých životů. Skrze ně pak rozpoznáme kořeny našich současných problémů, se kterými se setkáváme v tomto životě.

Takže půjde o určitou formu meditace?

Ano. Bude to spojení vedené meditace s hudbou. Taky provedu několik ukázek, ve kterých povedu klienta stylem jeden na jednoho. Ostatní se budou moci přiblížit a být svědky toho, jak se vrstvy z minulých životů pomalu odkrývají a jak dotyčný člověk prochází transformací pomocí uznání své minulosti. Pro lidi je důležité, aby viděli ukázku a následně to sami zažili.

Na svém webu taky říkáš, že žádná nemoc k nám nepřichází náhodou. Co když někdo trpí bolestmi hlavy, můžou mít kořeny taky v minulosti?

Je to tak. Jakákoli chronická nemoc zakořenila v naší minulosti. Mohlo to být v dětství, nebo ještě před tím, než jsme se narodili. Regrese klientovi umožní, aby si danou bolest uvědomil, neprožíval ji, ale jen pozoroval, odkud se bere a nechal příčinu, aby vyplavala na povrch. V prezentaci uvedu několik případů, se kterými se budou moci lidé ztotožnit.

Je možné rozpomenout se na všechny minulé životy? Dají se napočítat?

Někdo má za sebou už stovky minulých životů, jiný člověk třeba jen pět nebo deset. Na počtu ale nezáleží. Jiskra z jediného minulého života stačí k tomu, abychom se vysvobodili z veškeré naší karmy a změnili život i vnímání světa. Tudíž to není o počtu, ale spíš o kvalitě naší zkušenosti. Vzpomínky z minulých životů však nemusejí být důležité k tomu, abychom se spojili s naší duší. Pomáhají nám, ale nejsou zcela podstatné. Hlavní je být ve spojení s naší vnitřní esencí, vnitřním posláním, uvědomit si, proč tady jsme.

Někdo má za sebou už stovky minulých životů, jiný člověk třeba jen pět nebo deset. Na počtu ale nezáleží.

Jak to poznám, proč tu jsem? Když navštívím tvůj workshop a setkám se se svou duší, co se změní?

Existuje rčení, které říká: Před osvícením jsem štípal dřevo, nosil jídlo a vodu, o všechno se staral. Po osvícení jsem štípal dřevo, nosil jídlo a vodu, o všechno se staral. Činnost, kterou vykonáváme, tudíž může zůstat stejná. Změní se ale zcela naše zkušenost z vykonávání této činnosti. Absolutně se spojíme se vším, co děláme. Nemusíme dávat výpověď v práci, stačí jen, abychom svou práci naplnili neskutečným množstvím radosti a pocitem obrovské lásky. Já jsem rozpoznal, že mým vyšším posláním je učit regresi do minulých životů a ukazovat lidem, jak být ve spojení s duší. Tím, že si to uvědomuju v každém okamžiku, je pro mě mnohem jednodušší dělat svobodná rozhodnutí. Umožňuje mi to odevzdat přesvědčení, že mám být od devíti do pěti hodin v práci a starat se o rodinu. Vyžádalo si to velkou práci, abych pochopil svou karmu a odhodil všechna stará přesvědčení a vydal se na novou cestu. Změna se děje uvnitř tebe samotné, ale automaticky se projeví časem i zvenčí. Vnitřní změna zasadí semínka lásky, spokojenosti a radosti, odpuštění… Z toho se eventuálně stanou plody nesoucí změny navenek.

Bylo pro tebe těžké opustit zažité vzorce, vzdát se inženýrství a vydat se do neznáma?

Ne. Moje rodina mě nádherně podpořila. To bylo podstatné. Je důležité mít podporu od svých blízkých a lidí, kteří smýšlejí podobně. Pak ten krok do neznáma není tak těžký. Je to ale jen a jen na vás, vy se musíte pro změnu se rozhodnout. Vy musíte vzít veškerou zodpovědnost za váš život do svých rukou. Pak jen stačí nechat k sobě vše přijít, dovolit si to a pozorovat, jak náš život kvete.  K tomu je potřeba trpělivost.

Vy musíte vzít veškerou zodpovědnost za váš život do svých rukou. Pak jen stačí nechat k sobě vše přijít, dovolit si to a pozorovat, jak náš život kvete.

Celou dobu si povídáme o minulých životech. Co ale životy budoucí?

Existuje i progrese do budoucích životů. Je to součástí terapie. Děláme to hlavně proto, abychom se do budoucna ukotvili. Všichni si přejeme krásnou budoucnost plnou lásky, štěstí, hojnosti. Limitují nás ale jisté pochybnosti – zasloužím si to? Jsem dost dobrý…? Tyto myšlenky nám překážejí v tom, abychom si skutečně krásný život vytvořili. Díky terapii jdeme ke kořenům těchto mylných přesvědčení, pojmenujeme je a necháme je odejít. Pak zasejeme semínka změny. Lásku, radost, sebeúctu… Klienti, kteří si projdou progresí do budoucích životů, pak mají silnější přesvědčení, že se jim sny splnit podaří. Budoucnost není nikde napsaná, vychází z našich přítomných činů.

Budoucnost není nikde napsaná, vychází z našich přítomných činů.

Znamená to, že když si všechny své chyby uvědomím a poučím se z nich, už se znovu nenarodím? Mám splněno? (smích…)

Nejdřív je to jako šikana. Musíme si projít bolestí, abychom si uvědomili sílu karmy. Když ji rozpoznáme, přestaneme být karmou svázaní a už se reinkarnovat nepotřebujeme. Jsou tu ale duše, které už řekněme osvícení dosáhly, říkáme jim transcendentální duše. Tyto duše se někdy reinkarnují svobodně, aby mohly učit ostatní. Rozdávají lásku a radost, přivádí lidi ze stavu utrpení a ukazují jim možnosti, jak život změnit k lepšímu. Jsou to obrovští učitelé, velcí duchovní mistři, kteří se rodí znovu a znovu v různých koutech naší planety.

A co ty? Myslíš, že se sem na Zemi vrátíš?

Pro mě je nejdůležitější přítomný okamžik. Zažívám eternitu právě teď, toto je moje skutečné poslání. Když jsem vědomý, cítím s ostatními soucit. To je smysl mého života. Nevím, kolik budoucích životů mě ještě čeká. Je tu tolik dimenzí kromě Země, kam se můžeme reinkarnovat. Teď jsem na Zemi a můj život je naplněný soucitem.
 


Kiran Anumalasetty v pražské Maitrei:
https://seminare.maitrea.cz/kiran-anumalasetty#jak-probudit-dar-intuice

 

Autor článku: Lenka Nechvátalová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku