Moudré podnikání žen jako Cesta k sobě

2. října 2013

Jaké výzvy klade před partnerský vztah, začne-li žena podnikat? Čemu čelí ona sama a čemu její partner, popřípadě děti? Co dělat a co naopak nedělat, aby obě cesty – cesta partnerství a cesta podnikání – vedle sebe existovaly a plynuly harmonicky a funkčně? Ptala jsem se Lenky Papadakisové, zakladatelky projektu Moudré podnikání žen.

Před pár lety jste rozjela speciální program na vzdělávání dospělých  Moudré podnikání žen. Jak se mu v tuto chvíli daří?

Projekt jsme zahájili na podzim 2012 velkou konferencí. Přihlásilo se do něj osmdesát žen a teď, po devítiměsíční práci na sobě i na svých projektech, došly do finální fáze představit ho světu. Bylo to skutečně jako těhotenství, během kterého procházíte obrovskou vnitřní transformací, také proto, že se ve vás splétají jednotlivé nitky, aby se jednoho dne dostaly na svět. Některé z žen o tomto okamžiku mluvily jako o skutečném porodu (směje se) a je to opravdu tak: Najednou tu máte něco, co si vyžaduje vaši pozornost a péči, co vás potřebuje ke svému životu.

Moudré podnikání žen vlastně tak trochu rozšířil tehdy již existující projekt Moudré podnikání. Cítila jsem, a také mi to potvrzovaly okolnosti, že tematika žen a ženství v byznysu je oblastí, které se chci coby koučka a specialistka ve vzdělávání věnovat. Podporovat ženy na jejich cestě k sobě, k poznání sebe sama, k jejich schopnostem a také sebedůvěře, která je v této oblasti základním pilířem.

Během celé devítiměsíční cesty projdou ženy skutečně hloubkovou proměnou, ze které vycházejí daleko silnější a sebevědomější ve svých názorech a rozhodnutích. Z osm desítek žen od svého projektu odstoupilo sedm, ale i to je krásné a cenné poznání: Poznat sebe sama a uvědomit si, že v tuto chvíli nejsem na tento velký krok připravená, že se chci více věnovat svým dětem a rodině. Přijetí, že na projekt samotný nastane vhodnější doba třeba až za dva roky, během kterých ho ještě navíc mohu dál rozvíjet.

Během celé devítiměsíční cesty projdou ženy hloubkovou proměnou, ze které vycházejí silnější a sebevědomější.

Ženské a mužské aspekty a způsoby jednání existují v každém z nás, jde pouze o to je  v sobě rozpoznat a následně integrovat do jednoho celku. Jak právě tomuhle pomáhá projekt Moudré podnikání žen? 

Jak říkáte, jde o to obě složky v sobě poznat. Dotýkáme se jich různými způsoby práce, základním principem je ale sdílení v kruhu. Pro řadu žen to byla další velká výzva, spousty jich sedělo v takovém kruhu poprvé v životě... Jistě, ženský a mužský přístup k řešení problémů je různý a každý se hodí pro jinou fázi projektu. Jako žena se nemohu tvářit, že například toto je záležitost muže a tamto zase moje. Řešení pro mě je, že jako žena tomu potřebuji svým ženským elementem porozumět, pak se rozhodnout, co dál, a potom na to zaměřit svou pozornost ... a tu držet. Protože jinak se to nestane.

Velkou roli v tom také hraje rozpoznání a následně přijetí své cyklické podstaty. Přijetí svého vlastního rytmu, který nás učí, že je naprosto normální, že jako ženy udržujeme svou pozornost v průběhu měsíce různě. Že jeden týden jsem plná odhodlání a síly do nových projektů, ale jiný týden se spíše potřebuji zahloubat do sebe. Pokud toto žena v sobě přijme, velmi se jí uleví a nebude už na sebe klást zbytečnou zátěž, že selhala, protože něco nezvládla tak jako muž. Ale vztahy obecně byly tématem, které nešlo přehlédnout. A také jsme si uvědomily, že příště bude dobré k našim setkáním přizvat i muže, aby viděli, že nejsme žádná sekta žen (směje se), a aby lépe porozuměli procesům, kterými jejich partnerky v průběhu tohoto programu procházejí.

Tím se dostáváme k otázce partnerství a podnikání. Co zajímavého v této oblasti program Moudré podnikání žen ukázal?

Že existuje rozdíl mezi ženami, které chtějí začít podnikat a žijí v Praze, a mezi těmi, které žijí mimo Prahu. 80 procent mimopražských žen totiž žije v partnerském vztahu a většinou také mají děti. A protože fungující partnerský vztah je pro ženu alfou omegou jejího podnikání, je jasné, že otázku vztah versus podnikání skutečně řešily velmi hluboce. Jakmile totiž žena začne podnikat, mohou se vynořit různé krize, podle toho, jak změnu dosavadních priorit její partner přijme. Najednou se radikálně mění podmínky hry v domácnosti a jde o to, si o tom se svým partnerem promluvit a přizvat je ke spolupráci.

Najednou se radikálně mění podmínky hry v domácnosti a jde o to si o tom se svým partnerem promluvit.

Jaké výzvy to před ženy klade?

Ženy si jasně uvědomily, zda opravdu chtějí do svého záměru jít naplno, zda jsou ochotny pro to něco obětovat, i třeba zajeté zvyky v partnerství a rodině, a zda jsou připraveny přijmout všechny výzvy a rizika, která jsou s tím spojená. Není to lehké, ale velkou pomocí je, že na to nejsou samy; mají podporu v ostatních ženách z „kruhu“. Vidí, že některé z nich tím už prošly.

Vzájemné sdílení zkušeností a „učení se příběhy“ ostatních je skutečně velmi silnou podporou! (Učíme se příběhy je další z projektů Lenky Papadakisové a jejího týmu, pozn.red.) V určitém okamžiku totiž velmi reálně může přijít období, že se nedaří, a tehdy žena zažívá obrovský pád v sebedůvěře. A stojí ji spoustu energie a síly, než se dostane zpátky nahoru. V takovém okamžiku je dobré nejenom sdílet, co se ve mně odehrává, ale také se naučit říct si o pomoc, když ji potřebuji.

Ženy totiž k otázce partnerský vztah versus vlastní podnikání často přistupují tak, že to musí všechno zvládnout a být ve všem super – super máma, super partnerka, super milenka, super podnikatelka. Chtějí prokázat, že na podnikání mají a že to zvládnou. Jenže tím často berou prostor muži, aby projevil svou „sílu“. Což má za následek, že začnou na své muže pohlížet jako na nedostatečné a také se v nich dříve či později objeví pocit, že jsou obětí celého systému, že všechno musí nést na svých bedrech samy...

[Ženy] Chtějí prokázat, že na podnikání mají a že to zvládnou. Tím ale berou prostor muži, aby projevil svou „sílu“.

A tak když víme, díky zkušenostem žen před námi, jak tomu předejít, proč vstupovat do stejné řeky? Je důležité otevřít vzájemně mezi partnery všechny svoje potřeby. Co jako žena potřebuji, abych se ve svém podnikání a vůbec v tvoření jako takovém cítila svobodná? Protože podnikání je pro mě coby ženu především tvoření – které je nám, ženám, tak přirozené... (usmívá se a dlaně si pokládá na podbřišek)

Který aspekt u podnikání žen byste vyzvedla?

Ženy se učí rozvíjet více naslouchat a méně argumentovat, což je doménou především mužského přístupu k věci a které ženy převzaly. Naslouchání a převedení pozornosti ke společnému zájmu ale často vede k daleko efektivnějším výsledkům než argumentace.

Že se s tím ženy učí pracovat, je krásně vidět také v Klubu MPŽ, pravidelných setkávání žen, která běží vedle projektu Moudrého podnikání žen. Za to nejdůležitější ale považuji, že dovednosti, které si ženy na těchto setkání osvojí, potom vnášejí do svého každodenního života! Že tento způsob komunikace, jednání a vzájemné podpory učí své děti a také své partnery. Pořád se to ale točí kolem základní práce na sobě, kterou za ženu nikdo jiný neudělá: posílit sebedůvěru a nepochybovat o sobě. Pokud žena o sobě neustále pochybuje a je to stále „nahoru-dolů“, je to pro jejího partnera hodně zátěžové, protože ten neví, jak se k tomu postavit.

Dovednosti, které si ženy na těchto setkání osvojí, potom vnášejí do svého každodenního života.

Moudré podnikání žen je možné tehdy, pokud jsou žena a muž ve funkčním harmonickém vztahu. A pro ženy, které jsou samy, to je výzva, jak si k takovému vztahu otevřít dveře. Protože si myslím, že jen skutečně málokdo chce být sám. 

Co byste ženám před vstupem do podnikání poradila?

Pro úspěšné podnikání je pro ženu důležité, aby vztah mezi ní a jejím partnerem fungoval. A jakmile do vztahu vstoupí ženino podnikání, je velmi důležité, aby muž měl svou výzvu a cíl a cítil se v tom pevný. Žena zase potřebuje uchovat své ženství ve vztahu a vědomě se do své ženské síly bohyně postavit. Protože jedině tehdy se muž nebude cítit ohrožen, jedině tehdy mohou vzniknout podmínky pro to, aby se žena realizovala a partnerský vztah fungoval.

Náš tip:
Na stránkách Moudrého podnikání žen se také dozvíte podrobnější informace o tomto projektu a o Klubu Moudrého podnikání žen – pravidelném setkávání žen, které spojuje stejný záměr: „podnikat v souladu sama se sebou“.

Slovo na závěr – který vlastně žádným závěrem není, spíše naopak:

 „Jde o to otevřít v sobě dveře svého talentu, pochopit, že nejde o to umět dělat zázraky, ale spíš používat zdravý selský rozum, dát tomu všemu určitý obrys a potom s přizvat na pomoc někoho, komu právě můj způsob práce a vize dělají dobře. Využít svůj talent pro to, co je mi vlastní, a nestavět se zády tomu, co mi vlastní není, třeba otázka organizační, správy financí nebo propagace; ale naopak to začlenit do rytmu svého osobního života i podnikání.

Protože celistvost nastává až tehdy, pokud jsou pohromadě idea, správní lidé, místo, kde se to odehrává, systém, který pomůže, aby se všechno dostalo na správné místo tam, kam má, a také aby se na druhé straně našla ochota za to i zaplatit.“ /Lenka Papadakisová/

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021