Návrat k ženské jemnosti

15. ledna 2020

Minulé století naučilo ženy nosit kalhoty a budovat kariéru, zatímco dnešní doba nenápadně nabádá k tomu, aby se ženy navrátily ke své přirozené jemnosti. V těchto slovech Anaiya Sophia, autorka knihy Posvátná sexuální jednota, popisuje způsob, jakým ženy můžou změnit uspěchaný svět k lepšímu. Bývalá módní návrhářka odložila úspěšnou kariéru v momentě, kdy pochopila rozdíl mezi krásou vnější a vnitřní.

Jak si nyní v Budapešti užíváš vedení víkendového semináře, který je věnovaný probuzení posvátného těla?

Navštívila jsem toto místo poprvé asi před šesti lety, tenkrát s mojí knihou Moudrost lůna. Mnoho lidí v té době o podobném tématu neslyšelo a dívali se na mě s velmi znatelným překvapením ve tváři. Dnes vnímám, že jsou účastníci na učení, která přináším, už daleko připravenější. Aktuálně trénuji ženy, aby se v průběhu soboty naladily a v nedělní části byly připravené přijmout muže. Jde o nepopsatelný zážitek. Léčení a vzájemná důvěra mezi muži a ženami ale i mezi stejnými pohlavími vzájemně je úžasná.

Zajímá mě, proč se hovory o ženské energii a sexualitě staly tvým životním posláním?

Mám dojem, že se ve mně talent na práci s ženskou energií skrýval odmalička. Pamatuji si, že už ve třinácti letech jsem kolem sebe svolávala kamarádky, abych je česala a oblékala. Bavilo mě vytvářet krásu, ale pouze ve vnější rovině, jak jsem ji do té doby znala. Studovala jsem módní návrhářství, později jsem se stala úspěšnou návrhářkou v Londýně a důraz na vnější krásu hrál v mém životě velkou roli. Až když jsem oslavila asi osmadvacáté narozeniny a dosáhla profesního vrcholu, kdesi z nitra ke mně promluvila nespokojenost. Záhy nato jsem začala navštěvovat jógové lekce a zjistila jsem, že krása, kterou si přeji dále tvořit, musí od této chvíle vycházet zevnitř.

Krása, kterou chci tvořit, musí vycházet zevnitř.

Vnímáš tento profesní zvrat u žen jako fenomén 21. století, kdy se z nastartované výkonné energie začínáme obracet k jemnějším hodnotám?

Myslím, že se má i tvá generace dostává z jakéhosi stavu spánku. V padesátých letech v nás obecně explodovala mužská energie - dostaly jsme svobodu, právo volit, náhle jsme mohly zastávat roli ženy v domácnosti ale také budovat kariéru. Byla to úžasná změna, ale velmi podpořená mužským elementem v nás. Vnímám, že se mnoho mých vrstevnic v této době ztratilo. Těšila nás naše vyrovnanost mužům, ale záhy se objevily pochyby, kampak se nám vytratila naše přirozená ženská esence. Nyní jsme na cestě vystoupit zpět z mužského nastavení a vrátit se k harmonii. Nesnažme se přitom popřít naši vyzrálou mužskou stránku, udržme si ji, ale pojďme pozvednout na stejnou úroveň i naši ženskou podstatu. Získáme tím brilantní svobodnou rovnováhu.

Jakým způsobem mají ženy o svou jemnou stránku pečovat?

Z praktického hlediska stačí, abychom se podívaly na náš den nebo týden a ujistily se, že nezanedbáváme výživu naší ženské esence – tu může podpořit intimní život, poezie, psaní, tanec, móda, jóga. Této oblasti je třeba věnovat pozornost podobně jako ji věnujeme třeba svému profesnímu výkonu. Mužská energie, které mám například já osobně přehršel, je dynamická a fascinující. Nepotlačím ji, ale zvážím, zda je v rovnováze s mými zálibami ženského charakteru. Pokud chceme změnit svět k lepšímu, měly bychom se místo výkonu naučit odpočívat, ponořit se do nitra a hlubin nás samotných.

 

„Pokud chceme změnit svět k lepšímu, měly bychom se místo výkonu naučit odpočívat, ponořit se do nitra a hlubin nás samotných.“
 
Často ve své práci vyzdvihuješ Máří Magdalenu. Co pro tebe její postava znamená?

Její charakter je pro mne příkladem udivující jemné krásy. Ztělesňuje typ ženské esence, ke které bychom měly tíhnout. I ve starodávném Egyptě nebo Římě najdeme několik krásných žen, ovšem s velmi mocnými charaktery. Nejsem přesvědčená, že by se touto cestou měl ženský proud odebírat i v současnosti. Bohyně s vyzbrojenou armádou za zády asi není ideál, ke kterému bychom se teď obracely. Pokud spatříme muže nebo ženu v jemné ženské energii, zcela sebevědomé v těle a s malou ale přesto nápadnou jiskrou v očích, tehdy si přece v duchu pomyslíme – no páni, kdo je to, řekněte mi o tom člověku víc. Zaujme nás.

Už v úvodu našeho rozhovoru jsi zmínila moudrost ženského lůna. Umíme skutečně tuto naši část vnímat a čerpat z ní cenné informace?

Existence lůna vytváří velmi jemnou vibraci a například při probouzení posvátného těla s těmito vibracemi na seminářích pracujeme. Sedíme ve zkříženém sedu a přizveme druhého člověka, aby se položil do našeho klína a jeho koruna hlavy spočinula proti ženskému lůnu. Když žena medituje, je klidná a ponořená do hloubi své duše. Člověk, který na ní leží, díky ní dokáže zcela vypnout myšlení. Vibrace lůna absolutně zastaví mozkovou aktivitu, rozběhané myšlenky i úzkosti.  Máme na to dokonce výborné výsledky i v případech, kdy tuto techniku zkoušeli lidé s posttraumatickou stresovou poruchou, hyperaktivitou nebo autismem. Lidé s velice citlivými mozky vnímají, že jakmile položí hlavu k lůnu jiné ženy, jejich vypjatá aktivita se zcela utiší.

„Když žena medituje, je klidná a ponořená do hloubi své duše. Člověk, který na ní leží, díky ní dokáže zcela vypnout myšlení. Vibrace lůna absolutně zastaví mozkovou aktivitu, rozběhané myšlenky i úzkosti.“

Ne každá žena se v životě stane maminkou. Jak může ona využít své tvořivé energie jiným způsobem než ke stvoření dítěte?

Provádím ženy jistým těhotenským procesem, kde namísto toho, aby žena počala miminko, přivádí na svět svůj duchovní projekt. Podívejte, já sama nemám děti a nikdy mi nepřišel silný mateřský pud, abych se k takovému kroku odhodlala. Přitom absolutně zbožňuji lidi, miminka, zvířata a považuji se za extrémně milující osobu. Podle mě je tento fenomén součástí nezávislosti, kterou v posledních letech procházíme. Generace našich matek žádnou volbu neměla. Od každé svobodné ženy se očekávalo, že si najde muže a přivede na svět potomky. My se nyní můžeme rozhodnout.

Když tedy máme na výběr, myslíš, že je dnes pro ženu těžké rozpoznat, zda si přeje dítě na základě vlastní vyzrálosti nebo pod tlakem společnosti?

Jedna irská vědma mi pomohla najít ujištění. Navštívila jsem ji, protože jsem sama napůl Irka a ke keltským tradicím mám blízko. Radila mi, ať si udělám přehled svých možností a pak mi řekla: „Představ si, že jsi těhotná a pak, že rodíš a vychováváš dítě. Vedeš svého potomka do školy, provádíš ho pubertou, poznáváš jejího nebo jeho budoucího partnera a dál jsi svědkem toho, že i oni mají děti. Stáváš se babičkou. Nyní si představ, že budeš na celou tuto cestu nahlížet od narození až do smrti. Dáváš jakýsi slib, že jako matka budeš stále na blízku, dokud tvé dítě bude na zemi. Pokud tímto procesem hladce projdeš se samými ano, jsi na pravé cestě stát se matkou. Jestli se však setkáš s několika zápornými pocity, bude dobré se nad pochybnostmi ještě zamyslet.“

Odkud vůbec čerpáš své učení? Studuješ starodávné texty, navštěvuješ vědmy nebo se opíráš o vlastní intuici?

Zezačátku jsem trávila mnoho času studiemi dávných textů, modliteb a starobylých učení. Nyní považuji za absolutně úžasné, že mi přirozeně do života přicházejí zkušenější rádci. Ženy i muži se objevují na mé cestě a sdílí se mnou moudré životní příběhy, které jsou úžasným zdrojem inspirace. Tyto zážitky proplétám s mými dřívějšími zkušenostmi a už málokdy listuji v knihách. Mnohem více ke mně promlouvají lidé a místa.

Například teď na semináři v Maďarsku jsem ze sebe do poslední kapky vydala maximum pro léčení této země. Abych si odpočala, navštívila jsem lázně a svěřila jsem se do péče jedné úžasné maďarské ženy. Představte si, čistila mě mořskou solí pocházející z jejich regionu, následně mne obalila do kozího mléka, přičemž já jsem ve znamení Kozoroha a mé zvíře je koza. Stoprocentně věřím, že za práci, kterou jsem odvedla během semináře, ke mně přišly přírodní zdroje této země, aby mi dodaly zpět potřebnou energii. Pozorovala jsem páru, která se v lázních vznášela vzduchem a věděla jsem, že vychází z termálních pramenů maďarské země. A to je moje malá odměna! Tímto způsobem dostávám informace každou možnou chvíli. Jsou jednoduché a opravdové.

Děláme rozhovor v den úplňku. Vnímáš energie Měsíce?

Tento úplněk nastává v Býku a je doprovázený znatelnou energií Štíra. Musím přiznat, že jsem měla svůj krizový moment. Navíc tento rok oslavím padesát let, a tudíž se blížím menopauze. Můj bože, je neskutečné, co se nám děje, když naše sexuální hormony ustupují do pozadí! Náhle už nejsem řízená těmito impulsy a vnímám mnohem více jiné aspekty života, které tu vždy byly přítomné, jen na nich moje pozornost neulpívala. Třetí a poslední fáze ženy je nesmírně bohatá a popírá velký mýtus, že menopauza signalizuje začátek konce a posílá ženu na cestu do hrobu. Upřímně říkám, že to není pravda. Samozřejmě, že probíhají změny, na které si musíme zvyknout, ale také s sebou přinášejí okamžiky, v nichž jako bychom se vznášely v extázi. Odhaduji, že v příštích pěti letech se stane menopauza dalším velkým odkrytým tabu a ženy se naučí tuto fázi života přijímat s nadšením.

„Odhaduji, že v příštích pěti letech se stane menopauza dalším velkým odkrytým tabu a ženy se naučí tuto fázi života přijímat s nadšením.“
Napsala jsi několik knih. Jednou z nich je Posvátná sexuální jednota, kterou nyní Maitrea vydává v češtině. Mohla bys představit, jakých témat se v ní dotýkáš?

Je určena těm, kteří vnímají milostný vztah jako způsob transformace a probuzení. Provede vás alchymií lásky, síly a moudrosti, která může být snadno přeložena jako alchymie srdce, těla a duše. Dotýká se harmonizování mužské a ženské síly, opětovného spojení s naším srdcem, tělem a duší a důležitého uvědomění si hry, kterou v životě ovlivněni společností hrajeme. Naučí vás být v pravdě a hloupé hry vyhodíte ze života pryč. Kniha učí ustálit vnitřní touhu v souladu s absolutní transparentností, zranitelností, upřímností a naší celistvostí. Tato cesta by měla vést k novému způsobu života s partnerem, který vždy bude tancem mezi ženskou a mužskou energií. Jako mapa vás navede z bodu A do bodu B.

(Cvičení z knihy zaměřené na práci s negativními emocemi si můžete přečíst tady.)

Posvátné vztahy vyšly v roce 2019.


 
Co bys ještě dodala k umění používat sexuální energii?

Sexuální energie může být především velkým pomocníkem k léčení vnitřních bloků, zjemnění traumat, šoků, a pokud skutečně víte, co děláte, můžete léčit i posttraumatický stresový syndrom nebo hyperaktivitu, zkrátka cokoli co je spojené s mozkem. Úzkostlivý mozek zoufale prahne po hluboké, jemné a teplé energii. Bohužel jsme obecně naučení mít sex velmi automaticky a ještě v rychlém nasazení. Posvátná sexuální jednota radí, jak zpomalit veškerý proces na minimum a zapojit do něj srdce, odkud následně léčivá energie vyvěrá.

 
„Bohužel jsme obecně naučení mít sex velmi automaticky a ještě v rychlém nasazení. Posvátná sexuální jednota radí, jak zpomalit veškerý proces na minimum a zapojit do něj srdce, odkud následně léčivá energie vyvěrá.“
 
Jakými slovy bys na závěr promluvila k ženám a poradila nám, co především bychom v sobě měly kultivovat?

Pojďme si najít okamžiky, které se naučíme věnovat pouze nám samotným. Pro mě je to třeba kreativní psaní. Neexistuje na světě nic krásnějšího než moment, kdy se zabalím do deky a v rukou držím deník schoulená v pohodlné poloze v křesle. Měly bychom dát podobně laděným okamžikům přednost, neboť jsme extrémně vyčerpané. Darujme si čas pro sebe a pečujme o sebe bez jakéhokoli důvodu. Zkrátka jen proto, že jsme.

 

Knihy, které napsala Anaiya Sophia.

Semináře Anaiye Sophie v Maitree.

 

 
 

Autor článku: Lenka Nechvátalová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku