„Nevědomě žijeme v neustálé obraně“

8. dubna 2008

Jak by vypadala lidská společnost, ve které by se každý choval podle své přirozenosti a uměle implementovaných vzorců chování „Holčičky jsou hodné“ a „Kluci nepláčou“? Ve své přirozenosti by připomínala děti na jednom obrovském globálním pískovišti. Paradox je ale ten, že takové pískoviště připomíná i teď; až na to, že většina dětí jsou zraněné, nedoceněné, s nedosycenými potřebami a plné bolesti ukryté za masky našich eg. Na nich samotných není nic špatného; jen je potřeba vědět, kde za nimi hledat své vnitřní dítě. A proč... Dozvíte se v rozhovoru se Satyarthim Peloquinem.

Co je to „spoluzávislost“?

Spoluzávislost znamená, že jsi závislý na někom nebo něčem zvenčí, co ti pomáhá definovat sám sebe. V našich spoluzávislostních vztazích závisí na našem partnerovi, abychom se cítili celiství. Činíme druhou osobu zodpovědnou za plnění našich potřeb a očekáváme od ní, že bude přesně taková, jakou ji chceme a potřebujeme.

Kdy spoluzávislost začíná?

Spoluzávislost začíná v dětství, v rodině. Vyrůstáme v dysfunkčních rodinách, kde není zvykem mluvit o pocitech, vyjadřovat svoje já nebo komunikovat přímo. Všechny rodiny jsou do jisté míry dysfunkční, neboť naše společnost je dysfunkční. Učíme se, jak se vyhnout našim pocitům a potřebám.

Postupem doby ztratíme spojení s naší skutečnou přirozeností, s naší sílou, sebeláskou a sebedůvěrou, protože naše rodiny nepodporují tyto kvality. Musíme se chovat vážně, není nám dovoleno být hraví, jsme učeni, že chlapci nepláčou a dívky nikdy nezlobí. Začínáme cítit, že někde hluboko nejsme v pořádku, tak se začínáme dívat, jak bychom měli být, abychom dostali od ostatních lásku.

Co je základem tvých seminářů?

Je to myšlenka, že my všichni v sobě máme to, čemu říkáme vnitřní dítě. Vnitřní dítě je ta část v nás, která opatruje naši zranitelnost, naše emoce a naší minulost. Vnitřní dítě nese tři základní zranění, které jsou: opuštění, šok a stud.

Všichni máme zkušenosti z opuštění, protože naši rodiče nás nebyli schopni milovat bezpodmínečně, měli sami co dělat se svým životem. Naše opuštěné dítě v nás se spustí třeba tehdy, když nám náš milovaný partner nenaslouchá. Šok se v dětství děje tehdy, když nemůžete uniknout z nějaké situace a když nejsme schopni proti tomu bojovat, protože jsme příliš malí. Náš nervový systém se zhroutí a my vnitřně ochrneme. Jako králíček chycený vlkem. Zamrzneme přesně tehdy, kdy cítíme napětí, starosti, vnitřní nebo vnější stres. Do úleku se také dostaneme, když se někoho bojíme nebo jsme k někomu příliš přitahováni. Mnoho z nás žije ve stavu neustálého šoku.

Stud je skryté místo uvnitř, kde se cítíme špatně a kde se podceňujeme. Cítíme, že si nezasloužíme mít přátelé nebo být úspěšní. Stud vytváří kritický vnitřní hlas, který nám říká, že nejsme ok, že nejsme dostatečně inteligentní nebo dostatečně atraktivní.

Co se během tvých seminářů děje?

Na seminářích objevujeme tři vrstvy, které nás činí spoluzávislými osobami. První vrstva je ochranná vrstva, druhá je vrstva zranění a třetí je jádro skutečného bytí, kde jsou naše esenciální kvality. V ochranné vrstvě, kde většina z nás žije, chráníme naši zranitelnost používáním různých strategií: obviňování, kontrola, manipulace, stáhnutí se, uzavření.

Vrstva zranění se skládá z našich pocitů jako je vztek, smutek, žal a strach. Obvykle toto místo v nás chráníme, protože pro nás bylo nebezpečné cítit emoce v našem dětství, místo toho jsme je překryly a raději jsme přežívali. Naše jádro bytí je místo, ze kterého vychází skutečná intimita a ve kterém jsme v kontaktu s naší mužskou a ženskou kvalitou.

Naše ochrana byla nutná v dětství, ale jako dospělí lidé máme volbu si ji uvědomit a místo toho se otevřít...

Na seminářích se učíme identifikovat a nahlížet na tyto ochranné strategie a učíme se, jak jít hlouběji než je ochrana. Jdeme skrz tato zranění a prožíváme pocity strachu a šoku za podpory celé skupiny. Účastníci dostávají tolik podpory, kolik potřebují k tomu, aby otevřeli své emoce a zranění, čímž se zpřístupní kontakt k vnitřnímu dítěti. Pochopení je, že naše ochrana byla nutná v dětství, ale jako dospělí lidé máme volbu uvědomit si tuto ochranu a místo toho se otevřít naší zranitelnosti.

Jakým způsobem může toto pochopení ovlivnit naše vztahy?

Miliony lidí společně žijí v nevědomém vzorci týkající se vztahů. Jsou nešťastní, ale přesto zůstávají společně, protože mají strach být sami. Když jsme schopni ukázat svou zranitelnost partnerovi a neobviňovat ho za to, jak se cítíme, pak můžeme prožít zkušenost hluboké intimity. To není snadné. Nevědomky totiž žijeme v obraně. Potřebujeme se naučit vzít zodpovědnost za své pocity a potřeby a dát všanc naše zranění partnerovi. Čím více jsme uvědomělí, tím méně pak upadáme do pocitů oddělení. Místo toho si můžeme vybrat zůstat okamžik za okamžikem v lásce a přitakat sami sobě, být upřímní namísto bojů nebo vzájemného obviňování.

Jak tvé semináře napomáhají meditaci?

Meditace je umění jít dovnitř a být vědomý toho, co je uvnitř nás. V tomto workshopu zaměříme svou energii dovnitř a své myšlenky, pocity a tělo vneseme do vědomí. Na seminářích probíhají mimo jiné Dynamické a Kundalini meditace.

Jakmile jednou uvěříme hlubokému spojení se svým srdcem, meditace jsou pak snadnější. Čím hlouběji jdeš skrz tento proces, tím víc jsi schopný být v meditaci. Meditace je esencí pro zdravé partnerské vztahy. Učí nás, jak najít naši skutečnou přirozenost a jak milovat sám sebe. Pouze tehdy, když milujeme sami sebe, můžeme milovat také ostatní. Osho často vyprávěl na workshopech pro vedoucí skupin to, že nejdůležitější část našich seminářů jsou právě meditace.

Náš tip:

Podívejte se na Satyarthiho stránky www.BodyworkAndTherapy.com, kde se dozvíte víc o jeho přístupu k životu ve větší svobodě a LASKAvosti.

Autor článku: archiv redakce

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021