O své přirozenosti nestačí mluvit – je třeba ji žít

26. června 2012

Co spojuje módní návrhářství s cestou za poznáním sebe sama? A jakou roli v tom hrají živly a menstruační cyklus? Proč se vyplatí naslouchat svým potřebám a jak nám pomůže čistá voda? V čistě ženském mini-kruhu jsme si povídaly se Suryou Cinzií Donnoli. Ale ani muži - čtenáři nepřijdou zkrátka; dočtou se o nové GPS pro náš život!

Surya Cinzia vede ženy k probuzení sebe sama a své vnitřní síly a k lepšímu pochopení svého menstruačního cyklu. „Díky tomu dokáže žena lépe pracovat se svou vlastní energií,“ říká Cinzia, která ve své práci spojuje prvky šamanismu se svými letitými zkušenostmi módního návrhářství. Oblečení v procesu sebevyjádření totiž hraje důležitou roli. Cinzia žije v Toskánsku poblíž historického města Siena.

Monika Kubasová je žena, která se těmto tématům věnuje také. Monika žije ve východních Čechách. Obě ženy spojuje práce s ostatními ženami a jejich nasměrování k poznání sebe sama. A nás tři ženy spojil tento rozhovor, který se jednoho večera odehrál přes skype.

Cinzio, představte si, kdyby vás potkala bytost z jiné dimenze, která nemá absolutně žádné informace o tom, kdo je Surya Cinzia Donnoli. Co byste jí odpověděla na otázku, kdo je Cinzia?

(smích) Zajímavá otázka, takovou mi nikdo nepoložil... Jsem žena a žiji na planetě Zemi, která má svoje určitá pravidla, kterým se musím nutně přizpůsobit. Současně vnímám, že mým úkolem jako lidské bytosti je tato pravidla do sebe co nejširším způsobem pojmout. A díky tomu mohu přijímat všechna učení a možnosti, které mi tato planeta každý den poskytuje. Je to planeta, která od člověka někdy vyžaduje spoustu práce, ale která mu zároveň dává obrovské dary. A to, co my v tuto chvíli musíme udělat, je tyto dary rozpoznat. Tyto dary jsou nástroje... Jeden z těch největších, které jsem během svého života objevila, je dar související s menstruačním cyklem. Je to dávné učení, které se předávalo ve všech národech a bylo velmi uctíváno, protože bylo v harmonii s rytmem přírody.

Tak tomu ale v průběhu historie nebylo vždy …

Postupně a z nejrůznějších důvodů toto učení upadlo v zapomnění. V době, kdy muž začal experimentovat se svou silou a stal se dominantnějším, šla tato učení poněkud stranou. Opomenuta byla také proto, že žena ztratila svůj „hlas“, neprojevovala se.

Surya Cinzia Donnoli

Nyní ale přichází období, kdy žena opět začíná mluvit a znovu se spojuje s těmito rytmy. Mnoho žen se teď probouzí a tuto dávnou moudrost objevují. Osobně to považuji za svůj úkol, vytáhnout je znovu na světlo. A takových žen je mnoho a každá z nich má svůj vlastní způsob, jak tato učení předávat dalším ženám. A jakmile ženy tyto nástroje objeví, mohou pak splynout společně se svým mužem tak, že s ním v této nové době vytvoří dokonalou harmonii.

Říkala jste, že ženy kdysi dávno „ztratily svůj hlas“. Svou roli v tom také nejspíš hrála výchova a předávání moudrosti z matek na dcery. Co my, ženy současnosti, můžeme pro své dcery udělat jinak?

To nejdůležitější je vědomá práce s rytmy svého menstruačního cyklu. Tedy vstoupit do nich a naplno a vědomě žít ženské proměny. Uctít ženství a sebe jako tvořitelku. A také uctít nebo oslavit první menstruaci své dcery. Tuto oslavu je ale potřeba udělat tak, aby byla příjemná především pro tu dívku. Je potřeba k tomu přistupovat s co největší citlivostí, protože některé dívky jsou více stydlivé a uzavřené a velké oslavy si nepřejí.

To nejdůležitější je vědomá práce s rytmy svého menstruačního cyklu.

A co ženy, které už nemenstruují?

Ženy, které již prošly obdobím přechodu a jsou v této fázi, s proměnami menstruačního cyklu už příliš hluboce experimentovat nemohou, ale mohou nasbírat informace o tom, jaké proměny toto jejich období obnáší, a pak tyto informace předávat svým dcerám a vnučkám. Ženy svůj cyklus často vnímají jako „dlouho nic a pak je menstruace“. Mezitím ale existuje spousta proměn souvisejících např. s ovulací, předmenstruační fází i s fází pomenstruační. Menstruační cyklus je tedy třeba vnímat jako bohatý zdroj informací o ženě samé.

Co ženě přinese do života nového, když začne svůj cyklus respektovat a bude mu záměrně věnovat svou pozornost? Jak z praktického hlediska, tak z toho duchovního…

Tím nejcennějším je asi to, že žena dokáže pracovat se svou energií. Například období během menstruace samotné je obdobím velké intimity ženy se sebou samou, kdy je žena přímo „unášena“ ke svému podvědomí. A žena, která je s tímto okamžikem v kontaktu, může načerpat spoustu informací z duchovního světa, jak dál vést život, a také je do něho přinést. Žena tak dospívá k celé řadě poznání a činí rozhodnutí nebo se připravuje změnit to, co už nefunguje nebo jí brání v projevu celé své přirozenosti.
Tato fáze ženy byla v dávných dobách velmi uctívána a na ženu se pohlíželo jako na určité orákulum. V současné době se spíše orientujeme podle snů a vizí, které v této fázi mohou nastat daleko jednodušeji než v jiné fázi. Celou tuto fázi bychom mohli nazvat jako jedno velké hluboké pozorování.

Surya a Monika na Kubasově chalupě

Pak tedy nastává fáze konání? Od myšlenky směrem k činu?

Ano, po menstruaci nastává aktivní fáze: Žena prakticky zrealizuje to, co cítila nebo viděla ve fázi předchozí.V období po menstruaci je plně zregenerovaná a má k dispozici veškerou svou energii k tomu, aby mohla konat. Fáze ovulace, která přichází potom, je fází velkého otevření se svému okolí. A tím okolí nastavuje ženě zrcadlo o ní samé. Toto veliké otevření se jde nejenom směrem „obdržet“ od svého okolí, od ostatních, ale i „dávat“ mu, dávat ostatním. Protože každé otevření umožňuje tuto výměnu. V této fázi žena také velmi jasně vidí, co ji sytí, co se jí líbí, ale i to, co se jí nelíbí.
Pak přichází předmenstruační fáze, která je obecně nejobtížnější. Na biologické úrovni se v ženách odehrává určité napětí vytvořené hormonálními výkyvy, které ženy přivádí zpět k sobě. V tomto období také ženy nejintenzivněji cítí, co je v našich životech v pořádku a co není.

Původním povoláním jste módní návrhářka. Co vás přivedlo k práci s ženskými skupinami a k zaměření pozornosti na důležitost menstruačního cyklu?

Samotné navrhování oblečení je velmi ženskou záležitostí. A mně se vždycky líbilo, když žena mohla jakoukoliv pocitovou polohu - sladká, smyslná, agresivní – vyjadřovat skrze oblečení. Schopnost, jak může žena vyjádřit svou esenci skrze své oblečení, vnímám jako další dar, který jsem pro tuto svou ženskou inkarnaci zde dostala.
Později jsem v sobě objevila další velice silný dar, tanec... Začala jsem tančit a současně dál pracovala jako návrhářka. Postupně jsem zjistila, že i tanec je nástroj, skrze který mohu vyjádřit svou ženskou přirozenost. A byl to až tanec, díky kterému jsem vstoupila do své nejhlubší, duchovní části. Touto cestou jsem se nakonec dostala k šamanismu. Bylo mi zhruba dvacet šest let a práce návrhářky mi najednou začala připadat povrchní. Co mě však na tématu oblečení zajímá stále, je, jak dokázalo odrazit vnitřní stav. Co se děje uvnitř…

Schopnost, jak může žena vyjádřit svou esenci skrze své oblečení, vnímám jako dar.


I v šamanismu je oblečení velmi důležité. Protože vyjadřuje to, co ty chceš představovat. My, lidské bytosti, máme mnoho tváří a každá tvář má jinou intenzitu; některá se vůbec nechce nechat poznat, jiné jsou naopak až božské. A skrze meditace a vlastní práci jsem pomaličku objevovala, že tyto proměny souvisejí s mým menstruačním cyklem... Zcela jsem opustila práci módní návrhářky a plně se zaměřila na studium cyklů, obecně, ale především menstruačního cyklu.

Jak jdou dohromady vaše zážitkové semináře o Probuzení ženy a ostych, se kterým se řada žen potýká?

Mnoho žen se zpočátku ostýchá. A původ této stydlivosti je v hodnocení a posuzování sebe sama. Existuje mnoho způsobů, jak svou stydlivost zvládnout, a všechny pracují se sebevědomím. Na seminářích, které vedu, pracujeme přesně s tímto tématem. Právě skrze tanec se žena dokáže od těchto sebehodnocení osvobodit a tím osvobodit svou přirozenou část.
Hodnocení vůči ženám je v naší kultuře hodně silné stejně jako hluboce zakořeněná obecná představa, jak vypadá krásná žena. Tato představa je ale vytvořená pouze naší společností, ve které žijeme, a vůbec neplatí absolutně! To, co já vnímám jako ženskou krásu, je charisma, vnitřní síla a krásné zdravé sebevědomí, které dělá ženu naprosto okouzlující. Dalším klíčem k poznání sebe sama a k tomu, jak „vylézt z kukly“, je práce s jednotlivými živly.

Proč právě s nimi?

Menstruační cyklus i elementy, živly jsou průvodci našeho života. Zatímco náš cyklus představuje nástroj, který nás učí odevzdat se proudu, elementy nás vyzývají k „práci“, k aktivitě. A nejenom ženy – i muže! Učí nás a vedou. Něco jako GPS... (smích)

Můžete to rozvést více?

Element země nás drží v kontaktu s naším tělem. Dokud nemáme dobrý kontakt se svým tělem, nemůžeme vyjádřit, kdo jsme. Dokud své tělo neprobudíme, jako bychom neexistovali. Ptáme se sami sebe: Co naše tělo potřebuje, aby se cítilo syceno? Další element, oheň, představuje naši vnitřní energii a vychází z něj naše radost, vášeň a bytostný pocit, že žijeme! Díky tomuto živlu se cítíme otevření a bdělí a s pocitem, že máme sílu konat. A je to právě oheň, díky kterému spálíme všechny představy, výchovné návyky a přesvědčení, které nám brání projevit se takoví, jací jsme. Tento živel nás učí zdravému sebevědomí a ve spojení s tancem představuje ideální prostředek k osvobození od nejrůznějších předsudků.
Element vody představuje emocionální část našeho bytí, naši citovost a citlivost. Abychom mohli cítit, je třeba se otevřít, odevzdat se, plynout. A element vody po nás ještě žádá, abychom akceptovali sami sebe, své emoce, své hloubky… Ať jsou spojené s potěšením a radostí nebo s bolestí. Tato naše část je velmi intimní a pro lidskou bytost je velmi důležitá. Bez ní totiž nedojde k žádné skutečné vnitřní proměně. Na začátku každého růstu, každé změny, kterou chceme sami na sobě udělat, je toto skutečné procítění a akceptování toho, co cítíme v těle. Element vody nás také učí připustit, že jsme zažili traumata, a otevřít se a jít směrem k uzdravení.

Element vody nás učí připustit, že jsme zažili traumata, a otevřít se a jít směrem k uzdravení.

Z pohledu šamanismu je poslední element, vzduchu, spojován s moudrostí, naším věděním, porozumění a intelektem. Je tomu tak i zde?

Ano, přesně tak, živel vzduchu nás spojuje s mentálním světem. Jakmile se spojíme se svým tělem, cítíme svoji energii a sílu a vnímáme svoje pocity a emoce, můžeme začít vidět to, co je skutečné. Činit věci jasnější. Přinášet novou vizi a směr. Tvořit prostor pro to nové. Element vzduchu představuje znovuzrození a schopnost obnovit se. Umět prosazovat svoje myšlenky a slova, svou pravdu. A čím jasnější a čistější bude naše schopnost rozpoznávat, co je pro nás pravdivé, tím více se osvobodíme z vězení představ a starých zvyků.

K čemu nás tyto elementy vedou v praktickém životě?

Díky nim můžeme neustále přehodnocovat a sledovat, jak jsme na tom, v jakém bodě se v životě právě teď nacházíme. Důležité ale je se všemi těmito kvalitami experimentovat a zažívat je. (smích)

Motto vašich seminářů říká: Když je šťastná a naplněná žena, je šťastná a naplněná celá rodina. Jak ženy samotné mohou toto téma přiblížit mužům?

V prvé řadě je potřeba o tom s muži mluvit. Jakmile žena vstoupí do kontaktu se svým cyklem, může to svému muži ve vhodnou chvíli vysvětlit. Je ale důležité, aby v tom byla hodně usazená a hodně si jistá, co o sobě cítí a co na sobě vypozorovala. Pak o tom může s mužem začít mluvit. Zároveň by ale neměla očekávat, že ji hned pochopí. On v tomto cyklu nežije.
Ze svého pozorování ale mohu říct, že než muži povídat o tom, jaká jsem, daleko víc funguje svou přirozenost žít. Někdy se totiž může zdát, že to muže ani moc nezajímá, ale ve skutečnosti si může jenom držet odstup, protože ho tyto ženské světy spíše děsí. Proto mi přijde daleko lepší žít svou skutečnou přirozenost, všechny svoje tváře a být proměnlivá, každý den jiná. A když to děláme dobře, muž je těmito našimi neustálými proměnami okouzlen. (usmívá se) Jakmile mu ale budeme říkat, co má dělat, jak se má přizpůsobit nebo jak to má zvládnout, může to být pro něj těžké. Protože i naši muži vyrůstali ve světě plném omezení a podmínek a i oni se potřebují cítit v bezpečí a lehce. Budeme-li své muže pronásledovat pouze tím, co prožíváme my, mohou se uzavřít do sebe. Ale je to velmi individuální…

Děkuji Monice za zprostředkování rozhovoru a překlad.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021