Oko není jenom okno do duše

23. října 2013

Staré přísloví říká: „Oko – do duše okno.“ O tom, že oči nejsou jen okna do duše, ale i do celého těla, jsem si povídala s iridologem Frankem Navrátilem, BSc. N. D. Je tedy možné z očí odhalit, jaké choroby se v našem těle skrývají? V čem hledat příčinu našich zdravotních potíží? A jak se takový iridolog naučí „řeč“ očí? Přečtěte si...

Co přesně si máme představit pod pojem iridologie nebo irisdiagnostika?

Jde o vědu, která diagnostikuje zdravotní stav člověka podle toho, co je vidět v panence, duhovce a bělmu jeho očí. Tedy podle toho, co se nachází v očích v podobě barev, značek nebo určitých specifických znaků. Odráží to totiž změny, které nastávají v určitých orgánech.

Z očí člověka je tedy možné poznat jeho choroby?

Takto bych to neřekl. Změny v očích sice souvisejí se změnami zdravotního stavu, ale irisdiagnostika neodhaluje nemoci, jako to dělá klasická medicína, ale hledá a nalézá jejich příčiny. Nemůžu klientovi říct, že má třeba diabetes, žlučníkové kameny nebo někde v těle zhoubný nádor, ale povím mu, že má některý orgán extrémně oslabený a vypracuji plán, jak jeho tělo posílit, aby dokázalo zmobilizovat své síly a pomohlo si samo.

Dá se tedy říci, že to, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový zdravotní stav organismu daného člověka?

Ano. Dá se říci, že oční duhovka každého člověka je aktuální mapou, na které každé místo reprezentuje určitý tělní orgán nebo systém. Podobně jako nás od ostatních odlišuje otisk prstu nebo jazyka, také oko každého člověka je jiné a neopakovatelné. Irisdiagnostika umožňuje posuzovat člověka jako jednotlivce a ve většině případů zjišťuje přednosti a oslabení, které nás dělají tím, kým jsme.

V Domě osobního rozvoje Maitrea nabízíte irisdiagnostiku a poradenství v oblasti holistické výživy. To spolu úzce souvisí, že?

Samozřejmě. Nejde jen o holistickou výživu, ale obecně o pojem holistického, celkového zdraví. Jeho hlavním předpokladem je pohlížet na tělo jako na celek, nikoli na jeho jednotlivé části.

Na vlastní kůži jsem ale zažila, že klasická medicína je v současné době tak superspecializovaná, že do jejího systému pacient vstupuje jako nemocný kyčel, žlučník, slinivka, štítná žláza atd., atd.

Ano, bohužel. Ale úzká specializace v určité oblasti přehlíží kořeny problémů. Holistické zdraví zahrnuje všechny oblasti, které ovlivňují náš zdravotní stav. Myslím, že v budoucnosti – a doufám, že v nedaleké – budou muset lékaři brát v potaz všechny oblasti, které zdravotní stav člověka ovlivňují. A jsem přesvědčen, že irisdiagnostika je jedna z nejlepších diagnostických metod, která dovoluje poznat všechny navzájem propojené soustavy a orgány těla a to, jak se navzájem ovlivňují. Domnívám se, že jde o diagnostickou metodu budoucnosti.

Jaké „léky“ předepisuje či doporučuje iridolog svým klientům?

Říkám všem svým pacientům, že neexistuje žádný rychlý a zázračný způsob, jak napravit ztracené či narušené zdraví. Jsem přesvědčen, že naprostá většina zdravotních problémů současnosti je způsobena nevhodnou stravou a nevhodným životním stylem, proto na sobě musíme soustavně pracovat a životní styl změnit.

Věřím například, že potrava by měla být konzumována ve své přírodní podobě, že v současné době je nutné užívat určité vitaminy a potravinové doplňky, které upevňují zdraví nebo zabraňují onemocnění, protože kvalita potravin se dost zhoršila. Také věřím, že fyzický zdravotní stav velmi ovlivňuje psychika člověka a naopak. A často zdůrazňuji, že bez pravidelného cvičení optimálního zdraví nedosáhneme.

Jsem přesvědčen, že naprostá většina zdravotních problémů současnosti je způsobena nevhodnou stravou a nevhodným životním stylem.

Jak se díváte na léky, které pacientům ordinuje klasická medicína?

Chemické léky mohou zmírnit příznaky nemoci, ale k jejímu úplnému vyléčení většinou nevedou. Navíc všechny chemicky vyrobené léky mají vedlejší účinky. To znamená, že sice některá část těla je léčena, ale jiná část touto léčbou velmi trpí. Užívání velkých dávek antibiotik například ničí užitečnou střevní mikroflóru a v důsledku toho vznikají v budoucnu různé problémy.

Neumím si představit, jak iridolog prozkoumává duhovku a učí se její „řeč“...

Iridolog se s duhovkou a jejím vzhledem musí pečlivě seznámit. Existují sice geneticky dané konstituce s různými vlastnostmi, každý člověk je však jedinečný, a přestože pomáhá, známe-li genetický typ pacienta, ke zjištění jeho oslabení to nestačí.

Oční duhovka může být rozdělena do několika zón – pokud by vás tato problematika zajímala, najdete jejich popis například v mé knize Iridologie. Jen pro vaše oči. Iridolog by měl každou z těchto zón velmi pečlivě vyšetřit a přitom využít i klasifikaci genetické konstituce pacienta. Tak může jeho potíže určit co nejpřesněji.

Jaké nástroje k tomu používá?

Ještě nedávno se analýza duhovky běžně prováděla jen pod zvětšovacími čočkami,  někteří iridologové tuto metodu dodnes používají. Osobně se však domnívám, že je nedostatečná. Je také pro pacienty dost nepohodlná a diagnóza nebývá nejpřesnější.

K přesnému iridologickému vyšetření jsou potřeba takové přístroje, které zachytí podobu duhovky mikroskopickou kamerou. Počítačové technologie naší současnosti umožňují pracovat se zachycenou podobou duhovky tak, že například u tmavě hnědých očí, které bylo původně velmi složité analyzovat, lze stavbu duhovky zviditelnit a důkladně vyšetřit.

K přesnému iridologickému vyšetření jsou potřeba přístroje, které zachytí podobu duhovky mikroskopickou kamerou.

Iridologové také používají oční mapy, které jim pomáhají najít oblasti odpovídající různým orgánům. Byly vytvořeny různé druhy těchto map a i já jsem na základě svých zkušeností vytvořil svoji vlastní oční mapu.

Jaká je vaše původní profese a jak dlouho se iridologií zabýváte?

Iridologii se věnuji více než dvacet let. Narodil jsem se českým rodičům v Kanadě, kde jsem absolvoval vysokoškolské studium v oboru fyziologie a výživa. Pak jsem se přestěhoval do Austrálie a v Sydney jsem studoval alternativní medicínu a iridologii. Od roku 1997 žiji v Praze. Věnuji se nejen iridologii, ale následně i vitaminové a minerální terapii, výživě a změnám životního stylu.

Dovedete říct, kolik klientů prošlo vaší ordinací?

Za dobu své praxe jsem vyšetřil oči asi dvacet tisíc klientů.

V čem vidíte největší význam irisdiagnostiky?

Jednoznačně v prevenci. Když ke mě přijde člověk, u jehož předků se v několika generacích vyskytla určitá nemoc, většinou objevím geneticky dané oslabení určitého orgánu – například slinivky v případě diabetu, jehož výskyt celosvětově roste. Ale to, že jeho matka, babička, prababička atd. měly cukrovku, neznamená, že on ji v určitém věku musí dostat také. Pokud bude na sobě pracovat a bude dodržovat určitá výživová a režimová opatření, může chorobě předejít.

Vyšetřujete i děti?

Ano. Chodí ke mě i rodiče s dětmi, ale beru je nejdříve od tří let, protože je nutné, aby dítě vydrželo v klidu potřebné oční vyšetření.

U některých chorob odhalí klasická medicína „vadný gen“. Ovšem to, že si světoznámá herečka nechá chirurgicky odstranit prsy, aby předešla jejich rakovině, se mi zdá hodně drsné. Co by v daném případě poradil iridolog?

Ano, to je drsné. Nesouhlasím s Angelinou Jolie a jsem přesvědčený, že dát si odstranit prsy proto, že se chcete vyhnout rakovině, je chyba. Jen ten chirurgický zákrok způsobí tělu tak velký stres a může ho natolik oslabit, že nějaké onkologické onemocnění může skutečně vzniknout. Mrzí mě, že některé ženy to teď budou zřejmě po jejím vzoru vyžadovat také, považuji to za nezodpovědný zákrok. A co by poradil iridolog? Nedědíme rakovinu prsu, dědíme některé oslabené orgány, které můžou chorobu způsobit. Ty se ale dají posílit tak, aby k ní nedošlo.

Nedědíme rakovinu prsu, dědíme některé oslabené orgány, které můžou chorobu způsobit. Ty se ale dají posílit tak, aby k ní nedošlo.

Předpokládám ale, že lidé, kteří k vám přicházejí, většinou nejdou kvůli prevenci, ale už mají menší či větší zdravotní problémy. Co doporučíte člověku, jehož orgány už degenerovaly natolik, že určitá choroba propukla, například diabetikovi, který už užívá léky? Může i on ještě vzít svůj zdravotní stav do vlastních rukou, nebo přichází pozdě a je nucen jej ponechat v rukou lékařů a farmaceutických firem?

Nikdy není pozdě! Právě s irisdiagnostikou můžete zjistit, které orgány určité zdravotní problémy způsobují a máte možnost poznat, jak je posílit. Orgány se skládají z tkání a tkáně z buněk – a každá buňka potřebuje výživu, aby mohla regenerovat. Tuto regeneraci a funkci orgánů je možné podpořit a posílit i v případě, že některé orgány již degenerovaly. Proto říkám svým klientům, že člověk má vždycky možnost vzít zdraví do svých rukou.

Náš tip:

Pokud by Vás zajímalo, co pro své zdraví můžete udělat, a pokud Vás oslovila přímo iridologie v podání Franka Navrátila, najdete ho přímo u nás v Domě osobního rozvoje. Schůzku si s ním můžete  sjednat na frank.navratil@volny.cz nebo se podívejte na jeho www stránky Návrat ke zdraví.

 

Autor článku: Helena Chvátalová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021