Orgasmus jako lék?

7. prosince 2016

Jako náctiletá si četla o bohyních, teď švédská lektorka Åsa Kullberg působí jako ztělesnění bohyně samotné. Svůj život zasvětila šamanství a otevřeně hovoří o sexualitě jako o katalyzátoru pro vývoj lidské duše. Nevěří na staré modely vztahů a zbavuje lidi brnění, které si po generace vystavěli kolem svých těl. Během svých seminářů předává starobylé a hluboké moudrosti našich předků o tom, jak důležitá je sexualita pro uvolnění životní energie.

Když jsem se na rozhovor chystala, uvědomila jsem si, že u mě intimita není úplně téma každodenního hovoru. Jsou lidé zdrženliví, když přijde řeč na tvou práci?

Je pravda, že hodně z toho, co dělám, je spojeno s intimitou. Lidé ale většinou přijdou, protože je to zajímá, chtějí dosáhnout hlubšího spojení. Mám účastníky z různých zemí, nejsou jen od nás. Obecně jsou však Švédi intimitě otevření. Mimochodem líbí se mi, jak jsi použila slovo intimita, protože má práce není spojená pouze s přímou sexualitou. Intimita se týká srdce, těla, duše i vztahu k přírodě a nám samotným. Od doby, co se věnuji šamanské tradici, je pro mě spojení s přírodou nepostradatelné.

Intimita se týká srdce, těla, duše i vztahu k přírodě a nám samotným.

Když jsi byla malá, mluvili s tebou rodiče o sexualitě otevřeně? Pamatuju si, že u nás doma to bylo celkem tabu.

To je zajímavá otázka. Už od dětství jsem byla velmi zvědavá. Měla jsem spoustu otázek, jak se dítě dostane do bříška a jak ven. Byli mi asi jen čtyři roky a máma mi koupila knížku i s audionahrávkami od Lennarta Nilssona, fotografa dokumentujícího lidská embrya. Už tehdy jsem to detailně studovala. Bývala jsem ale dost stydlivá a zasněná.

Vystudovala jsi učitelství. Co tě přivedlo k šamanství a tradici Sweet Medicine SunDance Path?

Asi v sedmnácti letech jsem začala intenzivně meditovat a cvičit jógu, zajímala jsem se o východní filozofii, studovala kult bohyně v různých kulturách a mytologiích. To mě přivedlo ke spiritualitě z ženského hlediska, kde je kromě jiných elementů zahrnutá i sexualita. Pracovala jsem rok se ženami z aspektu bohyně. Tím jsem se dostala k workshopu o sexuálním učení Quodoushka. Četla jsem spoustu knih a přála jsem si potkat svého učitele. Když jsem poznala Sweet Medicine SunDance Path, cítila jsem se jako bych našla domov. Učení o symbolu kruhu, kde je vše zahrnuté, mě učarovalo. Najednou to nebylo o opouštění země a putování k nebesům, ale o skutečném vyjádření ducha ve spojení se životem. Sexualita byla samozřejmě podstatnou částí toho všeho jakožto jeden z aspektů lidské bytosti.

Najednou to nebylo o opouštění Země a putování k nebesům, ale o skutečném vyjádření ducha ve spojení se životem.

Pomohlo ti to v partnerských vztazích?

Ano. Víš, můj učitel byl velmi zapálený, aby podpořil ženy i muže v hledání své síly. Pro mě jako pro ženu to znamenalo vyléčit si svá zranění a získat moc, díky které jsem schopná rozpoznat, co mi muži jasně zrcadlí. Měla jsem to štěstí, že jsem potkala mnoho krásných zrcadel v mém životě, co se týká vztahů s muži. Velmi jsem se naučila, především sama o sobě, o zralosti své duše. Nemusí jít ale nutně jen o partnerské vztahy. Dostávám odraz toho, jak rostu, i prostřednictvím vztahu ke svým studentům. Takže ano, vztahy jsou důležitým zrcadlem a já se díky nim neustále učím.

Je úžasné, jak můžeme růst a přinést vědomí do míst, kde se místo reakce rozhodneme jít hlouběji a hlouběji k sobě samotným, až se dostaneme domů, k tomu, kdo jsme.

Když už jsme to načaly, zeptám se s dovolením osobně. Jsi teď ve vztahu?

Momentálně žiji v partnerství s přítelem, se kterým jsme dali dohromady naše rekreační centrum, kde pořádáme semináře. Řekla bych, že máme mezi sebou velmi hluboké a pevné přátelství. Když dojde řeč na manželství, jsem na vážkách...

Co tedy říkáš na lásku na celý život? Je podle tebe něco takového reálné?

Určitě. V naší tradici hovoříme o různých podobách vztahů a máme možnost si vybrat cokoli, po čem zrovna duše touží. Může to být dlouhodobý monogamní vztah i otevřený vztah. Je to individuální. Zdá se, že v dnešní době chceme otevřít téma o formě tradičních vztahů, které už v mnoha případech podle starých zvyků nefungují. Jen nemáme model na ty nové. Objevujeme je skrze vlastní bádání. Podle mě zažité modely vztahů zejména pro dnešní mladou generaci už nebudou fungovat. Stejně tak ale vím, že i dlouhodobý vztah je možný. Záleží, jak jsou oba vyzrálí a do jaké míry jsou ochotní se od sebe učit a ustát ten zmiňovaný pohled do zrcadla. Znám páry, které jsou spolu řadu let a pořád se k sobě mají jako nejlepší přátelé. Podle mě je nejdůležitější, abychom byli upřímní sami k sobě v tom vztahu, do kterého se v danou chvíli ponoříme. Nikdy nevíme, jestli bude trvat pár měsíců nebo nadosmrti. Na druhou stranu je taky třeba rozpoznat, kdy je na čase posunout se dál. Tím ale nemyslím situaci, kdy se chcete vyhnout svému zrcadlu. V takovém případě se nám, jak víme, ty stejné odrazy objeví v příštím vztahu.

Podle mě je nejdůležitější, abychom byli upřímní sami k sobě v tom vztahu, do kterého se v danou chvíli ponoříme. Nikdy nevíme, jestli bude trvat pár měsíců nebo nadosmrti.

Pracuješ se starou moudrostí šamanů. Jak vnímali sexuální energii a její důležitost šamané a jak ji vnímáme my, současná západní civilizace?

Tato tradice není jen o sexualitě, věnuje se lidské bytosti jako takové a vývoji duše. Je o rovnováze na úrovni emocionální mysli, srdce, ducha i duše. Naši učitelé byli géniové, když přeložili svoji tradiční starou moudrost o symbolice kruhu do jazyka moderní civilizace. Dnes už to není jako dřív, kdy bylo v každé komunitě jen pár vyvolených, a ti měli spojení s duchem nebo s vyššími dimenzemi. Teď má tu možnost spojit se s vyšším vědomím potenciálně každý. Je to jako naladit nástroj na harmonickou rezonanci s životním celkem a toho člověk dokáže pomocí dosažení rovnováhy mezi jednotlivými elementy. Například voda v přírodě představuje emoce, země je tělo, oheň zastupuje duši a prázdný element uprostřed kruhu vyjadřuje stav duše, sexuální aspekt.

Bude toto povídání součástí tvého workshopu Quodoushka, který spolu s Amarou Charles vedeš i v České republice?

Ano. Ukážeme si na jednoduchých příkladech, jak dosáhnout harmonické rezonance a vyrovnanosti. Pouze v lidském světě věříme, že jsme od sebe nějak odděleni. Ve světě rostlin, minerálů nebo zvířat žádná separace neexistuje. Všechno je propojené s výjimkou světa lidí. Naší úlohou je zapojit se zpátky do životního celku. Všechny aspekty jsou důležité - srdce, mysl, tělo, duše i duch a sexuální energie může fungovat jako skutečný katalyzátor pro vývoj duše. Potenciál sexuální energie a orgasmu jsou nekonečné a my, jakožto lidské bytosti, se musíme přenastavit a otevřít se této energii a bráně duše. Je to otázka vzdělání a informací, jak na to.

...sexuální energie může fungovat jako skutečný katalyzátor pro vývoj duše.

Jak to bude v praxi probíhat?

Workshop zahájím obřadem s dýmkou. Jedná se o mocné a krásné otevření prostoru. Po té přejdeme k dýchacím cvičením, díky nimž se v těle vytvoří nebo otevře proud energie. Tím se aktivuje duševní sílasexuální energie a postupněvytvoří orgastickou zkušenost, jež pomůže k nastolení rovnováhy.
To se pak může promítnout do spojení se sebou samými i ostatními. Je to nádherná technika. Další část bude pohybová, taktéž vedoucí k otevření člověka na jeho cestě ke spojení. Představím symboliku kruhu a prostřednictvím ceremonie s dýmkou zažehneme naši vnitřní horkou dýmku představující spojení mezi srdcem, duchem a celkem.

Ve svém učení se zmiňuješ o různých druzích orgasmu. Jakou má pro tebe vyvrcholení symboliku?

Orgasmus je dar, který my - lidské bytosti - vlastníme. Je to velmi vyživující energie. Pokud o něm mluvíme jako o vybití energie, můžu ho přirovnat k bouřce a blýskání. Když se v přírodě blýská, v celém prostoru dojde k vybití energie a nastolení rovnováhy. Blesky vyjadřují velký pohyb energie mezi dvěma póly a díky vybití se oba póly vybalancují. Když se na to podíváme z hlediska člověka, skrz vybití energie se jedinec otevírá celku a propojení všech dimenzí. Dá se to přirovnat i k čakrám. Pokud některá z nich není v celém procesu zahrnutá, pak orgasmem nezískáme nic než jen pouhé uvolnění napětí. V Quodoushce proto učíme o různých formách vyvrcholení u mužů i žen a jejich dopadu na srdce, duši, ducha, tělo i mysl.

Řekla bych, že běžně lidé rozdíl v orgasmu nevidí...

To je pro dnešní společnost typické. Nemáme školy ani rodiče, kteří by s námi hovořili o potenciálu orgasmu. Musíme na to přijít sami a naše těla jsou jako v brnění. Někteří lidé mají kontrakce a dosahují uspokojení pouze na bázi uvolnění nějaké tenze. Sexualita je teenagerům představována skrz internet a pornografii, kde podle mě potenciál a hloubku skutečného milování nenajdou. Vracím se tak k původní myšlence, že všechno musí být vědomé a upřímné. Je tu tolik úrovní k zažitínež jen samotné uvolnění napětí. Pokud je člověk napojený a potkal svoji duši, pak dopad milování nabyde zcela jiného rozměru.

Nemáme školy ani rodiče, kteří by s námi hovořili o potenciálu orgasmu. Musíme na to přijít sami a naše těla jsou jako v brnění.

Některé náboženské směry vyzývají k životu v celibátu. Po tom všem, co jsi mi řekla, mě ještě zajímá tvůj pohled na tuto věc?

Symbolika kruhu neopomíjí ani jiné druhy sexuálního vztahu a najdeme v něm i případ celibátu. Netvrdíme, že celibát rovná se abstinence. Člověk se v celibátu věnuje jednotě prostřednictvím svého ducha a svého skutečného já. Jedná se o božský aspekt. Můžeme zvolit celibát na nějaký čas třeba mezi vztahy, nebo abychom se znovu sebepoznali. V některých tradicích mniši meditují roky a roky o ženských božstvích a zapojují tak celou svou životní sílu do této entity. Některá náboženství od sebe naopak sexuální energii a ducha oddělují. To je podle mě část kolektivní šedi v lidské duši, protože sexuální energie je životadárná a neexistuje žádné rozpojení mezi ní a bohem. Sama jsem strávila nějaké mezidobí v ášramech, kde nebyla intimita povolena, a brala jsem to jako příležitost pracovat na svém nitru. Smyslem bylo dovolit energii, aby proudila do srdce, aby se otevřelo, protože sexuální energie nemůže být katalyzující, dokud je srdce zavřené.

 

Akce lektorky v ČR:
http://www.maitrea.cz/asa-kullberg

 

Autor článku: Lenka Nechvátalová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021