Osvoboďme svou sexualitu aneb Nenechme ze sebe udělat voly

4. prosince 2013

Letošní Dušičky jsem se svým partnerem strávila v Centru osobního rozvoje Osho Leela. Pokud teď čekáte idylické vyprávění o dlouhých lesních procházkách nebo romantických západech slunce za troubení jelenů v říji, nejspíš Vás zklamu. Celé tři dny prodlouženého víkendu jsme makali jak šrouby. Ke slovu se dostala naše první čakra – a my řvali spolu s ní.

Tantrickým seminářům a tantře obecně jsem se do té doby vyhýbala jak čert kříži. Cítila jsem, že „jednou někdy možná...“ si tím budu chtít projít. Dosud jsem se na to ale necítila dostatečně připravená. Hezký názor – a vlastně proč ho nemít, že?

Jenže pak je tady ještě něco víc než rozum a pocity. Něco, co nás táhne neustále dál a hlouběji; do míst, kde linearita času, tanečky našich eg a ochranné masky zcela ztrácejí svůj smysl. Naše duše hluboce touží po uzdravení; často mám pocit, že pro to udělá cokoliv. A co s touto její bytostnou touhou dělat? Především si uvědomit, že to je dar. Potom ho s láskou a vděčností přijmout a naslouchat, co nám naše duše říká. A pak taková maličkost: s důvěrou v proces ji následovat.

Aby mohlo přijít nové, staré  musí odejít- ať už to jsou představy, iluze, obavy, nejistoty, ale také oblečení, rozbité  nádobí nebo polomrtvá přátelství s lidmi, se kterými si už nemáme co říct. A také se říká, když je žák připraven, učitel se vždy najde. Do života mi vstoupili Dhyandeepa a Nisarga, dva duchovní učitelé, přátelé, spřízněné duše, partneři, milenci – a také lektoři programu Od sexu k nadvědomí, který vytvořila jejich duchovní učitelka Sarita. A právě na Dušičky se konal první seminář této „cesty sedmi čakrami v sedmi víkendech“.

Nechte býka býkem!

Seminář byl věnovaný tématům první čakry, tedy naší životní síle a sexualitě, našemu vztahu k hmotnému světu a k našim zdrojům. Jak se stane, že se od své životní síly odstřihneme? A proč bychom to vlastně dělali dobrovolně? Něco tady nehraje; dobrovolně se svého energetického potenciálu přeci vzdávat nebudeme... „Životní síla a sexualita mají ohromný energetický potenciál,“ říká Nisarga. „Pro společenský, politický nebo náboženský systém je ale důležité, aby lidé byli snadno kontrolovatelní a ovladatelní. Proto je nutné je odstřihnout od zdroje jejich životní síly. Protože životní síla přináší svobodu! To je jako s tím býkem: Když ho chcete zapřáhnout do káry a donutit ho, aby ji táhnul, musíte ho zbavit „koulí“, musíte ho vykastrovat. A tím ho připravit o jeho divokost a životní sílu...“

Představa, že jsem jedna z těchto „zvířátek“ poslušně cupitajících tam, kam určuje někdo jiný, se mi vůbec nelíbí. Pravda je však taková, že to je přesně ten důvod, proč jsem se přihlásila právě na tento seminář: znovu nalézt přístup ke své životní síle, kterou jsem poslední dobou silně postrádala - stejně jako radost, spontánnost, odevzdanost nebo důvěru v sebe a v život sám. Jsou tohle všechno témata první čakry? „Mohou být... ale nemusejí,“ zamýšlí se Deepa. „Například ztráta radosti nemusí vždy souviset pouze s první čakrou, stejně tak to může být projev určité disharmonie ve druhé nebo i čtvrté, srdeční čakře. První čakra je kromě tématu životní síly a sexuality silně spojena s uzemněním, s naším tělem, s tím, jak moc si jsme vědomi a prožíváme, že jsme součástí Země. Jak moc životu věříme, jak moc důvěřujeme, že vždycky dostaneme to, co potřebujeme, a dostaneme dostatek. Jak moc jsme ve hmotném světě a ve svém těle ukotveni. Hodně lidí je v dnešní době dobře zajištěna, jsou obklopeni spoustou hmotných statků, mají auto, hezký byt, dobrou práci, milující rodinu a děti... ale uvnitř se necítí naplněni. Něco jim stále chybí. A docházejí k tomu, že ani peníze, ani nejnovější technologie ani jejich mysl jim to dát nemůže.“

„Musí existovat něco víc!“

Že by tohle byl přesně ten okamžik, kdy se přes poušť svých iluzí a tužeb vydávají hledat poklad svého života, aby na konci cesty zjistili, že ho celou dobu nosili v sobě? Jak jednoduché, zdá se; a přesto s touto alchymickou proměnou svého hlavního hrdiny udělal Paulo Coelho díru do světa.

„Ano, lidé začnou vnímat, že existuje něco víc, že za tím vším MUSÍ existovat něco víc,“ říká téměř naléhavě Deepa. „Můj učitel Gurdjieffovy Čtvrté cesty tomu říká magnetický střed, který je uvnitř každého z nás a který volá po tom, abychom se vydali na spirituální cestu a začali hledat probuzení. A když už se jednou vydáme, tak nemusíme hned měnit celý svůj život; můžeme dál chodit do stejné práce jako roky před tím, ale budeme ji dělat jinak. A jak se budeme postupně otevírat a pročišťovat, budeme se také dostávat stále blíž a blíž skutečné životní energii – a už nebudeme potřebovat žádné její náhražky v podobě stále se zrychlujících moderních technologií. Pro mě je tedy odstřižení se od životní energie spojené s evolucí člověka a jeho současným způsobem života.“

„Poznat, že jsme odstřiženi od své životní síly, není složité,“ přidává se Nisarga. „Prostě se necítíme naplněni. Neustále něco hledáme, neustále nám něco chybí. V oblasti sexu můžeme například hledat uspokojení v pornografii, místo abychom ji hledali v intimitě a posvátném sexu se svým partnerem.  Nebo neustále něco hromadíme, chceme víc a víc... až se v jednom okamžiku sami sebe ptáme: ,Tak jo, mám tohle a tohle... A kde je skutečný život?´ Tehdy začínáme pociťovat, že nežijeme plně, a začneme se pídit po tom, jak to udělat, abychom žili...“

Prožít naplno své NE! a ANO!

Jedna z věcí, které  mě na semináři překvapila, byla přímost a rychlost, s jakou jsme byli do jednotlivých cvičení pozýváni ... a s jakou jsme do nich šli. Na druhou stranu: na co čekat? A tak jsme dýchali a funěli, používali svůj hlas, zas a znovu jsme uvolňovali své tělo a svým dechem mu pomáhali rozvádět energii ze svého sexuálního centra do každé jeho buňky místo toho, aby zůstávala „v křeči“ pouze v oblasti genitálií a břicha.

Dotýkali jsme se svého těla, poznávali a vědomě ho prociťovali, vědomě ho používali. Tančili jsme – divoce a se zápalem a pak zase jemně, sotva znatelně. Prozkoumávali jsme plamen své sexuální alias životní síly, jeho potenciál a různé příchutě v různém projevení. Například během cvičení, které nás přivádělo k našim emocím spojeným s jasným NE! a následným jasným ANO! Šlo o to procítit, jak naším NE! a ANO! doslova křičí celé naše Bytí. Pracovalo se ve dvojicích, a zatímco jeden hluboce prožíval své odmítání a přijetí, druhý z dvojice tím měl možnost zakusit, jaké to je být odmítnut – boří se v tu chvíli svět a zůstáváme v pocitu opuštění? Nebo oheň agrese a touhy dostat, co chceme, vzplane ještě mohutněji? Principiálně naprosto identické situace zažíváme každý den, jen každý z nás na ně reaguje jiným způsobem – vlastním našim životním zkušenostem a zážitkům. Jak to máte Vy?

Tantra v každodenním proudu života

A v neděli ráno se to stalo; nevím, zda za to mohla nesnesitelná „křehkost“ bytí předešlého večera mezi mnou a partnerem nebo probíhající procesy, nastartované a intenzivně prožívané od pátečního rána. Vím jediné: v neděli ráno jsem prožila svou životní sílu plně. Bez jakýchkoliv kompromisů a limitů. Bez posuzování a bez únavy. V neděli ráno jsem se dotkla toho, proč jsem na seminář přijela: plného procítění sebe sama, své radosti a živosti, své existence. Svého naprosto jedinečného místa zde na tomto světě. Taneční meditace Our Sacred Earth, vřele doporučuji k uzemnění a k poznání a procítění sebe sama, svého zdroje, své životní síly, své existence.

Víkend věnovaný první čakře se chýlil ke konci. Spousta zážitků a poznání, uvolnění a především nástrojů pro domácí procvičování. A vůbec nejde o to, zda žijete v páru či nikoliv; tantra nejsou pouze sexuální techniky k dosažení transpersonálních zážitků a prožitků božské Jednoty během milování. Tantra je způsob života, jakým ho žijeme a jak na něj nahlížíme. Tantra je každodenní uvědomování si, jak nakládáme se svou energií, a vědomé rozhodování, jak s ní v jiné situaci naložit jinak. Tantra je uvědomování si a prožívání svého těla, jak plně jsme v něm zakotveni. Tantra je současně také jeho pročišťování a péče o něj; na vnitřní i vnější úrovni.

„Pro tantru je lidské tělo chrámem, ve kterém přebývá bůh. A protože chceme náš chrám udržovat čistý, musíme se o to také náležitě postarat. Tantru tedy zajímá nejenom kvalita stravy, ale také pročišťování energetických blokád,“ říká Nisarga.

Jakým způsobem tedy můžeme toto čištění podpořit, kromě kvalitní stravy?

Nisarga: Pro tantru jsou tři základní nástroje: dech, hlas a pohyb těla. Blokády, které díky nim čistíme, jsou emoční, fyzické i energetické a jsou uložené v našem nervovém systému i v samotném těle - nejčastěji v oblasti pánevního dna, boků nebo hrudníku. Cvičení vycházejí z bioenergetiky, protože jejich zakladatel, Wilhelm Reich, objevil jeden důležitý fakt: Pokud tělem provádíme speciální pohyby a dýcháme při nich opačně, než je nám přirozené, narušujeme zaběhnuté dechové vzorce. Vědomě tak ve svém nervovém systému vytváříme chaos, který v našem nervovém systému začne uvolňovat zaseknuté emoční vzorce.

A my nemusíme rozumět tomu, co se děje nebo k jaké traumatické situaci se daná blokáda vztahuje. Mysl se do toho nikterak nezapojuje. Také proto to je velmi efektivní metoda uvolnění traumat, aniž bychom sáhodlouze analyzovali, o jaké trauma konkrétně jde.

A my nemusíme rozumět tomu, co se děje nebo k jaké traumatické situaci se daná blokáda vztahuje.

Deepa: Pokud začneme dýchat vědomě, dostaneme se pod povrch svých naučených automatických vzorců dýchání a tím je narušíme zevnitř. (odmlčí se) Ráda bych všechny tři nástroje trochu rozvedla: Podobně jako od své životní síly, jsme už od raného věku postupně odstřiháváni i od svého hlasu; tím, že jsou vymezeny pouze určité prostory a místa, kde je dovoleno se hlasitě projevovat, ale jinde ne... I náš hlas se tak postupně stal předmětem kontroly. A přitom je v něm tolik síly!

Stejně jsou na tom naše pohyby a vztah k našemu tělu: I když prozkoumávat okolní svět i sám sebe, své tělo je naprosto přirozené každému dítěti, jsou nám vůči tělu, podobně jako hlasu, určovány podmínky, co se smí a co se nesmí. Vlivem výchovy jsme tak učeni, že zatímco některých jeho částí je normální se dotýkat, jiných nikoliv. A tak si z těchto uměle získaných, podmíněných vzorců postupně kolem sebe budujeme ochranný štít. Tantra nás učí tento štít rozpustit a vrátit se ke své přirozenosti.

Jaké to je být partneři coby lektoři semináře a současně v životě?  Hádáte se někdy? A jaké to má vlastně výhody pracovat jako pár?

Deepa: Tím, že jsme se partnery stali na tantrickém semináři, kde se sami sobě i ostatním otevíráte ve své přirozenosti, neměli jsme před sebou žádné masky. Náš vztah je díky tomu daleko hlubší. Jinak jsme jako každý obyčejný pár, máme na věci rozdílné názory, jiný způsob uvažování, jinak komunikujeme. A tak spolu také ... „diskutujeme“. Pokaždé si ale udržuji vědomí, že to je pouze  vnější ochrana nebo ego. A je to tak v pořádku, alespoň tím můžeme projít.

Jinak práce v páru dává obrovskou příležitost poznat sebe sama a také vztah jako takový do daleko větší hloubky. Právě skrze toho druhého. Hlouběji než bych se dostala bez něj.

Nisarga: Mně osobně práce v páru umožňuje vnímat Deepu, ale také celý život a ostatní lidi z větší perspektivy. A jak Deepa říkala, jde o to rozpoznat, kdy z nás obou promlouvá naše ego – a tehdy ho zastavit a stále si udržovat vědomí společné cesty a všech kvalit, které ten druhý má a které se skrývají pod vrstvou ega. Těmito kvalitami je čistá láska a čisté vědomí.

Za spolupráci a milé přijetí děkuji Leele V. Sedláčkové a Premdasovi.

Náš tip:

Deepa a Nisarga, původem z odlišných krajin, se s tantrou seznámili v Indii. Jejich duchovní a tantrickou mistryní je Mahasatvaa Ananda Sarita, u které studovali a prošli výcviky. Nyní cestují po světě a pořádají semináře v nejrůznějších státech světa; kde konkrétně, se dozvíte na stránkách Conscious awakening.

Pokud byste je však rádi viděli v České republice, zajeďte do Osho Leela centra u České Lípy v severních Čechách – další je na pořadu dne druhá čakra spolu s tématy emocí, plynutí, přijímání a tvoření. „Každá čakra představuje pro člověka jednu konkrétní životní lekci. Vzhledem k individuálním podmínkám každého z nás, jako je karma, životní zkušenosti nebo podmínky, v jakých žijeme, se však tato lekce projevuje v různých detailech. Pořád je to ale jedna a tatáž lekce,“ říká Deepa coby pozvánku pro ty, kdo některé ze zmíněných témat cítí jako epicentrum své zablokované životní energie.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021