Posvátnost ženského těla a jeho cykličnosti

6. března 2013

Ženské kruhy „léčí“ prostřednictvím sdílení – a to i tehdy, když si jsou ženy nesympatické nebo spolu nesouhlasí. „Všechny totiž spojuje to, že jsou ženy, takže všechny vědí, jaké to je menstruovat, porodit nebo po milování zůstat od svého partnera neuspokojená...,“ říká Lilia Khousnoutdinova, lektorka ženských skupin. Co všechno ještě ženy spojuje a jaký to má vliv na partnerství?

Lilio, tématem vašich seminářů je, obecně řečeno, posvátnost ženství. Čím pro vás je, vzhledem ke společensky uznávaným normám a představám o tom, co to znamená „být žena“?

Jelikož jsem dula a pracuji také s porody, tak to prazákladní a posvátné v ženě je její schopnost dávat život. A tento zázrak se odehrává přímo tady (ukazuje na své břicho), v ženském těle. Zároveň je to ale doprovázeno obrovským paradoxem: Jakékoliv projevy ženského těla, menstruace a i porody samotné, jsou totiž často společností chápané jako špinavé a nežádoucí. A co víc, takto je často chápou i ženy samotné. A tak se je snaží všemožně sterilizovat, očistit, vymazat.

Navíc my, ženy, jsme vedeny k tomu, že svému tělu nesmíme důvěřovat, že ho musíme neustále kontrolovat, protože nás může „zradit“, například začne krvácet vždy, když máme bílou sukni... Podle mě je tohle problém, protože když žena nemůže věřit svému tělu, jak potom může věřit sama sobě? Jak se má cítit bezpečně, když cítí, že uvnitř ní je něco, co ji může kdykoliv zradit?

A tak hledáme ujištění „jinde“...

Ano, přesně tehdy se obracíme na vnější autoritu nebo pomůcku, ať už je to tampon, hormonální antikoncepce, rada někoho moudřejšího... Ale hlavně nesmíme věřit samy sobě! Posvátnost ženství je v tom, že žena je v těle a spousta ženských iniciací a pochopení moudrosti je také v těle – což je těžké přijmout, protože pokud se naše spiritualita od něčeho odpojila, tak právě od těla a ještě víc od ženského těla.

A toto se snažím ženám předávat na svých kruzích: Poznání, že ženské tělo není zrádné, ale naopak moudré a jeho cykly a výkyvy mají svůj důvod a snaží se nám radit. Poznání, že ženské tělo v sobě nese potenciál tvoření, ať už nového života nebo projektů, protože žena může tvořit i jinak než fyzicky. Poznání, že síla a moudrost ženy se skrývá přímo v jejím těle, a že vše, co se v něm děje, je čisté, posvátné a naprosto v pořádku.

Síla a moudrost ženy se skrývá přímo v jejím těle a vše, co se v něm děje, je posvátné a naprosto v pořádku.

Jde tedy o to znovu navázat vztah se svým tělem a přijmout jeho moudrost. Jakou roli v tom hrají archetypy bohyň, se kterými na svých seminářích také pracujete?

Pomáhají nám uvědomit si vlastní identitu jako žena. Má-li společnost archetypy bohyň a uctívá-li je, mají potom ženy žijící v této společnosti k dispozici pozitivní archetypy, se kterými se mohou ztotožnit. Ve chvíli, kdy společnost nabízí pouze mužského boha, si žena bude klást otázku, jestli není nějaká druhořadá a proč muž je bůh a ona zůstává „jen tak“... Ženu takto ze svých řad vyřadila řada náboženství, nejenom křesťanství.

S tím, jak se ženy v dnešní době pídí po svých nových a zároveň starých rolích, hledají bohyni, o kterou se mohou popřít a říct si „Ano, ona je silná a já mohu být také...!“, „Ona je krásná a odvážná a zároveň tvoří a vede války a já mohu také...!“ Na toto téma vypracovávám doktorát a provádím řadu rešerší, které potvrzují, že to skutečně funguje.

Jednou z podstat ženství je cykličnost. Kde jinde se s tímto tématem více setkat než na ženských kruzích...

Ano, opakující se cyklus v ženském těle se připodobňuje do tradičního modelu dívky, matky, milenky a stařeny vzhledem k tomu, v jaké části menstruačního cyklu se žena právě nachází. Pracujeme tedy s těmito archetypy. A zároveň s Kolem roku, které se odvíjí od opakujících se cyklů v přírodě, od slunovratů a rovnodenností, protože každé roční období má svou bohyni patronku, nositelku určitých kvalit, se kterou se mohou ženy v různých fázích svého života potkávat a ztotožnit.

Proč je podle vás důležité se k této cykličnost, ať už v ženském těle, tak v přírodě, vracet a znovu ji zvědomovat?

Protože nám umožňuje plout sama se sebou, s tím, co se ve mně odehrává a co se odehrává v přírodě. Plout s proudem, ne proti němu; a toto plynutí je také jedním z prazákladů, který vnímám jako ryze ženský. Vztáhneme-li to na jeden konkrétní archetyp bohyně, bohyně válečnice, znamená to, že žena díky své silně vyvinuté citlivosti jde za tím, co cítí, že je pro ni správné. Jde s proudem, svým vnitřním, i když s tím druzí nemusejí souhlasit.

To je také to, o co jde v ženských kruzích: Vytvořit bezpečný a zároveň otevřený prostor, ve kterém mohou ženy spolu sdílet, aniž by na sebe pohlížely jako na soupeřky. Prostor, ve kterém každá může říct, jak co cítí, a nemusí se bát odmítnutí; ostatní ženy přijmou její názor jako „jiný“, i když s ním třeba nesouhlasí.

Tento prostor, ve kterém ženy nesoutěží, ale naopak se podporují, podle mě v současné společnosti chybí nejvíc. Protože i když si třeba nějaké ženy nejsou sympatické nebo spolu nesouhlasí, všechny spojuje to, že jsou ženy, a tudíž vědí (zdůrazní), jaké to je menstruovat, porodit nebo po milování zůstat od svého partnera neuspokojená...

I když si nějaké ženy nejsou sympatické nebo spolu nesouhlasí, všechny spojuje to, že jsou ženy.

Sdílení je skutečně důležité a nesmírně léčivé... Vzpomínám si, když jsem takto poprvé seděla v kruhu žen a promluvila. Třásl se mi hlas a přitom jsem cítila hluboké pochopení a přijetí. A úlevu...

Sdílení dokáže být skutečně velmi hojivé... Například v cyklu lunárního setkávání zvané Moonlodge  (tradice tzv. Červeného stanu, pozn.red.) se při každém novoluní potkáváme s uzavřenou skupinkou žen a procházíme spolu jednotlivé archetypy ženství včetně témat, která se jich týkají: první menstruace, sexualita, mateřství a přechod. Ženy vyprávějí své vlastní příběhy a to, co třeba celé roky držely v sobě a nikdy nikomu neřekly...

Opakovaně při tom zažívám, jak silné a významné to pro ženy je, když poprvé promluví o potratu, o traumatických zážitcích z porodu, úmrtí dítěte nebo znásilnění. Tím, že tato témata společně otevíráme, může nastat jejich hojení. Pro to používáme různé rituály, pronášíme různé modlitby... Jde o to, aby žena cítila, že je ve svém zranění viděna a zároveň chápána a přijímána.

Zároveň s tím si uvědomujeme, že tyto těžké okamžiky jsou pouze stínovou stránkou toho „krásna“, které všechny probíráme rády, jako jsou krásná milování, krásné porody a orgasmické porody... (usmívá se) A tak, jak mluvíme o svých stínech, o bolestivých zážitcích, je potřeba mluvit i o svých vrcholech, o tom krásném; protože se velmi často stává, že žena tím, když mluví o těchto krásných věcech, vzbuzuje závist a útoky ze svého okolí. Proto vytváříme ženské kruhy, abychom o všem, co k životu ženy patří, mohly mluvit v prostředí, které je podporující a chápající...

Co třeba setkávání žen, kamarádek – ta tuto potřebu nevynahradí?

Podle mě ne. Možná dřív, když ženy nechodily do práce a scházely se spolu, něco spolu ručně vyráběly, ale dnes na toto už prostor nemáme. Maximálně se sejdeme s kamarádkami, ale ani to některé ženy nedělají. Na kruzích ale zažijí, že to skutečně je (zdůrazní) možné a že to dokonce mohou začlenit do svého každodenního života. A to je také další ze záměrů toho, proč ženské kruhy pořádám.

(odmlčí se) Myslím si, že setkávání žen jsou prostě potřeba. Spoustu takzvaných ženských témat totiž náš přítel či partner, i kdyby byl sebevíc empatický, chápavý a láskyplný, nepochopí, protože je prostě nemá zažité. Nemá stejné pocity v těle, nikdy nemenstruoval a nikdy nerodil a také orgasmus prožívá jinak... Vzájemná podpora je důležitá a my, ženy, ji často vyhledáváme, protože cítíme, že nám dělá dobře; akorát že ji vyhledáváme u partnera, protože tak je nastavená dnešní společnost: Partner nám má být vším! Psychoterapeutem, milencem, manželem, živitelem, kamarádem, kamarádkou (směje se) ... Ale on možná některé z těchto rolí nemůže poskytnout, protože to je doména kolektivu žen.

Náš tip:

Zajímá-li Vás téma ženských kruhů a oslovil-li Vás Liliin přístup, podívejte se, kdy má u nás v MAITREI další seminář. Nebo pro Vás možná budou inspirativní přímo www stránky Liliy.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021