„Přijímám vše s důvěrou“

17. listopadu 2011

Režisér, scénárista a dokumentarista, cestovatel, pozorovatel, zachycující, hledající. To je jen několik málo tváří Viliama Poltikoviče. Povídali jsme si především o jeho nových filmech z Peru, které právě vznikají ve spolupráci s MAITREOU. Mezi námi: Máme se na co těšit...

O Viliamovi je známo, že moc nemluví. „To je pravda, dřív jsem na různých besedách na dotazy posluchačů odpovídal jednoslabičně… A někteří spolužáci z FAMU vzpomínají, že za těch pět let, které jsme spolu strávili, ode mě slyšeli akorát ahoj…,“  potvrzuje. Ty doby, zdá se, jsou naštěstí pryč.

Jsi známý jako režisér a dokumentarista a hodně cestuješ. Má tvé cestování nějaký cíl?

Má, vždycky někam dojedu. (směje se) Od malička mě zajímá, jaký je smysl našeho bytí a kam směřujeme. Na cestování mě baví nejen, že poznávám jiné kraje , ale také právě to, jak se s tím vyrovnávají v jiných kulturách. Tak cestuji a dělám o tom filmy. A těší mě, že se o to mohu díky nim podělit a nabídnout inspiraci, která je podle mě pro nás, pro západního člověka, přínosná a nová a nějakým způsobem rozvíjející a osvobozující.

Inspirují tebe něčím tvé cesty?

Určitě. Ani ne tak v tom, že bych díky setkání na cestách prožíval nějaké zásadní podněty nebo zlomy, ale spíš ve mně rozvíjí nasměrování, které v sobě přirozeně mám a cítím už od dětství. Všichni jsme Jedno projevené v nekonečné rozmanitosti a uvědomovat si to a vracet se do Jednoty skrze tyhle různorodosti  je hezké. Ale i přes rozvíjení toho, co jsem už v sobě cítil, samozřejmě přichází nečekané, třeba v Peru.

Co nečekaného přišlo?

Prožitky tam jsou velmi intenzivní a silné, až překvapivě silné. Nejsilnější pro mě bylo setkání s magickou realitou, na které se podílí ayahuaska, šamani a jejich způsob odečítání informací a také pro tamní lidi samozřejmá setkání s tím, co my nazýváme mimozemské bytosti. Existují tam zvláštní místa, energetické zóny, které se vyznačují zvláštní silnou energetickou anomálií.

Zkušenost s UFO mají v Peru stovky, tisíce lidí a zřejmě je tam  po staletí a tisíciletí, protože jsou dochované i archeologické nálezy, které tyto bytosti a létající objekty znázorňují. Šamani s nimi telepaticky komunikují, někteří dokonce tvrdí, že od nich dostávají i výuku, že jim dávají určité schopnosti a možnosti nahlédnout do jiných utajených, pro nás nepřístupných souvislostí a informací.

Mohli bychom říct, ano, to jsou vesničané a shovívavě se nad tím usmát, ale těmito jevy se zabývá i vláda. Mluvili jsme s vládním expertem Dr. Anthony Choyem, který má svůj vlastní kabinet v rámci vzdušných sil peruánské armády, a ten nám to potvrdil. Sám UFO viděl, natočil a dokonce nám i nějaké záběry prodal, budou ve filmu, který připravujeme. Podle něj je postoj peruánské vlády zatím takový, že o tom veřejně mluvit nechce, ale kdyby se to provalilo, je připravena to veřejnosti vysvětlit.

Sám UFO viděl, natočil a dokonce nám i nějaké záběry prodal, budou ve filmu, který připravujeme.

Podle něj to ale nejsou mimozemšťané, lepší je označovat je jako bytosti z jiných dimenzí. Protože, jak tvrdí, žijeme ve Vesmíru, který je mnohadimenzionální. Každý kousíček prostoru je součástí  mnoha paralelních světů s vyššími dimenzemi, které se prostupují, které my nevnímáme ani nevidíme, nicméně  jsme jejich součástí, nevědomě s nimi komunikujeme a vzájemně se ovlivňujeme. Tyto bytosti mají navíc schopnost procházet těmito světy a náhle se nám objevit nebo zmizet.

Co tobě osobně toto setkání dalo?

Bylo zajímavé zjištění, že my na tohle všechno tady pohlížíme s úsměvem a vlivem médií na to máme  až pohrdlivý pohled, kdežto tam to je realita, kterou zažila spousta lidí. A jejich výpovědi se shodují a jsou přesvědčivé. Oni sami nevědí, o co jde, a čekají, že jim to odborníci vysvětlí. Odborníci to také zkoumají, ale zatím mlčí...  Samozřejmě, kdo s tím nemá zkušenost, se nad tím může právem pousmát, ale myslím si, že by se tomu nikdo neměl a priori uzavírat jenom proto, že tu vlastní zkušenost nemá. Protože svět je nekonečně rozmanitý a my vidíme jenom to, co vidíme (směje se), a to je strašně malinko z celé reality.

Viliam Poltikovič v Jižní Americe

Prostě bychom měli být otevření. Když se někdo něčemu vehementně brání, tak je vidět, že je něčím ovlivněný,  médii, výchovou... Že něco nechce přijmout, aby změnil svůj pohled na svět, protože by tím  přišel o nějakou jistotu, která je však stejně iluzorní… Ale otevřený člověk, který chce svět opravdu poznat, by si měl říct ano, vše je možné. Já s tím tu zkušenost sice nemám, ale možné to je.

Působíš na mě dojmem, že jsi hodně citlivý a vnímavý. Měl jsi nějaké prožitky, tělesné nebo duševní, když jste byli v těchto zónách?

Každopádně tam je mimořádně silná energie, to je tam cítit… Jsou to ale věci, které se nedají přesně klasifikovat, na to neexistují pojmy ani veličiny. Takže i pro tuhle neuchopitelnost se k tomu věda staví tak trochu spatra. Realita v těchto zónách není tak pevná, je daleko víc snová, magická a přechod do jiných dimenzí  je tam proto zřejmě snazší. Proto jsou tam ty úkazy častější.

V těchto zónách jste i spali?

Ne přímo v jejich epicentru, ale spali jsme tam. V noci jsme byli i na vrcholcích hor, kde se lidé ztrácejí nebo kde dochází k časovým posunům, Nic mimořádného jsme tam ale nezažili, i když jsme byli v místech, kam s námi nechtěli jít ani místní, protože se báli. Je tam jedna hora, odkud se lidé buď nevrátí nebo se tam zblázní…

Šli jste na ni?

Šli a šli jsme tam sami, protože  s námi nikdo nechtěl jít, nikdo neměl čas, přestože všichni seděli venku před domy a povídali si. (směje se) Byli jsme tam do půlnoci, ale nic zvláštního jsme nezaznamenali.

Na ten spánek jsem se ptala kvůli tomu, jestli jsi zaznamenal, že bys v těchto zónách měl jiné sny než obvykle.

Ani ne. Ale že to je jiný prostor, to cítit je. Byli jsme tam ale jako průzkumníci a pracovali jsme tam, takže jsme se museli držet při smyslech (směje se) a nemohli se nechat unášet zavádějícími pocity. Navíc u toho natáčím a to mě drží při zemi. Ale chceme se  do těch míst vrátit a zkusit natočit další věci, tak uvidíme....

Z tvé cesty do Peru právě teď vznikají dva celovečerní filmy…

První se bude věnovat šamanismu a ayahuasce a hotový by mohl být na přelomu října a listopadu, bude se jmenovat Maestra Ayahuasca. Ten druhý zaměřený na paralelní světy, bytosti z jiných dimenzí a úkazy UFO, dokončíme  snad začátkem prosince – plánovaný název je Učitelé z hvězd. Měl by ukázat, jak šamani s těmito bytostmi spolupracují, jak skrze ně nejenom získávají poznání, ale díky nim i léčí, protože využívají jejich energii k léčení. S jejich pomocí dělají takzvané psychické operace, kdy vytáhnou ducha nemocného z těla,  bytosti ho odoperují, pak  vrátí ducha  do těla, šaman určí dietu a je hotovo.

Vytáhnou ducha nemocného z těla,  bytosti ho odoperují, pak  vrátí ducha  do těla, šaman určí dietu a je hotovo.

Jak si tyto filmy představit? Jako reportáž? Nebo rozhovory se šamany?

Co se týká toho prvního o šamanech a ayahuasce, bude obsahovat výpovědi šamanů i různých odborníků, kteří mají k ayahuasce co říct. Prostřednictvím tohoto filmu bude mít člověk možnost se s tímto neobvyklým a mimořádným fenoménem poměrně zasvěceně seznámit, hlavně díky lidem, kteří mu rozumí a věnují se mu. Je to fenomén těžko uchopitelný, je něčím, co se vymyká běžné zkušenosti.

Shrnul bych to výpovědí jednoho francouzského lékaře, který se studiem ayahuasky zabývá  dvacet pět let. Tvrdí, že když ji poprvé vyzkoušel, tak to pro něj byla mnohem větší a přínosnější zkušenost než patnáct let studia psychoanalýzy... (usmívá se)

Tak to budou mít studenti psychologie radost...

Ano, byla tam u něj i jedna psycholožka z Čech, doktorandka, která si tam také uvědomila, že ayahuasca je vlastně jakási bytost, inteligence, která mění člověka k lepšímu. Že má i dlouhodobý účinek a nejenom krátkodobý v podobě vizí, které přijdou, když ji vypijete. Že působí terapeuticky a otevírá poznání. Výpověď této psycholožky je také ve filmu. Po chemické stránce to je soubor  několika alkaloidů, u kterých je zvláštní, proč se takto chovají. Proč  nás  směřují  k něčemu pozitivnímu, tlačí  nás k tomu, abychom se rozvíjeli, zbavili strachů a fobií, zábran, traumat... ? Proč  nám otevírají  poznání, jak to funguje ve Vesmíru? Poznání, že můžeme komunikovat s rostlinami a vlastně se vším? Poznání, že je všechno živé? Jak  to může dokázat soubor jakýchsi alkaloidů...? (usmívá se)

Ty jsi ayahuascu vyzkoušel?

Ano a bylo to hodně zvláštní… Vnímal jsem, že tohle všechno je jenom hra, program. Že mezi virtuální hrou na počítači a tím, co prožíváme v naší realitě, není velký rozdíl.

Při  poslední zkušenosti s ayahuascou jsem zažil stav, kdy jsem byl blízko toho se už nikdy nevrátit... Prostě jsem najednou vystoupil ze svého těla a plně si to uvědomoval. Vědomí sebe sama jako hmotného těla tam ale nebylo, jen velké spojení se vším. Táhlo mě to, abych vstoupil do Zdroje. Bylo to hodně silné...  V ten okamžik jsem necítil vůbec nic, vůbec nic tam nebylo. Žádné myšlenky, žádná touha , žádné ego,  nic mě tu k ničemu nepoutalo…. Mohl jsem se rozhodnout, buď v tomhle stavu pokračovat a nechat se dovést až ke Zdroji, nebo se vrátit … A vlastně tam ani žádná možnost volby nebyla, prostě mě to pořád táhlo do Zdroje… (usmívá se) Měl jsem co dělat, abych se vrátil zpátky. 

Co tě přivedlo zpátky?

(dlouze přemýšlí) Byl to zvláštní stav. Uvědomoval jsem si, že tu mám rodiče, manželku, blízké lidi, to ano... A také jsem věděl, že jsem opravdu kousek od toho, že bych se už nevrátil vůbec.... (přemýšlí) Nevím, co mě přivedlo zpátky, nejspíš  ještě není ten správný čas…

V tom stavu se mi rozsypala celá realita, musel jsem ji celou  vytvářet znovu. Bylo to zvláštní, absolutně jsem nevěděl, jestli jsem ji znovuvytvořil správně … (usmívá se), se všemi lidmi, kteří do ní patří. Když o tom takhle vyprávím, vypadá to pro mnohé asi hodně divně, ale pokud s tím někdo udělá vlastní zkušenost, divit se už nebude, rozhodně ne tomu, o čem mluvím. Ayahuasca každému otevře, co potřebuje otevřít, pomůže mu překonat to, co ho svazuje, omezuje…

Říkáš, že ayahuasca přináší poznání. Tys ji vyzkoušel, dokonce víckrát. Přesto pořád hledáš...

 Tak, jako  prochází bezpočet paralelních světů  jedním bodem prostoru,  tak i poznávání je nekonečné. I když poznání má své naplnění. Ale v té mnohosti a rozmanitosti je téměř nekonečno. A jakmile se nějaké otázky zodpoví, vynoří se jiné, o kterých jsme ani netušili, že vůbec jsou. (usmívá se) Je to proces. A ayahuasca umožňuje stav rozšířeného vědomí, ve kterém můžeme pojmout to, co v běžném stavu schopni pojmout nejsme...

Zpátky do peruánské džungle: Jak se šamani dívali na bílého muže s kamerou přes rameno, který se u nich zničehonic objeví, že si s nimi chce povídat a natáčet o nich?

Díky vhledu do lidských bytostí, který mají, vycítí, s čím k nim přicházím, a podle toho zareagují. Důvěřovali nám. A i oni sami mají zájem o to, aby jejich poznání  se dostalo do světa. Chtějí se o to podělit a chtějí světu nabídnout třeba i léčivé  rostliny, které Amazonie poskytuje. Protože tam jsou léky, dalo by se říct, na jakoukoliv nemoc včetně těch nejtěžších a takzvaně neléčitelných, jako je rakovina nebo AIDS.

Chtějí světu nabídnout třeba i léčivé rostliny, které Amazonie poskytuje, třeba na rakovinu nebo AIDS.

Velké důvěry se nám dostalo i letos v Ekvádoru na návštěvě nejstaršího známého šamana, který má sto dva let. Doposud se nikdy nenechal natáčet. A když jsme tam s ním nějakou dobu pobyli, tak se rozhodnul, že nastal čas promluvit, (usmívá se) a přes hodinu jsme s ním natáčeli velmi zajímavé povídání.

To mi připomíná tvou vlastní důvěru. Vždyť ses často pohyboval v ne právě bezpečných situacích...

Točil jsem  i  ve válečných situacích , kde se střílelo... Rozhodl jsem se ale nezúčastňovat se těchto vzorců, neposilovat je. Nepojímám to tak, že bych šel do nebezpečné situace, nepojmenovávám to tak. Prostě tam jdu, protože si myslím, že to přinese něco dobrého, nejsem tam kvůli konfliktu, zajímá mě tam něco jiného. Všechno pak jde jako by  mimo mě. 

Nebo když se mi v Peru rozpadly trekové sandály a  chodil jsem v noci v džungli bos. Žije tam zvláštní druh mravenců, kterým se říká „dvacet čtyři“, protože když tě jen jeden z nich kousne, je ti dvacet čtyři hodin špatně, máš horečku. Žádný mě nekousl. Prostě nepojímám svět nepřátelsky,  neobávám se prostředí, lidí, zvířat, virů a bakterií... 

Nemít strach znamená, že máš něco, o co se můžeš opřít ... Jak je to u tebe?

(přemýšlí) Přijímám vše s důvěrou, ať se stane, co se stane… Strach už prožívat nepotřebuji.

Zmínil jsi, že by ses do Peru rád vrátil. Zase za šamany?

Spíš zachytit dosud nekontaktované kmeny, které se před naší civilizací záměrně skrývají hluboko v pralese. To je úplně jiné etnikum než ta okolní, civilizovaná, jinak vypadá, mluví jiným jazykem a čelí tlaku naftařů, těžařů dřeva a zlatokopů. Kvůli tomu jsou pak tyto kmeny životně ohroženy a nejde jen o ztrátu jejich území. Záměrem připravovaného filmu je tedy ukázat, že v Amazonii žijí takové kmeny, že mají právo na své území a na svůj styl života. A my naopak nemáme právo je ničit nesmyslnou těžbou dřeva nebo nafty. Kterou vlastně ani nepotřebujeme, protože tu jsou jiné zdroje energie.

Když vidíš současný vývoj, myslíš, že se to podaří? Že je šance...

... možné je všechno, jenom záleží na lidech, co budou chtít. Jestli se rozhoupou ze své letargie, nebo budou chtít nechat sebou dál manipulovat. Ale myslím si, že se to mění. A i podle mayského kalendáře dochází k naplnění deváté vlny, po které má přijít úplně nová kvalita. Takže se asi změní i vědomí lidí, společenské paradigma...  Věřím, že přijde pozitivní změna.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021