Robert Bly: Železný Jan

14. dubna 2008

Souběžně se ženským feministickým hnutím zcela jistě vždycky existovala skupina mužů, kteří se neztotožňovali s patriarchálním principem společnosti, útlakem žen a kteří se snažili změnit sebe sama. Oproti ženám měli možnost volby. Šli ale správným směrem? Bylo odstranění kritizovaných vlastností správné? Neměli je spíše proměnit, sami vyzrát nebo se možná vrátit ke kořenům?

„To, že muži objevují a rozvíjejí své 'ženské' vědomí, je nesmírně důležité, přesto se však nemůžu ubránit dojmu, že tento jev má i své stinné stránky. Za posledních dvacet let se muž stal přemýšlivějším a něžnějším. Nestal se však o moc svobodnějším. Muž je teď hodným chlapcem, který dělá radost nejenom své matce, ale i ženě, se kterou žije.“

„Avšak mnozí z těchto mužů nejsou šťastní. Člověk si velmi rychle všimne, že jim chybí energie. Jsou sice ochraňovateli života, avšak jako dárci života se spíše neosvědčují.“

Na podrobném rozboru pohádky bratří Grimmů Železný Jan autor popisuje chlapeckou cestu k zasvěcení, cestu přerodu ve skutečného muže. Ponoření se do vlastní duše, setkání s temnou stránkou světa, popelem, zranění a jizvy, vnitřní král...

Bly si začal všímat mužů, kteří na jeho seminářích působili jemně, zženštile a se srdcem plným zoufalosti. Mužů, kteří sice rozuměli ženám, ale nerozuměli mužské stránce své přirozenosti. Mužů, kteří byli uvězněni v „osidlech matky“ a ve skrytu duše vědomě či nevědomě toužili po přítomnosti otce. Mužů, kteří přes svou hojně ukazovanou agresi byli malými zraněnými kluky...

Na řadu v tomto příběhu přichází Železný Jan alias Divý Muž a jeho mýtus v životě „dnešního“ muže. Robert Bly zde prostřednictvím „divého muže“ ukazuje proměny, které musí muž podstoupit na své cestě k mužství, jednotlivé iniciační rituály pro vstup do dospělosti u různých kultur a přírodních národů a zkoušky symbolizující duševní dospívání.

Divý Muž zde plní funkci „zasvěcovatele“ do mužských mystérií, symbolicky nastiňuje přechod ze světa matky do světa méně přitažlivého otce a dává zažít pocit hrdosti a jistoty v mužském nitru. Jistě není nezajímavé, že Robert Bly zde mnohdy avizuje právě předkřesťanské, nespoutané Bohy jako vzor a inspiraci k mužství.

Jeho popis divého muže volně zní takto: „Je to bytost, jenž nám nahání strach, při setkání s ním trneme hrůzou, on je hlubinný, chlupatý, divoký, silný a neuhlazený. Má v sobě apollónskou i dionýskou energii, něžnou i surovou, v očích oheň, v nozdrách vzduch, v ústech vodu, v bradě zem. Někdy bývá zpodobňován jako „kozonoh“, jindy jako Pan s flétnou, pro nás z toho plyne ponaučení, že obojí je On a součástí nás samých.“ (rozuměj mužů)

Dílo výborně zachycuje nevědomé motivace, tendence a činnosti našich životů, dokumentované pomocí mýtu. Slovo „dokumentované“ je důležité, vysvětlení by se neměla pojímat jako absolutní pravda, neboť v mýtech nežijeme. Mytologie a hledání skrytých významů je v knize možná příliš v popředí, jedno je však jisté - naší společnosti chybí rituály přechodu, zasvěcení, dospění. Mužům i ženám; jenže zatímco ženy mají oporu v různých formách feminismu, muži mohou cítit spíš stud za to špatné, pociťovat nedostatek vzorů a tápat v extrémech. V tomto příběhu lze nicméně najít mnoho inspirativního ponaučení.

„Pouze muži mohou zasvětit muže, stejně jako pouze ženy mohou zasvětit ženy. Ženy dokážou změnit zárodek v chlapce, avšak pouze muži dovedou změnit chlapce v muže.“

V závěru knihy je otištěno stručné pojednání o výskytu „Divého muže“ve starověkém náboženství, za jeho lovecké i zemědělské éry, ve středověké literatuře a v lidových či pohanských povídačkách.

Na závěr recenze si dovolím přepsat citaci jedné báseň z knihy Železný Jan:

Bylo mi padesát, jaký životní předěl.
V nabité kavárně druhdy jsem seděl,
samoten u stolu, uprostřed Londýna,
otevřená knížka a sklenička od vína
na desce z mramoru před mými zraky.

Jen jsem tak sledoval lidské tváře,
když tělo mi zalila plamenná záře
a po dvacet minut jsem zatínal pěsti
z pocitu vřelého lidského štěstí,
že bylo mi dáno a mohu dát taky.

/W.B.Yeats/

Autor článku: Barbora Nádvorníková

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021