Učení milování podle nagualské tradice Quodoushka

22. dubna 2015

„Můžeme projít celým životem jenom s jednou, maximálně dvěma maskami, které si nasazujeme. Ale to je stejné, jako kdybychom celý život jedli jedno, maximálně dvě jídla, den co den... Díky Qudoushce se můžeme naučit používat i ostatní tváře, které by se třeba jinak vůbec nedostaly ke slovu,“ říká o učení o maskách milenců Amara Charlesová, autorka knihy Sexuální praktiky Quodoushka.

Amaro, nedávno vyšla v našem nakladatelství tvá kniha věnovaná Quodoushce. Pro ty, kdo o této praxi nikdy neslyšeli: Co je to za praxi?

Jak praxe Quodoushka samotná, tak i tato kniha nám nabízí možnost, jak se více spojit se svou sexualitou a vnést do ní hlubší spirituální rozměr. Čímž v důsledku vnášíme daleko víc vědomí a pochopení, ale také potěšení do svých intimních vztahů. Tyto praktiky mají kořeny v dávných tradicích Střední Ameriky, a přesto nám stále mají co říct i v současné době.

Čím nás tedy podle tebe právě tento pohled na sexualitu – pohled šamanské, nagualské tradice – inspiruje?

Především tím, že je velmi spojený s přírodou. A my jsme také součástí přírody, a proto je „přirozené“, že jsme sexuální bytosti. Naše sexualita je „přirozená“ (lingvistické hrátky: „přirozený“ čili „pocházející z přírody, spojený s přírodou“, pozn.red.) a je velmi zdravým a důležitým prvkem našeho života. A tohle je velmi silné si uvědomit. Díky tomu totiž pochopíme, že tím, že máme v sobě jednotlivé elementy, jako jsou v přírodě, tedy vodu, zemi, oheň a vzduch, jsme my sami součástí stvoření. Všechny tyto prvky v nás ožívají a „pracují“ pro nás, pro naše dobro. (usmívá se) A je to právě sexualita, která je propojuje.

Voda například odkazuje na naši emocionální stránku bytí, na naše emoce a tím také na emoční stránku naší sexuality. Země je její fyzickou stránkou, oheň poznáváme v okamžicích vzrušení a vášně a prvek vzduchu nebo také větru odkazuje na mentální rozměr sexuality: co schvalujeme, k čemu dáváme svolení, jak o sexu přemýšlíme a jak o něm mluvíme.

Napadá mě k tomu, že, podobně jako v jiných tradicích, se i zde může stát, že jeden prvek převáží nad ostatními. Což v důsledku vede k nerovnováze i v našem životě, případně k onemocnění...

Přesně tak. Protože tady nejde „jenom o sex“; jde o daleko hlubší proces harmonie našeho života. Jde o to nastolit rovnováhu vzájemně mezi našimi emocemi, naší myslí, fyzickým tělem a spirituální stránkou života. To samé platí i pro naši sexualitu a intimní vztahy vůbec: zharmonizovat mezi sebou všechny tyto prvky.

(…) nastolit rovnováhu vzájemně mezi našimi emocemi, naší myslí, fyzickým tělem a spirituální stránkou života – a v sexualitě vůbec.

Jak tedy podle tebe může Quodoushka náš život změnit, doslova transformovat?

Vůbec tím, že nabízí ohromné množství praktických informací, tipů a návodů k vědomému přístupu k sexualitě. Jedním z nich je například rozřazení do několika anatomických typů, což pomáhá skutečně porozumět sami sobě, své vlastní fyzické sexuální anatomii a tedy tomu, jakým typem milence či milenky jsou. Každý typ přistupuje k sexualitě jinak, s jinými preferencemi a potřebami. O tom se mohou čtenáři víc dočíst v knize. (usmívá se)

Dalším důvodem, proč Quodoushka skutečně pomáhá a proč je posledních třicet let v celém světě tak oblíbená, je to, že lidem nabízí jiný pohled na sexualitu. Pohled, o kterém do té doby nikdy nepřemýšleli: že díky Quodoushce mohou prožívat mnohem větší intimitu se svým partnerem a že s ním mohou lépe propojit, ve větší vášni a živoucnosti. Často totiž upadáme do stereotypu a ani netušíme, že existuje celá řada jiných způsobů, jak to samé dělat jinak.

Když jsi mluvila o přesahu Quodoushky do všech aspektů našeho života, vzpomněla jsem si na symbol kruhu, který ve své knize používáš. To je dobrý symbol toho všeho.

Protože náš život se skutečně odehrává v kruhu! Od okamžiku, kdy se narodíme, až do okamžiku, kdy zemřeme, jsme v jednom kruhu našeho života. Roční období se odehrávají v kruhu, ptáci staví svá hnízda také v „kruhu“, tedy každé jaro. A i my sami se někdy točíme v kruhu, třeba když jsme zmatení ve vztazích.  A tomu všemu odpovídá i naše sexualita a její rozměr: v mládí, na „jaře“ našeho života je jistě jiná než na „podzim“ nebo v „zimě“.

Co nás Quodoushka učí a čím obohacuje náš život, je nejenom to, že nám zvědomuje, že tyto pohyby jsou v našem životě naprosto přirozené, ale že nám poskytuje návod, jak všemi těmito fázemi procházet! Jak znovu vykvést, jako příroda na jaře, jak v sobě znovu zapálit oheň naší kreativity, jak znovu zazářit zevnitř nás samých. A to je přesně to, co na ní miluji.

Quodoushka nás učí jak těmito fázemi procházet, jak znovu vykvést a jak v sobě znovu zapálit oheň kreativity.

Je to osvěžující a zároveň osvobozující...

Ano. Quodoushka nám jednoduše říká, že je naprosto v pohodě, když se naše sexualita čas od času nachází v klidném a ztišeném modu „podzimu“ nebo „zimy“, a že je skvělé, když potom vstoupí do ohnivého, vášnivého a inspirujícího „léta“ nebo pučícího „jara“! (zapáleně) Že je naprosto v pořádku, když na této vlně chceme svou sexualitu víc prozkoumávat a poznávat a také si s ní víc hrát. Qudoushka nám poskytuje celou škálu nástrojů, jak svůj život, nejenom intimní, ale ten především, víc osvěžit.

Na seminářích o Quodoushce a později ve výcviku se učí něco, čemu se říká „masky milenců“. Jsou to nejrůznější masky osobností, které máme uvnitř sebe a které si coby milenci či milenky nasazujeme před svými partnery, ale také před celým světem. Každý z nás máme nějakou takovou masku nasazenou, vždycky. Jedna z nich je velmi dobře známá: to jsou ty pověstné ponožky válející se po zemi, špinavé vytahané tričko, únava, bolest hlavy nebo velká zaneprázdněnost... To je maska, kterou si nasazujeme a světu a všem v něm říkáme: „Mám hodně práce, nemám o nic zájem a už vůbec ne o žádnou blízkost.“ A to neplatí jenom o sexu, ale o celém našem životě!

Co na tom může změnit učení o maskách milenců?

Ťukne nás: „Hej, víš o tom, že máš na výběr z osmi různých masek vnitřního milence či milenky, které můžeš použít? Tak proč si nasazuješ tolik let pořád tu samou?!“ Můžeme projít celým životem jenom s jednou, maximálně dvěma maskami, které si nasazujeme před okolním světem, svým partnerem, manželkou, učitelem nebo třeba i obchodním partnerem. Ale to je stejné, jako kdybychom celý život jedli jedno, maximálně dvě různá jídla, den co den...To dokáže člověka skutečně ubít. Díky Quodoushce se můžeme naučit používat i své ostatní tváře, které by se třeba jinak vůbec nedostaly ke slovu.

Můžeme projít celým životem  jenom s jednou maskou. Ale to je stejné jako jíst celý život jedno jídlo. To dokáže člověka ubít.

Jaké například?

Například stydlivá nebo naopak zvídavá tvář nás samých. Každá maska v sobě skrývá světlou a temnou stranu. Světlá strana této zmíněné masky, to sladké v ní je její nevinnost a čistota. Známe to každý, jen si vzpomeňme na naše mládí; držet se za ruce se svým milovaným pro nás bylo to nejkrásnější na celém světě! A jaké zázraky s námi udělal jeden jediný nevinný polibek.

Tato naše tvář je pro nás důležitá nejenom v období dospívání, ale i teď, v dospělosti. Dovoluje nám být hraví a zvídaví. Dívat se na svět a svého partnera očima plnýma úžasu a radosti.

Temná stránka této tváře je potom dětinskost a chování malého hloupého dítěte, které může vést k vědomé nebo nevědomé manipulaci. Co si máme z této masky dítěte odnést, je její světlý rozměr; dětský úžas a radost. Hravost a svěžest, čistota a nevinnost.

Jakou další masku považuješ za důležité zmínit?

Maska náruživého vášnivého milence či milenky, kteří přetékají touhou. (doslova v překladu „jsou nadržení“, pozn.red.) Tato maska odpovídá západu kruhu, protože je velmi fyzická. Narodili jsme se jako sexuální bytosti, jsme uzpůsobeni k tomu, abychom měli sex, takže je naprosto v pořádku, že uvnitř nás existuje nějaká část, která má zcela přirozený hlad po sexu. Tato část nám říká: „Ano, teď je skvělý čas se milovat!“

Narodili jsme se jako sexuální bytosti, takže je naprosto v pořádku, že uvnitř nás existuje část, která má zcela přirozený hlad po sexu.

Když máme hlad, prostě se najíme. Na světě ale žije tolik lidí, kteří „sexuálně nejedli“ třeba osm měsíců nebo i déle. Quodoushka říká, že sex je naprosto přirozenou a krásnou součástí naší existence, stejně jako jídlo nebo pití. A stejně jako je i sexuální hlad je potřeba uspokojit; ke svému zdravému životu zkrátka potřebujeme fyzické doteky a také se orgasmicky vyjádřit.

Jaká je tedy temná stránka této masky?

Quodoushka říká, že prožíváme orgasmus ze dvou důvodů: Ten první je, abychom si udrželi v paměti naši pravou podstatu, to, kým doopravdy jsme a odkud jsme přišli. Druhým důvodem je potom potěšení, které nám přináší a které je v přírodě naprosto ojedinělé. Jsme skutečně uzpůsobeni tomu milovat se pro potěšení! Quodoushka nás učí, jak toto potěšení používat moudře, s velkou citlivostí a také péčí o druhého.

A tím ti odpovídám na otázku: podle mě temné stránky této masky jsou dvě. Jedna z nich je ta, která naprosto ignoruje nebo dokonce potlačuje naši přirozenou sexuální touhu. Druhou je potom partnera jenom sexuálně využívat. Přistupovat k sexualitě čistě jenom jako k fyzickému projevu, bez jakéhokoliv spirituálního rozměru nebo bez lásky. To se nikomu nelíbí; nikdo nechce být využíván. Na samém konci, v té nejtemnější fázi této masky je potom jakékoliv sexuální zneužívání. Konkrétně o této masce a o jejím „léčení“ by se dalo mluvit hodně dlouho.

Jednou z temných stránek této masky je, když přistupujeme k sexualitě čistě jenom jako k fyzickému projevu, bez spirituálního rozměru nebo bez lásky.

Amaro, semináře k učení Quodoushka vedeš i v České republice. Na co bys čtenáře pozvala?

I když to bude úvodní seminář, budou mít možnost seznámit se s některými šamanskými technikami a rituály z tradice Quodoushka, díky kterým mohou poznat, jakým typem milence či milenky jsou. Také mohou uvolnit některé ze svých potlačených pocitů viny nebo studu, které jako lidé běžně skrýváme ve své sexualitě, a současně do ní přinést více vědomí a jasnosti tak, aby se z ní stalo mnohem krásnější a láskyplnější místo k setkávání se svým partnerem.

Jsem toho názoru, že můžeme změnit svět, když budeme ve svých vztazích prožívat víc intimity a když budeme žít celistvější život. Protože tehdy budeme mít mnohem víc energie a vášně dělat to, proč jsme sem přišli. Spousta lidí ale zůstává ve své sexualitě zaseknutých na jednom místě. A to je součástí mého poslání tady: pomáhat lidem najít cestu, jak se z tohoto místa pohnout. A to se může stát třeba na letním setkání u vás v Maitrei.

 

Akce lektorky v ČR:

10.3.2018 SMYSLNÝ DOTEK - Objevování rozkoše v těle
10.3.2018 SEXUÁLNÍ DOHODY VE VZTAZÍCH - Probuzení vášně v partnerství
11.3. - 12.3.2018 TOUHA MILOVAT - Důvěrná setkání
14.3. - 18.3. 2018 QUODOUSHKA 1: Cesta posvátné sexuality pro jednotlivce, i pro páry

 

Náš tip:
Kniha Sexuální praktiky Quodoushka 

 

 

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku