Uvolnění přichází ze západu

1. dubna 2012

S Daanovým stylem léčení a jeho prací s duší jsem se poprvé setkala nepřímo při četbě jeho knihy Obrazy duše. Loni na podzim pak přišla žitá zkušenost na jeho semináři v Praze. Probíhající léčení bylo zajímavým prožitkem stejně jako společné zpívání; má to hodně do sebe. Jeho CD se potom rychle stalo jedním z těch, které mě provázejí při vlastním šamanském bubnování.

Daanova práce je něco úplně jiného než klasické rodinné konstelace nebo naopak šamanské léčení. Říká to ale sám: „Metoda mojí práce je metoda sama o sobě; už to není ani šamanismus, ani rodinné konstelace.“ Nazývá ji „systemickými rituály“. A o co tedy jde?

"Šamanismu jsem se začal věnovat ke konci 80. let a o metodě klasických rodinných konstelací jsem se dozvěděl v roce 1998", říká Daan a pokračuje: "V té době jsem už měl ze šamanismu řadu vlastních praktických zkušeností a v různých zemích skupiny studentů. Rodinné konstelace tehdy byly daleko strukturovanější a v důsledku toho tedy daleko víc rituálnější, než jakými se později staly. Cítil jsem, že oba přístupy mají určitý společný základ, a tak jsem začal věnovat pozornost tomu, co mají společné a co je od sebe odlišuje. Začal jsem oba přístupy vzájemně kombinovat a postupně vyplouvalo na povrch, jak a kdy může tato „hybridní podoba“ pomoci lidem. Několik let jsem tento styl práce nazýval „šamanskými konstelacemi“, protože mi chyběl lepší popis. Zhruba před třemi lety jsem přišel na název „systemické rituály“ a mám pocit, že se na to hodí nejvíc. Metoda mojí práce je metoda sama o sobě; už to není ani šamanismus, ani rodinné konstelace."

Na vašem semináři jsme každé ráno začínali speciální meditací, během které jsme si představovali, že náš výdech je nádechem Vesmíru a náš nádech je výdechem Vesmíru. Jaký je přesný význam této meditace?

Jde o to si představit, že naše duše je uvnitř každého z nás a je posilována duší Vesmíru. K této meditaci jsem došel tak, že jsem zkombinoval určité prvky z judaismu, šamanismu a práce s traumaty. Během ní také zpívám modlitbu, jejíž slova pocházejí od jednoho z ortodoxních židovských modlitebníků.

O čem je tato modlitba?

O děkování stvořiteli za to, že jim během probuzení do nového dne vrátil jejich duši. Takto se modlili každé ráno. V modlitbě se tato duše nazývá haNeshama heTehora, což znamená čistá duše; duše, která je čistá. (odkaz na hudební ukázku najdete v Našem tipu v závěru rozhovoru, pozn. red.) To je ta část naší duše, která nemůže být nikdy zraněna nebo traumatizována. Která je laskavá. Během meditace se tedy spojujeme právě s ní a posilujeme ji. Posilování duše je něco, co potřebujeme vždycky, když hledáme zraněné části své duše. Zdravá část totiž musí být přítomná a vnímavá, jinak není možné do ní integrovat i její zraněné části.

Na tuto ranní meditaci jsem se ptala záměrně, a sice, protože jste na semináři zároveň říkal, že šamani nemeditují…

V klasickém šamanismu skutečně neexistuje nic takového, jako jsou tradiční indické nebo tibetské meditace, to je pravda. Meditační praxe Dálného Východu vedou k tomu, že se mysl a smysly postupně zklidňují tak dlouho, dokud se nepřestanou rozptylovat a nezůstane pouze čisté vědomí. Šamani takovéto praxe nemají; zpívají a modlí a díky tomu se spojují se slovy modliteb. To, co děláme ve skupině, nazývám meditací, protože tento pojem je lidem bližší, znají ho. Tradiční šamani tuto techniku nepoužívají, ale vlastně ani já, ani lidé ve skupině nepocházejí z tradičních šamanských společenství; nejčastěji pracuji s lidmi z celé Evropy a USA, tedy z takzvaného Západu. A nezapomeňte také, že to, co jsem ukazoval na semináři, kterého jste se zúčastnila, nebyl šamanismus, ale systemický rituál. Praxi klasického šamanismu nedělám.

Během své práce používáte Kolo čtyř směrů napomáhající k léčení. Jaký je význam jednotlivých směrů?

Čtyři směry nemají „význam“ v čistém intelektuálním slova smyslu, nejsou pouhým symbolem nebo abstrakcí. V duchu šamanských tradic tyto čtyři směry představují čtyři matrice (formy) energie pocházející ze všech typických prvků a kvalit, které lze v přírodě najít – jak v té, co nás obklopuje, tak v té vnitřní. („vnitřní příroda“ spíše ve smyslu přirozenost, pozn. red.) Jeden ze způsobů, jak Kolo čtyř směrů popsat, je ten chápat ho jako matrici, která nám pomáhá vnést řád do našeho vnímání světa. Je matricí, ve kterém má své místo každá zkušenost našeho, lidského bytí a každé živé bytosti vůbec. Je kruhem života naplněným kvalitami, energiemi, bytím a zkušenostmi.

K tomu, abyste pochopili Kolo čtyř směrů, můžete začít pozorováním cyklů v přírodě. První směr je východ; na východě vychází slunce. Východ je proto spojen se všemi začátky: každý nový východ slunce označuje začátek nového dne. Jih symbolizuje poledne a odpoledne, je to místo naplněnosti a síly. Západ jako místo, kde slunce klesá, zapadá, je spojován s tématy pouštění, uvolnění a konce. A sever je místem noci, kde není žádné sluneční světlo, a proto zde můžeme najít kvalitu klidu, tichosti, odpočinku a prázdnoty.

Jak Kolo čtyř směrů používáte ve své práci?

V tomto Kole se místo a čas propojují. Čtvrtina patřící východu není pouze místem, kde vychází slunce, ale také časem, kdy slunce vychází... Jih je stejně tak místem i časem plnosti, plné síly. Když jste ve své lineárně a logicky uvažující mysli, je toto celé pouhým konceptem. Když jste ale v lehkém transu, který se v šamanismu běžně používá, tohle všechno už není pouze zajímavou myšlenkou, ale velmi konkrétní realitou.

Jakmile víte, jak se ze své lineární mysli dostat do širšího a prostorovějšího stavu, zažijete skutečnou a konkrétní zkušenost.

Budete-li v lehkém transu procházet všemi směry tohoto Kola a současně zpívat a modlit se, můžete skutečně zažít tyto kvality všech čtyř směrů, a to ne jako pouhou myšlenku, ale jako konkrétní a kinestetický stav vědomí.

Jak se to projeví?

Během dne si můžete například všimnout, že jste napjatí a že potřebujete zpomalit, zklidnit se a vyprázdnit svou mysl. V tom případě si můžete na zem namalovat čtyři směry, trochu si zazpívat a pomodlit se a pak si stoupnout do směru označující západ. Zde, jak jsem už řekl, jsou přítomné kvality pouštění, rozpouštění a uvolnění. Můžete se v nich doslova koupat a pocítit, jak se váš systém začne postupně uvolňovat. Jakmile víte, jak se ze své lineární mysli dostat do daleko širšího a prostorovějšího stavu, zažijete skutečnou a konkrétní zkušenost. A v tomto konkrétním případě vám síla západu pomůže změnit váš vnitřní stav. Jakmile znáte kvality čtyř směrů, můžete toto Kolo využívat nejrůznějším způsobem k tomu, abyste dosáhli vnitřní rovnováhy. V Kole čtyř směrů má své místo každá zkušenost našeho bytí a tím, že porozumíme jeho mapě, kterou nám nabízí, nám pomáhá vnést strukturu a řád do našeho vnitřního světa. Díky němu můžeme řídit sami sebe.

Na vašem semináři padla z řady účastníků jedna otázka, kterou bych zde ráda uvedla: Proč něco, například projekt, počínající vztah nebo život dítěte, končí ve své rané fázi, podle Kola čtyř směrů tedy ve čtvrtině východu, když po něm následuje jih, tedy čtvrtina plná síly a rozkvětu?

V Kole je pevné místo určené začátkům, růstu, zklidnění a také závěru a konci, ať už projektů, myšlenek nebo životů. Život, který začíná, nutně začíná v místě začátků, na východě. V jakémkoliv okamžiku ale může skončit; terminologií používané v Kole tak můžeme říct, že se například individuum, jehož život právě skončil, posunulo na severozápad, do místa fyzické smrti.

Kolo nabízí způsob, jak vysvětlit realitu a jak přinést řád do toho, co prožíváme a zažíváme.

Cesta životem některých lidí je dlouhá a oni pomalu procházejí skrz východ, jih a západ až k bráně smrti, kterou najdou ve svém stáří. Některým ale tento čas není dán; tito lidé tak mohou být z jakéhokoliv místa v Kole, z místa východu, jihu nebo západu, převedeni rovnou k bráně smrti. Nemoc, nehoda – a před konečnými dveřmi se ocitnete okamžitě.

Můžeme toto Kolo používat sami doma ke svému léčení?

Jakmile porozumíte tomu, co to Kolo čtyř směrů je, začne to ovlivňovat způsob, jakým se díváte na svět a věci kolem sebe. Kolo nabízí způsob, jak vysvětlit realitu a jak přinést řád do toho, co prožíváme a zažíváme. V tomto smyslu nám může být velmi praktickou pomůckou. Někdy můžeme pocítit chuť se pomodlit a provést určitý rituál, skutečně Kolem projít a pracovat se silami přítomnými ve všech jeho směrech; jindy nám znalost Kola jednoduše poskytne vnitřní rámec, jak se podívat na náš život a prohloubit naše pochopení toho, co se právě v životě děje a co to znamená.

Ano, Kolo lze používat doma všemi možnými způsoby, ale před tím, než se do toho pustíte, je třeba se jeho používání a práci se čtyřmi směry naučit. Nejlepší je skrze vlastní konkrétní zkušenost, naslouchat učitelům, kteří Kolu rozumí, a účastnit se rituálů, které tito učitelé vedou. Bohužel o čtyřech směrech v šamanském pojetí neexistuje příliš mnoho literatury a to málo, co jsem za ty roky objevil, mě příliš neinspirovalo. O Kole čtyř směrů jsem tedy napsal knihu sám. Je to takové pozvání čtenářů k tomu projít se mnou celé Kolo za pomoci několika základních informací a teorie, které jsem převedl do praktických cvičení a rituálů. Šlo mi hlavně o to, aby každý měl vlastní zkušenost, vlastní zážitek.

Šamanismus obecně hodně dbá na úctu k předkům. Proč s nimi vůbec být v kontaktu?

Šamanismus je skutečně umění komunikace: komunikace s přírodou, s duchy, se žijícími dušemi zvířat, rostlin a lidí a také s dušemi mrtvých. Šamani říkají, že všechno má svou duši a že nalezneme harmonii ve svém životě tehdy, když si vytvoříme vztah ke všemu, co existuje a obklopuje nás. Když to uděláme, nikdy se nebudeme cítit ztraceni nebo opuštěni, protože budeme mít vždycky zkušenost toho být součástí většího pole vědomí. A současně také víme, že toto pole vědomí si je nějakým způsobem vědomo nás. Naši předkové jsou součástí tohoto pole také, pocházíme z nich.

V Kole čtyř směrů prošli branou smrti na severozápadě a patří jim sever. Tím, že na ně vzpomínáme, navštěvujeme je a věnujeme jim náš respekt a úctu, s nimi vytváříme spojení a oni se naopak stávají naším zdrojem a útočištěm. V šamanských kulturách předkové velmi často představují konkrétní zdroj pomoci.

Jak se s nimi tedy spojit?

My sami se můžeme rozhodnout, že je chceme navštívit v lehkém transu, nebo oni sami se rozhodnou, že nás navštíví v našich snech. Zajímavé je, že se naším zdrojem nestávají jako skupina, ale daleko víc jako jednotlivec, který nám poskytuje sílu a požehnání. My sami se můžeme skrze své modlitby obrátit k těm předkům, jejichž život nebyl naplněn, a tím jim pomoci najít mít a klid v jiném světě. Takže když si vybudujeme vztah se svými předky, požehnání bude proudit oboustranně: od nás k nim a od nich k nám.

Za spolupráci děkuji Báře Nádvorníkové.

NÁŠ TIP

Žádné šamanské léčení se neobejde bez zpěvu modliteb. A i když Daanova práce není typickou šamanskou prací, ani ona se neobejde bez zpěvu. Zde si můžete poslechnout ukázky některých z Daanových modliteb z jeho posledního CD; ukázka se spustí automaticky po kliknutí na zelená políčka. Zde najdete kousek „ranní“ modlitby za čistou duši, kterou Daan zmiňuje v rozhovoru. Zajímá-li Vás Daanova kniha Obrazy duše, najdete ji v našem e-shopu nebo si ji prolistujte přímo u nás v obchůdku.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021