V těle vášeň, v srdci síla kolibříka

26. listopadu 2014

„Tanec nás velmi jemně a bez vnitřního vzdoru dokáže dostat za hranice nás samých a našich představ. Tanec nás dostává do prostoru za naší myslí, kde mezi námi není žádný rozdíl. Pro mě je toto místo vyjádřeno symbolem srdce – silného a neustále vibrujícího srdce kolibříka,“ říká Guy-Kolibříkovo Srdce.

Guyi, používáš medicínské jméno Kolibříkovo Srdce. Co spojuje kolibříka s touhou člověka žít šťastný život?

Srdce kolibříka je, vzhledem k velikosti jeho těla, obrovské. To proto, aby zvládlo jeho neuvěřitelně rychlý pohyb křídel. Když jsem kdysi v kolumbijském pralese hledal symbol, ať už v podobě obrazu, pocitu, slova nebo zvířete, který by vyjádřil mé srdce a jeho touhu, uviděl jsem kolibříky, kteří tam běžně létali. A bylo rozhodnuto.

Kolibřík je tedy mé medicínské jméno, jak jsi řekla, a způsob, jakým s ním pracuji, je vlastně práce s archetypem. Tedy s určitým kolektivním polem energie, ke které má každý z nás přístup. A jakmile se s tímto energetickým polem silového zvířete kolibříka spojíme, okamžitě pocítíme právě jeho srdce a jeho obrovskou sílu - sílu toho „posvátného a božského“. A právě v tomto místě najdeme hlubokou radost a blaženost, kterou v sobě pociťujeme jako pocity štěstí.

Vím o tobě, že se věnuješ řadě tanců z mnoha tradic, například šamanské nebo tantrické. Jak ses k nim dostal?

Jsem od přírody velmi zvídavý, rád se zajímám o spoustu věcí. Zpočátku jsem se tedy věnoval józe, taiči, léčitelství, šamanismu, tantře..., ale co se mi líbí na tanci, je to, že přesahuje jakékoliv jazykové vyjádření. Během individuálních lekcí jsem si všimnul, že lidé často padají do pasti polarity, protože se snaží věci pojmenovat. Při tanci to ale odpadá. V něm se totiž dostáváme ZA tohle všechno, do míst nádherné čistoty a jasnosti, která se pouze hýbe a nepotřebuje tomu rozumět ani vědět, co a proč.

Protože co se stane, když se budeme snažit chtít něčemu porozumět, ale nepodaří se nám to? Vznikne konflikt, nejdřív uvnitř nás a pak může i vně, s ostatními. Porozumění vede k rozdělování místo ke spojování.

Protože co se stane, když budeme chtít něčemu porozumět, ale nepodaří se nám to? Vznikne konflikt.

Podle mě to není tak jednostranné. Ano, může vést ke konfliktu, ale zároveň, pokud se podaří a my porozumíme, tak nás může v našem rozvoji posunout výrazně dopředu.

To je potom, řekněme, takzvané vyšší porozumění, které se nazývá moudrostí. To, které zahrnuje naše pocity, vášeň, citlivost i smyslnost. To je potom takzvané plně integrované porozumění, protože v sobě zahrnuje celistvost. Neříkám tedy, že bychom měli od sebe „porozumění“ zcela odvrhnout, ale spíš se snažit o komplexnější pohled.

V naší západní kultuře jsme naučení se vztahovat k něčemu vnějšímu; k tomu, co nám kdy řekli druzí: doma rodiče, ve škole, vláda, společnost. Z mého pohledu to je ale znalost takříkajíc „z druhé ruky“. Která je dost možná také informací „z druhé ruky“, takže pro nás je nakonec „z třetí“, možná „čtvrté“... Je to tedy nekonečné opakování názorů někoho druhého. Pro mě ale tohle není příliš zajímavé, není v tom nic originálního. A když už mi jednou byl dán dar života a tvořivosti právě teď a tady, v přítomném okamžiku, tak to také tak chci udělat!

Jak to souvisí s tanci, které tančíš?

Velmi úzce, protože přesně tohle tanec dělá: Velmi jemně a bez jakéhokoliv vnitřního vzdoru nás dokáže dostat za hranice nás samých a představ, které jsme buď přijali od někoho druhého nebo si je sami vytvořili, ať už o sobě samých nebo o druzích, o světě kolem, o životě. V tanci se stírají jakékoliv rozdíly mezi lidmi; vůbec nezáleží, jaké náboženství vyznáváme nebo s jakým politickým nebo filozofickým názorem se ztotožňujeme. Tanec nás dostává do onoho prostoru za naší myslí, kde nic z tohoto není důležité. Pro mě je toto místo vyjádřeno symbolem srdce – silného a neustále vibrujícího srdce kolibříka.

V tanci se stírají jakékoliv rozdíly mezi lidmi; vůbec nezáleží, jaké náboženství vyznáváme nebo s jakým politickým názorem se ztotožňujeme.

Co je pro tebe tanec se šamanskými prvky?

Dalo by se říct, že tanec, který má určitým způsobem léčivé účinky. Protože slovem „šaman“ západní svět označuje člověka-léčitele. Medicinmana, vypravěče příběhů nebo prostředníka, jakýsi multidimenzionální most mezi světy, chcete-li. Zatímco my máme takzvané mono-vnímání, šaman disponuje stereo, dokonce bych řekl, že HD. (high definition - vysoké rozlišení, termín používaný v oblasti audiovizuální techniky, pozn.red.) (směje se) A my se během šamanského tance, kterým lidi provázím, snažíme dosáhnout právě těchto úrovní otevřeného vědomí, této hluboké transmise našich niterných pocitů.

Protože tanec nás dokáže spojit s Matkou Zemí a s naším tělem na nejhlubší úrovni. Když jsem byl v Kolumbii a s místními šamany tyto tance tančil a účastnil se rituálů, dostal jsem se velmi hluboko do sebe a dotknul se obrovské lásky k Matce Zemi. Cítil jsem ji, slyšel, dýchal jsem spolu s ní. Když jsem později z Kolumbie odjížděl, plakal jsem, jako bych opouštěl nejmilovanější bytost...

Když jsem z Kolumbie odjížděl, plakal jsem, jako bych opouštěl nejmilovanější bytost...

Díky těmto tancům jsem si také uvědomil, že láska k Matce Zemi je v první řadě láska k našemu vlastnímu tělu. Takže tu nejvyšší přirozenost, jak se dnes o ní často mluví, nemusíme hledat nikde v džungli nebo na poušti; máme ji přímo tady, v sobě, v našem těle.

Další tanec, který mě zaujal, se jmenuje DEVANTRA a pochází z tantrické tradice...

I když první asociace se slovem tantra se v západní kultuře pořád týká sexu, ve skutečnosti je to hluboký vnitřní (zdůrazní) integrační systém meditací a metod k poznání toho božského, co nás přesahuje. Tantra je dosažení vnitřní harmonie, vnitřního sňatku dvou polarit, které jsou znázorněny dvěma hady obtáčející centrální kanál.

A v tanci DEVANTRA vlastně neděláme nic jiného, než že probouzíme tuto životní energii a přeměňujeme ji v kreativní vyjádření. Mohli bychom to nazvat probouzení energie Shakti, probouzení kundalini, protože mezi kundalini a kreativním vyjádřením existuje velmi úzký vztah. Jakmile se totiž kundalini začne pohybovat, chce se vyjádřit.

Jak se toto „kreativní“ vyjádření projevuje?

V první chvíli je kreativita čistě jenom v tom, že se energie objeví a nechá se proudit. Lidé se v takovém okamžiku tedy začínají svévolně třást, jak jimi začíná proudit energie. Tělo se doslova a do písmene „probouzí“, jeho smysly jsou daleko bystřejší a také se zvyšuje kapacita vizuálních prožitků. Takže postupně, zatímco se probouzení Shakti energie věnujeme déle, třeba pomocí tance Devantra, se naše sny a vize stávají daleko živějšími a barvitějšími.

Po určité době se k tomu přidá kreativní vyjádření; od lidí mám zprávy, že po takových zážitcích začali tvořit. Zpívat, malovat, psát, tančit... Když si to uvědomíme, tento (zdůrazní) stav není ničím nenormálním, naopak, je naší přirozeností, protože tato forma životní energie je „naše“ původní. Je to energie stvoření, která se projeví v tomto našem lokalizovaném těle. (termín „lokalizace“ používá mj. i kvantová fyzika pro vyjádření propojenosti všeho se vším, pozn.red.) A naopak energie, v jaké se nacházíme v našem běžném životě, je vlastně nepřirozená, je podmíněná. Pro někoho to může znamenat šok a naprostou změnu identity, protože se přesune od své masky osobnosti ke své skutečné podstatě.

Pro někoho to může znamenat šok a změnu identity, protože se přesune od své masky osobnosti ke své skutečné podstatě.

Máš s tímhle probouzením vlastní zkušenost?

Před pěti lety se mě dotkla zkušenost něčeho, co bych nazval prozřením. Mé tělo doslova zachvátil příval obrovské energie, která mě doslova probudila. Celý měsíc jsem potom cítil jemné vibrace v těle a všechny prožitky byly velmi jasné až lucidní. Naučilo mě to, jak v těchto vibracích žít všední život. Po měsíci tato energie z mého těla odešla, což byl mimochodem velmi zvláštní stav. Roky před tím jsem se věnoval meditacím a během zažíval podobné pocity, ale ty nebyly do té doby takhle intenzivní a stálé – každý den, celý jeden měsíc!

V tanci Devantra, který s lidmi tančím, se tedy snažím navodit takové situace, ve kterých mohou zažít tento stav vysokých vibrací a otevřeného vědomí. To je jeden aspekt tohoto tance; další se týká přenesení tohoto prožitku a zkušenosti do vztahů ve svém každodenním životě, do našich interakcí s druhými. Jsme lidské bytosti, které jsou navzájem propojené, proto je dobré se tuto dynamiku naučit a také to, jak s ní zacházet ve vztahu k ostatním. Hodně tedy pracujeme s komunikací – slovem, pohledem, dotekem.

Náš tip

„Po mnoha letech hledání a zkoušení stovek metod a přístupů k duchovní cestě jsem došel k tomu, že je to vlastně velmi jednoduché. Můžete studovat tisíce moudrých knih nebo se učit stovky magických formulí. Ale umíme se druhému člověku podívat do očí? Umíme si vzájemně naslouchat a pocítit svá srdce? Umíme se vzájemně respektovat a milovat?... Po tomhle touží každá lidská bytost, každý z nás chce být šťastný,“ říká Guy Barrington. Pro další inspiraci se podívejte na jeho stránky ColibriHeartShaman.

A pokud byste chtěli cestu do svého nitra a ještě mnohem dál prožít na vlastní kůži, tělo, pot a dech, máte možnost: v prosinci přijede Guy do České republiky a v rámci Silvestrovské oslavy života nabídne některé „jednohubky“ ze svého repertoáru. Přejeme dobrou chuť.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku