Všechno pustit a jen BÝT

19. června 2009

Zuzana Kozáková patří mezi terapeuty v Domě osobního rozvoje MAITREA k věkově i „služebně“ nejmladším. Povídaly jsme si o tom, jak je během masáže důležitý dech - integrativní masáž je na něm vpodstatě postavená. Přečtěte si, co to vlastně integrativní masáž je a jak Vám může pomoci k harmoničtějšímu životu.

Co klientům nabízíte?

Nabízím Integrativní masáž podle dr. Schmitta, což je hloubková olejová masáž, při které se hodně pracuje s dechem. Dále nabízím Bachovy květové esence a v dubnu jsem dokončila trénink v Institutu kraniosakrální biodynamiky.

Kdo byl dr. Schmitt?

Německý fyzioterapeut, který se kromě „klasické“ fyzioterapie věnoval hodně józe a meditačním technikám. Chtěl v práci s klienty všechny tyto prvky spojit a nakonec vypracoval systém práce tělem a dechem. Tím je integrativní masáž.

Kudy vedla vaše cesta právě k této masáži?

Vystudovala jsem nejprve antropologii na Přírodovědecké fakultě UK, ale pak mě to táhlo spíše k praktičtějším věcem, tak jsem vystudovala ještě bakalářskou fyzioterapii na 3. lékařské fakultě UK a začala jsem se věnovat různým druhům práce s tělem. Poměrně dlouho jsem cvičila (a stále cvičím) tai-chi.Tam jsem se seznámila s Johankou Špicnerovou, která integrativní masáž v té době dělala už dlouhou dobu.

A protože jsem v té době řešila vlastní fyzické problémy, začala jsem k ní chodit. Tato masáž mi byla velmi příjemná, měla jsem pocit, že jde hodně do hloubky, takže jsem k ní nejprve chodila jako klient a pak jsme se domluvily a já jsem se stala její individuální žákyní.

Co je pro tuto masáž charakteristické?

Je to olejová masáž, hmaty a tahy jsou hodně pomalé a jsou vedeny s dechem.

Můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že když jste mě masírovala, cítila jsem hluboké uvolnění. A také jsem cítila, jak se moje dýchání prohloubilo.

Ano, vaše postřehy jsou správné. Tahy jsou většinou vedeny s výdechem, přičemž výdech je vlastně přirozený relaxační princip v těle a masáž ho bohatě využívá. Tahy jsou vedeny hodně po úponech svalů. Tato masáž má sloužit k relaxaci, uvolnění. Výborně také pracuje s různými psychosomatickými problémy, se stresem. Stres vyvolává v těle napětí a to se dostane do psychické a emoční úrovně člověka - a právě s tím tato masáž pracuje.

Proč se nazývá „integrativní“?

Protože součástí je několik sezení, kterými může klient projít, když má zájem, a cílem je integrovat celé tělo, přivést do celého těla dechovou vlnu. Když se díváte na malé děťátko, když spí, vidíte, jak se mu dechem hýbe celé tělíčko. U dospělých už to tak není, tím, jak v těle vznikají různá napětí, je i dech omezen. Masáž může pomoci tělo propojit.

Říkala jste, že nabízíte také Bachovy květové esence. Oč přesně jde?

Jde o jemnou vibrační léčbu. Tyto esence objevil a na sobě prozkoumal skotský lékař Edward Bach. Objevoval působení vibrací rostlin na sobě, na svém vlastním systému. Byl původně lékařem, ale léčil člověka jako takového. Nesnažil se odstranit nemoc. Pracoval s negativními emocemi, které viděl jako příčinu problémů. Ty nás dělí od našeho středu.

Jak se Bachovy květové esence vyrábějí?

Květy rostlin se dají do misky s vodou, určitou dobu je to celé vystaveno slunečnímu záření, a tím vibrace rostliny přejde do tekutiny. Některé z esencí se připravují i varem.

Jak se tyto esence používají?

Diagnostiku pro použití Bachových květových esencí dělám na základě vědomého rozhovoru. Pracuje se s tím, co člověk v dané době považuje pro sebe za problém, který ho v životě omezuje, brání mu ve svobodě. Negativní emoce se užíváním esencí odlupují jako slupky z cibule. Každá z esencí má svůj negativní a pozitivní potenciál.

Kejklířka skvrnitá je esence, která pracuje se světskými strachy, stydlivostí, plachostí, fobiemi.

Uvedu vám jako příklad esenci „Mimulus“, což je kejklířka skvrnitá. Je to esence, která pracuje se strachy. A sice s takovými světskými strachy, stydlivostí, plachostí, fobiemi. Pomůže vám, když máte strach ze zkoušky nebo z pohovoru s nadřízeným. Ten strach je negativní potenciál této esence. Její pozitivní potenciál je takové zdravé nabuzení, odvaha jít do nových neznámých věcí, i sebedůvěra, že tu zkoušku prostě zvládnu. Užívání esence kejklířky vám může pomoci právě k tomu pozitivnímu pólu.

Užívání esencí je výborné i v tom, že člověk ty své emoce více rozklíčuje, nahlédne a už se jimi nenechá ovládat. Rozpoznáte schémata svého myšlení. Těch esencí je 38. Jsou tam esence na například na pocity osamělosti, na nejistotu i netrpělivost (pocit, že člověk nemá dost času), esence pro ty, kteří mají přílišnou starost o blaho druhých. Esence, které pracují s různými strachy.

Dají se používat i u dětí?

Určitě, i u těhotných žen. Esence nemají žádné kontraindikace, ani nežádoucí účinky, nekříží se s žádnou léčbou. Používají se i u domácích zvířat a u rostlin

Čerstvě jste vystudovala Institut kraniosakrální biodynamiky - i tu klientům nabízíte?

Nabízím. Jsem z té práce fascinovaná, přijde mi, že má v sobě obrovskou hloubku. Otevírá prostor v mysli, kde se můžou posouvat hranice, které si člověk sám vytvořil.

Cítím velikou sílu v tom, že ta práce se obrací ke zdraví a ne k nemoci a problému, i když je neignoruje. To je přece úplně nový přístup. Je to velmi jemná technika, ale dějí se při ní velké změny i na fyzické rovině. Vedete tam člověka k tomu, aby podporoval sám sebe, uměl hledat to, co mu dělá dobře. Nemusíme trpět, jenom si to často myslíme. Výborně působí na řadu akutních i chronických fyzických obtíží. Ale zároveň vede člověka do jeho nitra a může významně podporovat i jeho osobní růst.

Nemusíme trpět, jenom si to často myslíme.

Jsem za tu práci moc vděčná a často mívám pocit, že kranium je to, co jsem celou dobu hledala, jako by se v této metodě nějakým způsobem spojovalo vše, co jsem se do teď naučila.

Plánujete ještě další vzdělávání?

Příští rok by se měl u nás uskutečnit trénink kraniosakrální biodynamiky speciálně pro práci s dětmi, a toho bych se moc ráda účastnila. Děti mají svůj systém ještě nezkažený a jsou velice otevřené, takže by si mnohá napětí a inertní fulkra (bloky) vůbec nemusely vypěstovat a nést je s sebou životem a to mi přijde úžasné. Je v tom obrovský potenciál, protože když si to dítě neponese dál, může být naprosto svobodné.

Co mají všechny ty techniky, které klientům nabízíte, společného?

Přijde mi, že je to pro lidi nabídka, jak se zakotvit v přítomnosti. Cítím to hodně u integrativní masáže, která je klientům velmi příjemná a doteky opravdu prožívají. Vidím v té masáži cestu, jak si to přes doteky užít, všechno pustit a chvíli jen BÝT. S tím pracují i Bachovy květové esence - také jakoby odlupují vrstvy a dostávají se k jádru a u kraniosakrální biodynamiky je ukotvení v přítomnosti, ukotvení v těle úplně zásadní. Všechny tyto metody a techniky pomáhají člověku hledat, co mu dělá dobře.

Autor článku: Helena Chvátalová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021