Výzva začít žít autenticky je přítomna vždycky

12. ledna 2012

"Carl Gustav Jung jednou řekl: „Ten, kdo se dívá ven, spí. Kdo se dívá dovnitř, se probouzí.“ Probudit se do své vlastní přirozenosti je možné POUZE v bezčasovém okamžiku TEĎ," říká Chuck Hillig. Jak tento okamžik rozpoznat a udržet v něm svoje vědomí? A v čem se život "tady a teď " liší od toho běžného? Přečtěte si v našem rozhovoru.

Jak vypadá život tady a teď ? V čem je jiný?

Život „tady“ a „teď“ není skutečně nic zvláštního. Ve skutečnosti nevyžaduje žádné zbytečné úsilí. Je to jednoduše život v tom, co už tu „je“. Koneckonců nic takového jako „NE-tady“ a „NE-teď“ neexistuje. Není žádné „jiné“ místo než „zde“a žádný „jiný“ čas než „teď“, kde byste vůbec mohli žít. Tento současný okamžik nemá žádnou „minulost“, z které by žil, a stejně tak nemá žádnou budoucnost, do které by plynul. Paradoxně je ale tento jednoduchý a vzácný okamžik „teď“ vlastně jediným skutečným zdrojem jak minulosti tak i budoucnosti. Toto právě teď a právě tady je to skutečné „ono“.

Kolem nás existuje celá řada metod, přístupů a systémů, ve kterých se člověk často ztrácí a neví, kde je pravda a co je tedy správné. Jak se s tím vypořádává život „tady a teď“?

Podle Ramana Maharshiho existují pouze dvě cesty: buď se můžete naprosto odevzdat vyšší síle, nebo můžete použít svou vlastní zvídavost k tomu, abyste se probudili a vyhledali skutečný zdroj myšlenky a představy „já“.

Například všichni říkáme „já myslím...“, „já cítím...“, „já říkám...“, „já konám...“ Ale KDO je skutečně tím „já“, ke kterému se vztahujeme? Jinými slovy „kdo“ je ten, kdo si myslí myšlenky? „Kdo“ je ten, kdo cítí pocity? „Kdo“ je ten, kdo říká slova? „Kdo“ je ten, kdo koná? Tedy v krátkosti: „Kdo“ je ten „kdo“?

Místo toho, abychom se neustále rozptylovali nějakým „tam“ a „tehdy“,  je nám doporučeno zaměřit svou energii a pozornost na to, abychom byli schopni se podívat dovnitř a přijmout  bezprostřednost „teď“ a „tady“.  Jak jednou řekl Carl Gustav Jung: „Ten, kdo se dívá ven, spí. Kdo se dívá dovnitř se probouzí.“ Probudit se do své vlastní přirozenosti je možné POUZE v bezčasovém okamžiku „TEĎ“.

A co když je život „tady a teď“ jednou z únikových technik, jak zapomenout nebo nevnímat nutkavé myšlenky?

Ve skutečnosti vlastně žádný únik neexistuje, protože při všech pokusech nesouhlasit a bojovat s tím, co tu právě je, pokaždé prohrajete. Okamžik ... právě teď a tady... je JEDINÝ okamžik, ve kterém máte sílu, protože to je JEDINÝ okamžik, který skutečně existuje. Například nemůžete nikdy myslet, cítit, mluvit nebo konat buď v „minulosti“ nebo „budoucnosti“. Myšlení, cítění, mluvení a konání se může manifestovat POUZE v přítomném okamžiku.

Takže? Jednoduše se vypořádávat s tím, co přichází. Například být naštvaný NENÍ ve skutečnosti problém. Větší problém je „být naštvaný“ kvůli tomu, že „jsem naštvaný“. Místo toho je dobré se naučit „brát to, co přichází“, „být s tím, co je“ díky tomu, že se stane „ANO“ naším základním životním postojem.. Ničemu se nebránit... ani vlastním obranám před něčím.

V čem nejzásadněji změnil „život tady a teď“ dosavadní život vám osobně?

Život „teď a tady“ je jediná čočka, skrz kterou může být život prožíván autenticky, protože se vždycky zaměřuje na to, „co je“. Pokud se odpoutáme  od vzpomínek na „minulost“ a představ o „budoucnosti“, posíleni se plně probudíme do jediného okamžiku, který skutečně „je“ .... do věčného TEĎ. Od té doby už příběh „o tom, kdo si MYSLÍŠ, že jsi“ nebude mít nad námi žádnou moc, protože ten, „kým SKUTEČNĚ jsi“ už nebude potřebovat žádné další probuzení. Proč ne? Protože UŽ je probuzený! Výzva k tomu to odhalit je přítomná vždycky.

Co byste lidem doporučil, jak nejlépe žít „život tady a teď“?

Spirituální práce každého z nás nemůže skutečně začít bez toho, aniž bychom si prošli svou potřebou neustále vyprávět - a pře-vyprávět - příběh svého života o tom, že „já mám pravdu“ a „všichni ostatní mi křivdí“. Všechny osobní konflikty v našem melodramatickém příběhu života slouží pouze k tomu, aby podporovaly naši přetrvávající iluzi ODDĚLENÍ od ostatních. Tedy konkrétněji, slouží k tomu, abychom skrze své vzpomínky na všechny bolístky a zklamání znovu navštívili svou takzvanou „minulost“ nebo abychom se skrze imaginární strachy a povrchní touhy posedle zabývali svou takzvanou „budoucností“.

Ve skutečnosti tento okamžik TEĎ nemá ani minulost ani budoucnost. Je to pouze „takové, jaké to je“. Začněme si všímat, v jakých okamžicích začne naše mysl odbíhat od toho, co je právě teď a tady. Jinak řečeno tím, že řekneme entusiastické ANO všemu, co přichází, můžeme svou mysl jemně navést zpátky k plnému zaměření na to, „co je“.

 

KDO JE CHUCK HILLIG?

Říká se o něm, že je „moderní spirituální učitel, autor knih a licencovaný psychoterapeut, který ví, kdo je, a také ví, kdo jste Vy. A protože skutečně VÍ, vkládá toto vědění do svých knih.“ Díky tomu máte pocit, že píše právě o Vás, právě o Vašem životě; ve svých příbězích jde přímo k esenci neduální spirituality a pravdu ve své dokonalosti a jasnosti ukazuje čtenáři naprosto originálním způsobem. Ve své práci spojuje prvky z východní filosofie a západní psychologie. Chuckův pohled na život nabízí čtenářům jeho knih možnost, jak v 21. století žít plně, vědomě a autenticky - díky tomu, že se čtenář probudí a bude tím, kým skutečně je. Podívejte se na jeho www.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021