Ženská cesta k sobě samé

6. září 2011

"Když žena umí milovat samu sebe, pak je schopna rozdávat lásku i ostatním. Být ženou je krásné," říká lektorka Tantra jógy pro ženy – cvičení Mohendžodáro Olivie Pospíšilová. Přečtěte si, proč je i ve cvičení důležitý čas a vývoj a co všechno mohou ženy v sobě objevit skrze tento posvátný "tanec" vycházející z tradic dálného východu.

O cvičení Mohendžodáro bylo toho už napsáno hodně a spousta žen ví, co to je. V našem rozhovoru bych se tedy zaměřila spíš na ženství jako takové. Co to pro vás osobně znamená být ženou?

Přiznám se, že jsem o této otázce nepřemýšlela. Vždycky jsem se cítila jako žena a užívala si všechny role, které s tím přicházely: milenka, matka, partnerka, manželka ... Díky cvičení Mohendžodáro jsem si ale uvědomila, že ženství má daleko více aspektů. Tohle uvědomění však přišlo skrze velkou bolest, když se mi zhroutilo mé manželství.

Žena a bolest... Připomínají spojené nádoby a asi nejvýraznější zosobnění bolesti v životě ženy je ta při dávání nového života. Bolest, která neničí, ale osvobozuje a tvoří...

Ano, i toto bylo součástí mého ženství a mé ženské cesty. I toto pro mě asi znamená být ženou: Přijetí bolesti, která neničí, ale osvobozuje a tvoří. Tak to teď cítím a vnímám. Právě tato bolest mě přivedla k Mohendžodáru.

Mohendžodáro má tedy pro vás osobně velký význam...

Ano, velký. Pomohlo mi nejenom se dostat z období obrovské bolesti, ale také žít své ženství daleko víc ve všech jeho aspektech, jak jsme o tom  už mluvily. A tím se zase trochu vracím k vaší první otázce, co to pro mě znamená být ženou. Především si dovolit být ve své ženské energii, ve své ženské síle,ve své intuici. Být ve svém srdci a své lásce. Přijmout svou ženskou sílu, svůj oheň a žár. Mít ráda sama sebe, vážit si sama sebe a být si vědoma sama sebe. Protože když žena umí milovat samu sebe, pak je schopna rozdávat lásku i ostatním. Takže být ženou je krásné. Opravdu krásné.

Pamatujete si okamžik, kdy jste se s Mohendžodárem setkala poprvé?

Švagrová mi tehdy přinesla leták o tomto cvičení s tím, že ji to příliš neoslovilo, ale že si vzpomněla na mě. (směje se) Podávala mi ho se slovy: „Víš, bolavou ženskou si žádný muž nevybere...“ Zpětně teď vidím, jak obrovskou energii ta bolest měla, když jsem během jednoho roku  absolvovala dvě školy, roční školu Mohendžodára a školu tantry Johna Hawkena. Ten rok jsem nedělala nic jiného, než že jsem chodila do práce a věnovala se sama sobě. (směje se)

Tím jsme se dostaly k samotnému cvičení Mohendžodáro, které vedeš v Domě osobního rozvoje MAITREA.

Ano, pokud máte chuť posílit své ženství, objevit a načerpat svou ženskou sílu a energii, uvolnit se ve svém těle a odpočinout si od stresu či napětí, pak si dovolte zastavit se v pracovním týdnu, dát si čas a prostor pro sebe a občerstvit se v ženské energii.
Prostřednictvím svého dechu i spontánního tance, sdílení, aktivních i tichých meditací a čtyř ásan ze sestavy Mohendžodáro se uvolníte do svého těla, do své ženské energie. Spojíte se samy se sebou, se svou vnitřní ženou, se svým srdcem, vnitřní silou i moudrostí. 

Mají jednotlivé asány své pevné místo v okruhu, nebo je jedno, v jakém pořadí je ženy cvičí?

Mají své dané místo a také speciální název, který napovídá, kde do těla vedeme energii... Jednotlivé asány na sebe navazují a vytvářejí tak energetický celek, jehož zvládnutím se žena naučí rozvádět svou sexuální energii do celého těla a použít ji pro své zdraví. Začínáme první asánou – Příběhem ženství, která vede sexuální energii do srdce, léčí a otevírá srdce a podporuje naši vnitřní ženu. Druhá asána – Vnitřní zrak –  přivádí energii do šesté čakry a podporuje intuici. Třetí asánou – Pohled do Vesmíru – se skrze sedmou čakru spojujeme s Vesmírem a otevíráme se hravosti a kreativitě. A  závěrečnou, čtvrtou asánou - Šťavnatá jóni – uzavíráme  energii z Vesmíru zpátky v sobě, ve své rodivé síle, ve své jóni. Tuto energii pak vynášíme do středu těla ke svému srdci.

Při čtvrté asáně žena s láskou vytahuje - vynáší sexuální energii ze své jóni a láskyplným pohledem do svých dlaní dává dar novému životu.

Říká se, že při této čtvrté asáně žena s láskou vytahuje - vynáší sexuální energii ze své jóni a láskyplným pohledem do svých dlaní dává dar novému životu, ať už je to skutečně nový život nebo v přeneseném slova smyslu její duchovní dílo. Je to tedy neustálý tok energie – zemská, sexuální, vesmírná a opět sexuální. Poslední krok – darování života - cyklus energie uzavírá návratem života do srdce.

Tyto jednotlivé asány mohou ženy cvičit samy doma a nemusí tedy čekat na další kurz Mohendžodára?

Ano, dokonce jim to doporučuji, aby samy doma cvičily. Protože jim to pomáhá ozdravit a obnovit své ženské zdraví, spojit se každá sama se sebou, se svou vnitřní silou a energii. A naučí se tak být nezávislou. Je krásné sledovat, jak se ženy doslova mění před očima, cítí se naplněnější a šťastnější. A když je šťastná a naplněná žena, je šťastná a naplněná i její rodina.

Na svých kurzech tedy můžete sledovat celou řadu příběhů, které se vám rozvíjejí před očima. Protože co žena, to příběh...

To jsou opravdu příběhy! Jednou to je maminka, kdo k Mohendžodáru přivede svou dceru, podruhé to je dcera, jejíž maminka se přijde zvědavě podívat. Často slyším věty typu „Ráda bych viděla to cvičení, které moji mamku úplně proměnilo!“

Velikou součástí těchto příběhů je i to, když si žena v některé z meditací, které provádíme, zvědomí svou ženskou cestu nebo se například setká se svou vnitřní ženou, kterou z nějakého důvodu dosud odstrkovala. Ženy samy ji popisují jako ženu unavenou, strhanou, rozervanou na kusy nebo škaredou, znetvořenou apod. Jakmile ji přijmou a začnou o ni s láskou pečovat, začne se měnit i jejich život.

Protože přijmou svou ztracenou nebo odmítanou část?

Ano, začnou očišťovat své nitro a s láskou přijímat všechny své části. Začnou se samy se sebou spojovat zevnitř, začnou naslouchat svým potřebám a touhám.

A  k tomu celé Mohendžodáro vede: že žena najde sama sebe a dovolí si být sama sebou.

Ženám na kurzu tak vždycky říkám, že najdou-li samy sebe, najdou všechno. (usmívá se) Jakmile žena najde sama sebe, najde i své místo v životě, v rodině, v práci.  Najde svou cestu a své poslání. A  k tomu celé Mohendžodáro vede: že žena najde sama sebe a dovolí si být sama sebou.

Naše odmítané části, a je jedno, zda jsme ženy nebo muži, jsou právě ty části, které jsou společensky „nepřijatelné“. Tyto části nějakým způsobem a z nějakého důvodu nevyhovují společenským představám o tom, jací bychom měli být. Žena tedy „nesmí“ být neupravená a unavená, muž „nesmí“ být citlivý a občas bezmocný...

Také proto mají jednotlivé asány, se kterými na kurzech pracujeme, dvě pozice: pozici ženy v tom nejčistším aspektu a v tom, řekněme, temném aspektu, kterému se také říká „nemocný“. Když to uvedu na příkladu první asány, která nás svým „příběhem ženství“ otevírá ženské cestě, tak žena ve svém nejčistším aspektu  se nazývá „žena Kráska“, čili žena ve své kráse, energii a ve svém srdci, a v temném aspektu „žena Ošklivka“, čili žena unavená, povadlá a bez energie.

Tyto dvě krajní polohy podoby ženy mi připomínají sumerský epos o bohyni plodnosti a lásky Ištar a bohyni podsvětí Ereškigal. Z pohledu jungiánské psychologie jsou pak oba tyto archetypy přítomny v každé ženě.

No vidíte a v Mohendžodáru jsou tyto vyhraněné aspekty přítomny přímo v každé jednotlivé asáně. (směje se) Na celoroční škole v Brně-Lažánkách  pak mají ženy dostatek času a prostoru přijmout všechny své aspekty, tedy i tyto tzv. temné.

Žena může cokoliv dělat jako bohyně, i plít zahrádku nebo uklízet byt.

Během cvičení Mohedžodára, dá-li se to tak říct, se žena spojuje se svou vnitřní bohyní. Lze se s ní spojit i při běžných činnostech, třeba při pletí zahrádky?

Určitě! Žena může cokoliv dělat jako bohyně, i plít zahrádku nebo uklízet byt. Její krása je totiž hlavně odrazem  její vnitřní rovnováhy. Ke změnám, které na ženách vidím v průběhu roku při cvičení Mohendžodára, patří i jejich kompletní změna šatníku. Žena tedy může být bohyní pořád, ale samozřejmě má také právo se nacházet v těch protiaspektech (směje se), tedy být unavená nebo neupravená.

V rozhovoru s vámi jsem četla, že tento celoroční kurz Mohendžodára je vlastně devítiměsíční. Tedy takový zvláštní druh těhotenství ...

(usmívá se) Mohendžodáro je projektem MUDr. Moniky Sičové, zakladatelky tohoto nádherného díla. Já jsem vděčná za to, že jej mohu předávat dál. Moc za to děkuji. V rozhovoru, který jste četla na mých stránkách, jej přirovnávám  k těhotenství. Ne „nadarmo“ se Mohendžodáro skládá z devíti základních asán. Každou asánu je potřeba praktikovat  minimálně 21 dní, každá potřebuje svůj čas a má svůj význam, protože každá spouští v těle i v duši ženy ozdravné aspekty. A to všechno potřebuje svůj čas - tak jako vývoj dítěte v lůně matky.

Jak to jde být ženou ve všech aspektech v dnešní soutěživé době plné porovnávání a soudů?

Jde to. Žena, která  projde celoroční školou Mohendžodára v Brně-Lažánkách, zná sama sebe a svoji cenu a pak je jí úplně jedno, co si o ní myslí druzí a celý svět. (směje se) V tomto smyslu se ženy stávají svobodnými, nespoutanými ženami, k čemuž krásně vede i spontánní tanec a různé techniky na uvolnění těla i mysli, které jsou součástí i mých seminářů. Ženy vždycky povzbuzuji, aby naslouchaly svému tělu, co právě cítí a chtějí vyjádřit, a neposlouchaly, co jim říká hlava. Naše tělo je vášnivý, nespoutaný kůň a naše hlava je jezdec, který ho pořád řídí a říká mu, co může a nemůže, kam má jet a kam ne. Pojďme tedy osvobodit tohoto koně ze všech pout a dovolit mu vstoupit do své síly a svobodně vyběhnout.

Kontakt: www.rozkvetanizeny.cz

Akce lektorky v Maitrei:
http://www.maitrea.cz/olivie-pospisilova

 

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021