Ženy, „divoce a krásně“ zpátky k sobě

29. dubna 2015

„V tom je tantra revoluční: říká nám, že můžeme žít tak, jak chceme – podle tantry nejsou žádné oběti, zodpovědnost za svůj život a svoji energii máme jen my sami. Klíčem je naše srdce a naše touha a přání. Jak chci žít, jaká chci být?“ A jak toho docílit? Jak vypadá cesta ženy k tomu být „divoká a krásná“? Ptali jsme se zkušené lektorky tantry Gabriely Římské.

Gábi, na jakých principech je tantra založena?

Tantra je duchovní cesta, která se zabývá naší energií a její kultivací. Tato energie je naším životem, naší esencí, kterou dostáváme v momentě našeho zrození. Cílem tantry je rozproudit a kultivovat naši energii, budovat naše energetické tělo. Jakmile se energie v těle rozproudí a zvýší, mohou se začít rozpouštět a uvolňovat různé bloky, které si s sebou neseme. Dalo by se říci, že tantra je jako mapa, která nám dává návod, kudy můžeme jít, a ukazuje nám, kam se dostaneme a jak se budeme cítit, když si zvolíme tu a tu cestu. Je to návod, jak objevovat a prozkoumávat sebe samé, a dovádí nás do míst, kde sami sebe cítíme intenzivněji, kde prožíváme intenzivněji.

Zaujal mě pojem energetického těla. Mohla byste nám o něm říci něco víc?

V běžném životě naše energetické tělo příliš nevnímáme, uvědomujeme si pouze projevy našeho fyzického těla, někdy jsme si vědomi našich pocitů a emocí. Vše je ale spolu provázáno a v momentě, kdy je naše fyzické tělo v nepohodě nebo když máme špatnou náladu nebo prožijeme určitou těžkou či traumatizující zkušenost, naše energie se stáhne a ukládá se v energetických a emocionálních blocích. Platí to i naopak: když jsme šťastní, naše energie vzroste a pulzuje.

K našemu energetickému tělu se dostáváme přes tělo fyzické, proto je v tantře důležité. Tantra je jedna z mála duchovních cest, která začíná u našeho fyzického těla, u jeho přijetí a jeho uctění, neboť naše fyzické tělo je prostředkem- spojníkem k naší energii.

Jste lektorkou cyklu seminářů „tantra pro ženy“. Jak probíhají a v čem je vlastně tantra pro ženy specifická?

Na seminářích hodně pracujeme s fyzickým tělem a jeho uvolňováním tak, aby jím mohla proudit energie. Existují tři klíče nebo způsoby, jak navýšení naší energie docílit. Základním klíčem je dech, který nás vždy vede do těla a je nositelem energie v těle. Dalším osvědčeným způsobem je pohyb – když naše fyzické tělo uvedeme do pohybu a rozproudíme jeho energii, můžeme pocítit příliv tepla nebo mravenčení v prstech, a to vše jsou projevy energie. Tím třetím je hlas. Když člověk například hlasitě zakřičí, automaticky tím uvolňuje proud své energie. Tyto základní klíče plus práce s vizualizací či kreativní imaginací nám umožňují znovu nalézat svoji živost.

Tyto základní klíče plus práce s vizualizací či kreativní imaginací nám umožňují znovu nalézat svoji živost.

Mé vlastní semináře jsou určeny především ženám a jsou o objevování naší ženské energie, naší přirozenosti a celistvosti. I my ženy jsme byly naučeny, že určité projevy naší energie jsou přijatelné a určité ne. Cyklus mých seminářů pro ženy se jmenuje Divoká a krásná, a jak naznačuje název, snažíme se na nich hledat svobodné spontánní projevy naší energie a naše prožívání. Téma krásy není o tom nějak vypadat, ale spíše o tom cítit se dobře sama v sobě, cítit svoji hodnotu, svoji důstojnost, lásku sama k sobě. Krásná žena je žena živá a sebevědomá, která zná svoji hodnotu.

Mohla byste nám popsat nějaké cvičení?

Na jednom cviční si například uvědomujeme, že jsme proud čisté energie a máme bod vědomí, svoji pozornost. A podle toho, na co svoje vědomí zaměříme, takovou energii vytvoříme. Když v tomto čistém plynutí zaměříme svoji pozornost například na vztek, můžeme vstoupit do čisté podoby vzteku a prožít si, jaká je jeho energie. Tantra nás učí uvědomovat si svobodu v prožitku různých podob naší energie. Někdo je ze zvyku v depresích, někdo se lituje, někdo je zase třeba pozitivní za každou cenu, aniž by vnímal svoji bolest atd. Tantra nás učí otevřít se všem podobám energie a mít svobodu reagovat spontánně. Když mi někdo ublíží, dovolím si reagovat asertivně či vztekem, když mě něco dojme, dovolím si plakat. Energie může volně proudit a člověk reaguje na to, co přichází.

Když mi někdo ublíží, dovolím si reagovat asertivně či vztekem, když mě něco dojme, dovolím si plakat.

Mnoho cvičení se zaměřuje také na léčení našeho vztahu k našemu fyzickému tělu, k léčení toxického studu, kterým jsme byli "infikováni" a a naučili jsme se ho za svá těla cítit. Pro mnoho žen je to o tom vysvobodit se z programů „jak by mé tělo mělo vypadat“. Jde o to, abychom znovu dokázaly cítit lásku a úctu k sobě, nevinnost a posvátnost v nás samotných. Jakmile se nám to podaří, prožíváme svoji tělesnost, sexualitu a intimitu daleko hlouběji a intenzivněji.

Jak je to s tantrou a sexualitou?

Tantra je mezi duchovními cestami jedinečná v tom, že sexualitu přijímá a přímo s ní pracuje. A nejen to, podle tantry je sexualita nejmocnější vyjádření naší energie – sexuální energie má moc stvořit nový život. Když s ní vědomě pracujeme, můžeme skrze ni zažít svůj božský potenciál, a tak cítíme přímé napojení na Boha, aniž bychom potřebovali ještě nějakého dalšího prostředníka.

Tantra vnímá sexualitu jako jeden z projevů naší životní energie. Stejně jako naše srdce – naše schopnost milovat je projev naší energie, stejně jako věřit v Boha/Bohyni/Vesmír a být napojen na duchovní svět je projev naši energie. Všechny projevy naší energie jsou stejně důležité a v momentě, kdy je s nimi člověk v kontaktu a všechny tyto podoby přijímá, stává se celistvou bytostí. Sexualita a duchovno jsou dva protipóly téže životní energie, dva póly jedné duality. Když člověk obsáhne ve svém vědomí oboje, překročí tuto dualitu.

Jakým způsobem můžeme měnit naše staré vzorce chování?

Tantra nás učí, že v sobě máme veškerý energetický potenciál a jen my si vybíráme, jaké energie žijeme. Většinou žijeme to, co jsme se ze zvyku naučili, co nám bylo vštípeno v dětství. Naše společnost je „anti-extatická“, nutí nás, abychom někam zapadli, někam patřili, a výchovou se přizpůsobujeme a adaptujeme svou energii. Systém po nás chce, abychom byli fungujícími součástkami soukolí.

Naše společnost je „anti-extatická“, nutí nás, abychom někam zapadli, a výchovou se přizpůsobujeme a adaptujeme svou energii.

Už jako děti se učíme svoji energii omezovat a přirozené projevy naší osobnosti potlačovat. Naučíme se žít určité vzorce chování a ty potom žijeme ze zvyku. A tantra nám ukazuje, že existují i jiné možnosti prožívání a vede nás k tomu, abychom vstupovali do různých podob energie, které nežijeme, abychom dokázali být znovu spontánní, naplno znovu prožívat, znovu žasnout…

Jak a kde tedy začít?

Prvním krokem je uvědomit si, jak žijeme svoji energii, do jakých forem ji vkládáme. Například si uvědomíme, že upadáme do vzorců sebelítosti. Teprve když si to uvědomíme a přijmeme to, můžeme to postupně začít měnit. Toto uvědomění a přijetí je půl cesty. Druhý krok je uvědomit si, jací chceme být, co chceme žít. V tom je tantra revoluční: říká nám, že můžeme žít tak, jak chceme – podle tantry nejsou žádné oběti, zodpovědnost za svůj život a svoji energii máme jen my sami. Klíčem je naše srdce a naše touha a přání. Jak chci žít, jaká chci být? Podle toho na co ve svém životě zaměřuji svoji pozornost, takovou podobu energie vytvářím. Pokud například chci žít svobodněji a radostněji, zaměřím se vědomě na vše, co mi přináší svobodu a radost, a tím budu vytvářet a přivolávat tuto podobu energie do svého života. Jinými slovy, dám si určitý záměr a energie bude tento záměr následovat.

Jsme jako slupky cibule a naše zranění a omezení ubývají po částech. Jdeme hlouběji a hlouběji. A jde o to naučit se tyto naše vžité vzorce měnit, mít po ruce nějaký nástroj, který mi pomůže. Každý musí poznat sám sebe, aby zjistil, co jemu osobně funguje. Je třeba uvědomit si přesně ty mechanismy, které nás opakovaně uvrhnout do určité nálady, které nejsou ničím jiným než podobami naší energie, a začít je měnit, tj. naučit se o sebe pečovat tak, abych neuvízla v nějakém vzorci, ale energie plynula. Prakticky to znamená si například zatančit, dát si horkou vanu, vydat se do přírody, vyplakat se nebo vztek vybouchat do polštáře.

Gábi, co vás osobně k tantře přivedlo a co vám tantra do života přináší?

K tantře jsem se dostala v momentě, kdy jsem hledala, co budu v životě dělat. Po rozpadu jednoho vztahu jsem se cítila zraněná, ale zároveň jsem vnímala, že tato zranění nejsou způsobena mým partnerem. On mi je jen umožnil nahlédnout, uvidět vlastní bolesti. A já se na ně chtěla podívat, chtěla jsem zjistit, co vše ve svém nitru mám. Cítila jsem, že jsou ve mně části, které jsou nedoživené a zraněné a svoji energii jsem vnímala jako jistým způsobem adaptovanou. Byla jsem taková ta intelektuálka a hodná holčička, která se po velkou část života přizpůsobovala a plnila svoje úkoly, a náhle jsem si začala uvědomovat, že moje esence je někde schovaná a že ji musím najít, neboť bez ní to nejsem já. Díky tantře jsem pochopila, že mám v životě svobodu, ale i zodpovědnost za sebe sama.

Akce lektorky v Maitrei

Autor článku: Kateřina Narwová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021