Zpěvem k obnažení duše

6. května 2015

„Když mluvíme, můžeme toho spoustu skrýt za svoje slova. Co říkají slova, to často neříká duše. Zpěv nám ale žádné takové kamuflování nedovolí... Ve zpěvu se nemáme za co skrýt, během zpívání jsme doslova nazí – ukáže se naprosto všechno. A to je možná jeden z důvodů, proč mají lidé strach zpívat,“ říká Michaela Bartošková. Jak se nebát nahoty své duše při zpěvu?

Michaelo, pracujete jako holistický hlasový kouč. Co to je za profesi?

Jako hlasový kouč se označuje někdo, kdo pracuje s lidským hlasem. Slovo holistický pak naznačuje, že na tvorbě hlasu se nepodílejí jenom hlasivky, ale celé naše tělo, od palců na nohou až ke konečkům vlasů. (usmívá se) Holistický přístup se dívá na naše tělo, mysl a ducha jako na vzájemně propojené a díky tomu se také můžeme plně vyjádřit. Aby náš hlas byl skutečně „náš“, aby byl autentický, všechny tyto prvky se musí spojit.

Při případných potížích s hlasem většinou nejde jenom o hlas, jak jste naznačila, ale kořeny mnohdy sahají daleko hlouběji, až do psychiky člověka. Je možné zpěvem dosáhnout tak hlubokého léčení?

Ano, je to možné! A to je také jeden z nejdůležitějších důvodů mé práce. V šesti letech jsem objevila Idu Kelarovou a naprosto jsem se zamilovala. (usmívá se) Můj obdiv k ní stále trvá, také proto, jakým způsobem pracuje: přes naše emoce. V dnešní době žijeme velmi rychle, nemáme čas si sednout a říct, z čeho máme radost, co se nám povedlo nebo naopak co nás štve... A tak všechny svoje emoce držíme v sobě, což má své následky, mimo jiné to, že je pro nás nesmírně náročné se uvolnit, uvolnit svůj hlas.

Ale právě hlas je jeden ze dvou prastarých základních způsobů, jak svoje emoce projevit; druhým je potom pohyb, tanec. Hlas a pohyb totiž byly našim prapředkům vždy k dispozici, nic dalšího k tomu nepotřebovali.

Hlas a pohyb byly našim prapředkům vždy k dispozici.

Jak se toto léčení hlasem projevuje v praxi? Jakou zpětnou vazbu máte od svých klientů?

Často se děje, že po semináři nebo po delší spolupráci, kdy máme čas věnovat se zpěvu do větší hloubky, za mnou přijde klient a řekne: „Tak jsem konečně mluvil se svojí matkou“ nebo „Konečně jsem si promluvil se šéfem, aby mi zvýšil plat“. Přímo do psychiky klienta ale nezasahuji, jsem tam prvotně pro ten zpěv. Ale vím, že když se člověk naučí otevírat „pusu“ a dovolí si zpívat, tak potom jde ven všechno daleko lehčeji.

(odmlčí se) Když jsem mluvila o vyjádření emocí hlasem, často se stává, že jakmile se začneme otevírat, začnou vycházet ven naše bolesti. Tehdy se nám může zlomit hlas a začneme třeba plakat. Pláč je důležitý, ale neměli bychom v něm zůstávat příliš dlouho, nebo se z toho stane pravidlo a my do něj budeme takříkajíc padat, velmi snadno, což nás bude paradoxně brzdit v našem dalším rozvoji.

Jak tedy pomocí hlasu zpracovat své emoce?

Měli bychom se snažit využít sílu a „svůj oheň“, který se spolu s emocemi objevil, ke zpěvu. Zpívat! Využít tu energii, kterou cítíme, ke zpěvu. Zpěv je neskutečně čistý a řekne o nás všechno. Lidem na workshopech vždycky říkám, že budou nazí; ne ve smyslu nemít oblečení, ale nazí ve zpěvu.

Lidem na workshopech říkám, že budou nazí; ne ve smyslu nemít oblečení, ale nazí ve zpěvu.

Když mluvíte, můžete toho spoustu skrýt za svoje slova. Co říkají slova, to neříká duše. Také se říká „vymluvit někomu díru do hlavy“. Někdy to ale díky intuici poznáme; to jsou ty známé pocity, když nám na tom, co ten druhý říká, něco „nesedí“. Zpěv nám žádné takové kamuflování nedovolí... Ve zpěvu se nemáme za co skrýt, všechno se ukáže. A to je možná jeden z důvodů, proč mají lidé strach zpívat.

Kromě Idy Kelarové, kdo vás na vaší cestě inspiroval?

Příběh Bobbyho McFerrina (americký jazzový zpěvák mj. proslavený skladbou Don´t Worry, Be Happy, pozn.red.) Když byl malý chlapec a byl nemocný, jeho matka, operní pěvkyně, ho poslala do postele s tím, aby si celý den zpíval. Věděla totiž, že zpívání léčí duši, jako to věděli naši předci, jak už jsem zmiňovala.

A navíc když vytváříme zvuk – při mluvení ale při zpěvu daleko silněji, naše tělo rezonuje. Každá jeho buňka se chvěje na jedné notě. A tím se naše tělo léčí, protože díky tomu mnohem snadněji dokážeme uvolnit zaťaté svaly, ve kterých nosíme všechno nahromaděné nevyjádřené napětí a emoce.

Michaelo, jaký je váš osobní příběh, který stojí za tím, co děláte, tedy za hlasovým holistickým koučinkem?

Podle mě jsem začala zpívat dřív, než jsem začala mluvit. (usmívá se) Zpívala jsem všude, kde se tehdy dalo, v základní škole umění, ve sborech.... V patnácti jsem ale ztratila motivaci; stála jsem několik hodin u klavíru a zpívala. To ale nebylo to, co jsem chtěla. Tak jsem přestala. Myslela jsem si, že se tím ztratila i moje vášeň pro zpěv. Když nemáte vášeň, ztrácíte i smysl toho všeho.

Když nemáte vášeň, ztrácíte i smysl toho všeho.

Po pěti letech jsem se ale úplnou náhodou ke zpěvu vrátila. A tehdy jsem zjistila, že moje vášeň se nikam neztratila. Že jenom potřebovala jiné podmínky. Začala jsem se zajímat, jak je to se zpěvem jinde ve světě, a letos to je pět let, co jsem odešla do Londýna, kde jsem se začala hlasovému koučinku a zpěvu věnovat hlouběji.

Na konci června přijedete do Prahy a povedete zde víkendový workshop Objev svůj hlas aneb Jaká je Tvá píseň? Na co se těšit?

Nejprve budeme pracovat s dechem, zkoumat ho a pozorovat, co se s dechem děje v našem těle. Spousta lidí si myslí, že hlas musí být silný, nejlépe hned, ale základem všeho je dech. Málo si uvědomujeme, že je to právě dech, na kterém stojí zvuk.... A do toho potom přidáme improvizaci, zvukovou i pohybovou.

Všechno ale bude probíhat v naprosto bezpečném prostoru pro každého účastníka. To říkám proto, protože na kurzech vidím, že když mají lidé improvizovat, tak se stáhnou. Dává to smysl: během improvizace ztrácíme kontrolu nad tím, co se děje. Abychom tuhle obavu zmírnili, postupujeme pomalu, začínáme například v úplném tichu, beze zpěvu a jenom posloucháme vlastní srdeční rytmus. Postupně přidáme zvuk, až se dostaneme do bodu, kdy vytvoříme svou vlastní píseň.

Když jsem četla materiály k vašemu semináři, zaujalo mě, že v něm budete využívat zvuk spolu s prvky z jógy nebo bioenergetiky.

To všechno slouží právě k tomu, abychom si uvědomili propojenost mezi naším hlasem a tělem. Například tak, že se během jednoho cvičení položíme na zem a budeme vytvářet nejrůznější zvuky. V první chvíli se nám to může zdát nepřirozené nebo dokonce divné, protože takové zvuky nemají žádné limity. A to je právě ono: objevit, kam až náš hlas může jít a co všechno se s ním dá dělat, jaké zvláštní zvuky může vytvořit! To je hodně osvobozující... Protože když se lidé uvolní během tohoto cvičení, tak se potom snadněji přejdou vlastní hranice i ve zpěvu.

Každý domů odejde se cvičením, které mu pomůže udržet energii společného kruhu, který skupina během workshopu vytvoří. Když začínáme zpívat, je to pro tělo nový pohyb, na který si potřebuje zvyknout. Je to jako s řízením auta. Zpočátku musíme dávat pozor na hodně věcí najednou, což může být náročné, ale nakonec tím jenom získáme. Naučí nás to, že všechno je možné; protože do té doby jsme mohli jenom přemýšlet, jak by bylo hezké jet tam nebo jinam. Když umíme řídit, najednou si tam můžeme dojet sami.

Naučí nás to, že všechno je možné.

Hodně jsme mluvily o léčení, které práce s hlasem nabízí. Je tohle pro vás cíl, proč se věnujete hlasovému koučinku?

Řekla bych, že největším cílem pro mě je, aby lidé objevili svůj vlastní hlas. Aby ho začali konečně slyšet, dali mu prostor. Další cíl je, aby se lidé pomocí svého hlasu naučili rozhodnout se a víc se otevřít proudu života. Funguje to totiž tak, že když se otevřeme a řekneme ANO!, tak k nám začnou věci chodit samy. Třeba tak, že si začneme zpívat nebo tancovat sami doma a přemýšlet jak ještě jinak zapojit hlas, umění do našeho běžného života. A pak potkáme v kavárně člověka, který připravuje projekt a hledá někoho, kdo tancuje nebo zpívá. Důležité ale je se rozhodnout.

Náš tip
Přijďte poslední červnový víkend 27. - 28.6. k nám do Maitrei a objevte svůj hlas za pomoci Michaely Bartoškové - a také jeho další skryté a nekonečné možnosti.

Autor článku: Rina Komorádová

Komentáře

Zpět na předchozí stránku

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021

BRÁNY DOSPĚLOSTI

25. – 31.10.2021